Học dự bị Đại học tại Đức

Đối với kỳ thi kiểm định các thí sinh cũng phải tham gia lớp dự bị đại học (2 học kỳ) cho các trường đại học. Khóa huấn luyện này cũng có các trọng tâm, định hướng theo các chuyên ngành đại học.

Các môn thi gồm có phần viết và nói. ( Phần lớn các kỳ thi là viết. Chỉ khi thi nhảy học kỳ, hoặc điểm viết kém sinh viên mới phải thi thêm phần nói)

Đối với tất cả các thí sinh môn thì Đức ngữ là môn chính. Những thí sinh đã có bằng ngoại ngữ của Hội Đồng Bộ Văn Hóa bậc II (Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II), các bằng ngoại ngữ tương đương của viện Goethe hay đã thi đậu "Kỳ thi đức ngữ để vào đại học cho các ứng viên nước ngoài" (DSH), thì được miễn thi môn tiếng Đức này.

Bên cạnh Đức ngữ còn có hai môn thi viết bắt buộc khác tuỳ theo các trọng tâm. Các môn thi nói theo từng trọng tâm có thể trở thành các môn giảng dạy trong lớp. Tuỳ theo luật của từng bang mà các kỳ thi kiểm định có những mức độ khác nhau.

Kỳ thi kiểm định chỉ được thi lại một lần, và sớm nhất là nửa năm kể từ lần đầu tại cùng một trường đại học..

Các ứng viên muốn tham gia lớp dự bị đại học phải gửi đơn viết tay đến các đại học mình chọn hay các cơ quan hành chính được chỉ định. Đơn đăng ký tự gửi dến các lớp dự bị đại học sẽ không được chấp nhận.

Để được nhận vào lớp dự bị đại học tại một trường nào đó, các ứng viên đại học phải trải qua một kỳ "kiểm tra nhập học" (Aufnahmetest), để được xác định xem có khả năng theo học và hiểu bằng tiếng Đức hay không. Nếu không thi đậu, bạn nên tham gia một lớp luyện thi dự bị đại học. Một vài trường tổ chức lớp dự bị đại học cũng có mở các lớp luyện thi này. Và có một số trường thay kỳ kiểm tra này bằng các bài kiểm tra chuyên môn ví dụ như môn Toán...

Trên nguyên tắc các học viên của các lớp dự bị được xét như là các sinh viên thực thụ (với đầy đủ chế độ ưu tiên miễn giảm của sinh viên) trong thời gian theo học. Điều kiện đó bao gồm thẻ sinh viên (vé xe đi lại miễn phí), nhiều ưu đải khi đi xem kino, kịch,..

Theo CLB Du học.


© 2024 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000