Xúc xích – Lịch sử của nước Đức Tính theo đầu người, người Đức uống bia nhiều nhất thế giới – khoảng 150 lít/người/năm – hơn bất cứ quốc gia nào khác. Quả là một con số ấn tượng và… đáng lo! Nhưng có lẽ, điều đó chưa ấn tượng bằng những thông số về xúc xích – món ăn gắn liền với đất nước cộng hòa liên bang này.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250