Người Đức làm quen với phong tỏa, sống chung với dịch bệnh Đã một năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát làm đảo lộn cuộc sống của tất cả người dân trên thế giới, ai cũng mong muốn cho dịch bệnh sớm qua đi, song thực tế đó là điều không thể ngay lúc này, vì vậy người dân nước Đức cũng dần phải tập làm quen với cuộc sống bị phong tỏa

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới

  • Không có bài viết được hiển thị.