Đi Tây hay ở lại? Kết thúc trung học phổ thông tôi không bước tiếp vào cánh cổng Đại học, bởi lực học của tôi không giỏi, kinh tế gia đình cũng không khá, dưới tôi còn có hai em trai phải lo lắng.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250