Dành cho các bạn đã và đang Du học ở CHLB Đức

 

 # Du #  nhiều…  #  học #  ítNhiều sinh viên của ta sang học mà một chữ tiếng Đức bẻ đôi cũng không biết, trong khi những bài giảng toàn bằng tiếng Đức. Chẳng hiểu họ sẽ học như thế nào

Tìm hiểu về các loại Đại học tại Đức

Sau những tàn phá của chiến tranh thế giới thứ hai, và nhất là sau khi nước Đức được thống nhất thì lãnh vực nghiên cứu và khoa học của nước Đức càng được phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Góc nhìn, trăn trở của cựu du học Sinh cũng như trí thức quan tâm tới Giáo dục Việt Nam

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250