Du học diện tự túc vừa học vừa làm ngành nông nghiệp

Câu hỏi:

Em tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành trồng trọt, muốn sang Đức du học theo diện tự túc để vừa học vừa làm. Em cần chuẩn bị những gì, mong anh chị giúp đỡ

Tư vấn của ông Trần Thế Bình - chuyên viên tư vấn Trung tâm thông tin Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại TP.HCM:

Bạn đã tốt nghiệp cao đẳng tại Việt Nam thì đã đủ điều kiện học đại học tại Đức bậc cử nhân theo khối ngành mà bạn đã học tại Việt Nam (nông lâm nghiệp).

Những gì bạn cần chuẩn bị là học ngoại ngữ (tiếng Anh: bằng cấp quốc tế hoặc tiếng Đức đến bậc B1), làm thủ tục của Bộ phận Kiểm tra Học vấn APS (www.daadvn.org/aps), cũng như đăng ký tham gia kỳ thi TestAS (kỳ thi đánh giá năng lực học đại học của sinh viên nước ngoài - www.testas.de).

Sau khi đã có đủ các chứng chỉ trên, bạn có thể nộp hồ sơ đến một trường đại học của Đức để xin học.

Theo TT.


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000 

Bài viết khác trong CAM NANG DU HOC