Viện Ngoại giao văn hóa (ICD)

Được thành lập vào năm 1999 (năm 2001 tại Đức), Viện Ngoại giao văn hóa quốc tế phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, Bulgaria, Croatia, Ecuador, Slovenia, Romania và Đức.

ICD là trung tâm của một mạng lưới toàn cầu của các đối tác độc lập trong cả khu vực công cộng và tư nhân, có nhiệm vụ tập thể là để tăng cường quá trình quốc tế và tương tác của con người liên vùng bằng cách cải thiện kết cấu của quan hệ xã hội.

Thành tích đạt được

Đối thoại toàn cầu trong Lập - ICD đã được mang mọi người đến với nhau thông qua các chương trình toàn cầu và trao đổi văn hóa từ năm 1999. Trong ba năm qua, Vụ HTQT đã làm việc liên tục mở ra một cuộc đối thoại với khán giả rộng nhất có thể, tham gia tất cả các lĩnh vực xã hội từ tất cả các nơi trên thế giới. Trong hơn 100 hội thảo và hơn 40 hội thảo quốc tế kéo dài một tuần, chủ đề của ngoại giao văn hóa đã được khám phá và thảo luận trong tất cả các yếu tố khác nhau của nó.

Hàng chục ngàn người tham gia đã tham dự hơn 500 sự kiện, từ buổi tối văn hóa các bài giảng học tập và tiếp tân Đại sứ quán. ICD đã được lưu trữ hơn 1500 loa từ chính trị quốc tế và xã hội dân sự, bao gồm cả nguyên thủ quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, các học giả, nhà báo, nghệ sĩ và các thành viên của khu vực tư nhân. Bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự trao đổi giao lưu văn hóa các ý tưởng, ICD đã tạo ra một mạng lưới hàng ngàn chuyên gia trẻ từ khắp nơi trên thế giới và tiếp tục thúc đẩy các kiến ​​thức về ngoại giao văn hóa thông qua các diễn đàn trực tuyến và nghiên cứu cũng như thông qua các cuộc họp tương tác.

Ngoài ra, nghiên cứu của ICD ở khu vực ngoại giao văn hóa cung cấp các lựa chọn thay thế khả thi để tăng cường chính sách ngoại giao truyền thống. Điều này có thể mang lại lợi ích cho cá nhân, cộng đồng và các tổ chức ở cấp địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Thông qua những thành tích trên, ICD đã duy trì một không gian để giải quyết chính trị và văn hóa, mặt đối mặt.

Mục tiêu cuối cùng của ICD

Viện Ngoại giao văn hóa mục tiêu cuối cùng là cho phép, tăng cường và duy trì đối thoại liên và trong văn hóa giữa các nền văn hóa khác nhau. Điều này là với quan điểm để tạo ra xây dựng, mối quan hệ bền vững mà sẽ ngăn chặn sự hiểu lầm, cải thiện giao tiếp và hợp tác và giúp đỡ để giảm khả năng xung đột văn hóa - xã hội.

Vai trò của ICD

Các mục tiêu chủ yếu của ICD là để mở rộng nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa và tạo ra một nền tảng để thúc đẩy và duy trì đối thoại liên văn hóa ở một số cấp độ. ICD thấy vai trò của nghiên cứu, thúc đẩy và phát triển các lĩnh vực ngoại giao văn hóa như là một phần của sứ mệnh của mình. Các lĩnh vực ngoại giao văn hóa ngày nay bao gồm một mảng đa dạng của các diễn viên; cá nhân, tổ chức tư nhân, các công ty khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức khu vực công.

ICD nỗ lực để tối ưu hóa và tăng mức độ hợp tác và quan hệ đối tác giữa các tổ chức khác nhau và các tổ chức làm việc trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa. Các tổ chức Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân cũng như có thể được hưởng lợi từ tiềm năng của ngoại giao văn hóa để cải thiện các mối quan hệ tích cực dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, đối thoại và tin tưởng. ICD nhằm mục đích áp dụng nền tảng này của nghiên cứu, thu thập thông qua các hội nghị chuyên đề khác nhau, học viện và các diễn đàn, các tổ chức này.

Theo masterstudies


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000