20171129 03 24 26 0

Sự khác biệt giữa người mang quốc tịch Đức và người có thẻ định cư

Có nhiều người Việt sống ở Đức luôn cho rằng , người có quốc tịch Đức chỉ hơn những người có thẻ định cư là được quyền đi bầu cử , ngoài ra chẳng có gì khác biệt. Thật ra nói như thể là không đúng , vì vẫn có sự khác biệt giữa người mang quốc tịch Đức và người mang thẻ định cư .
20171124 04 34 59 0

Sinh hoạt trong kí túc xá tại Đức

Môi trường sinh hoạt trong kí túc xá tại Đức có những đặc điểm gì? Cuộc sống của một sinh viên tại kí túc xá như thế nào?

20171123 11 02 29 0

Chi phí sinh hoạt tại 5 thành phố lớn của Đức

Dù là một trong những quốc gia có nền kinh tế dẫn đầu trong khối EU nhưng chi phí sinh hoạt tại Đức thực chất chỉ dừng lại ở mức vừa phải chứ không quá cao.
20171123 06 59 26 0

Những nhà hàng Đức được đánh giá sao Michelin năm 2018

Danh sách những nhà hàng đạt được sao Michelin của năm 2018 cho thấy mức cao kỷ lục của Đức khi góp mặt nhiều nhà hàng nhận được ba ngôi sao Michelin, vượt qua kỷ lục 10 năm trước của đất nước này.
20171121 07 13 05 0

Điều kiện nhập quốc tịch Đức và các giấy tờ cần thiết

Người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Đức phải có đủ các điều kiện sau: