Bên trong chợ Đồng Xuân ở Đức Trung tâm Đồng Xuân (Dong Xuan Center) được ví như Asiatown của Berlin. Trung tâm Đồng Xuân (Dong Xuan Center) là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán buôn, cửa hàng và nhà sản xuất thực phẩm. 80% người thuê ki ốt là người Việt Nam.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250