Master Cơ khí

Dưới đây là danh sách các trường đào tạo ngành Cơ khí, hệ Master

Master Công nhệ Viễn thông/ Thông tin

Các trường có khoá học master về Viễn thông bằng tiếng Anh ở Đức, có TU Hamburg, TU München, Aachen, Bremen, TU Darmstadt, Kaiserslautern, Kiel, Freiburg, Karlsruhe, Oldenburg. Yêu cầu cụ thể của từng trường có thể thay đổi theo từng năm (Nguồn Comtech)

Bachelor và Master Kinh tế

Bachelor và Master Kinh tếCác trường có khoá học master về Viễn thông bằng tiếng Anh ở Đức, có TU Hamburg, TU München, Aachen, Bremen, TU Darmstadt, Kaiserslautern, Kiel, Freiburg, Karlsruhe, Oldenburg. Yêu cầu cụ thể của từng trường có thể thay đổi theo từng năm (Nguồn Comtech)

Học dự bị Đại học tại Đức

Đối với kỳ thi kiểm định các thí sinh cũng phải tham gia lớp dự bị đại học (2 học kỳ) cho các trường đại học. Khóa huấn luyện này cũng có các trọng tâm, định hướng theo các chuyên ngành đại học.

Ngành Môi trường

Ngành Môi trường 1. http://www.forst.tu-muenchen.de/htdocs/fakul_histo.php
Studienfakultät für Forstwissenschaft & Ressourcenmanagement
Studiendekan: Prof. Dr. Anton Fischer

Universitaet Hohenheim 2

Đại học Hohenheim

Universität Hohenheim (1818), là một trong những trường Đại học có lịch sử lâu dài nhất của CHLB Đức. Địa điểm tại thành phố Stuttgart - Vùng kinh tế trọng điểm của tiểu bang Baden-Württemberg.