Những điều cần biết về Trường Dự bị Đại học ở Đức

Những điều cần biết về Trường Dự bị Đại học ở Đức

Với đa số các trường hợp du học đại học ở Đức, sinh viên được yêu cầu học 1 đến 2 năm dự bị đại học. Vậy Studienkolleg là gì? 

Cách đăng ký học dự bị đại học Studienkolleg như thế nào?

Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

nhung dieu can biet ve truong du bi dai hoc o duc

foto: studienkolleg-bonn.de

Trước khi được chấp thuận vào học tại một Trường Đại học ở Đức, theo nguyên tắc, đối với Việt Nam, người tân Sinh viên phải đạt kỳ "Thi đánh giá chất lượng tương đương" (Feststellungsprüfung). 

Về mặt trình độ, chỉ những người từ Việt Nam đã có Bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đã trúng tuyển vào hệ Chính qui một Trường Đại học được công nhận ở Việt Nam được tham gia "Feststellungsprüfung".

Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học (Universität, Technische Universität) có khác so với kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

1. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule):

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) cho các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng trong hai Học kỳ.

Tại đây các khóa trọng tâm dạy theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

 • Khóa TI: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kỹ thuật
 • Khóa WW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Kinh tế
 • Khóa GD: Chuẩn bị cho các ngành Nghệ thuật
 • Khóa SW: Chuẩn bị cho các ngành Khoa học Xã hội
 • Khóa DÜ: Chuẩn bị cho các ngành Phiên dịch, Dịch thuật

Các môn học và môn thi trong Studienkolleg là:

Khóa TI:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Tự nhiên,
 • Vẽ Kỹ thuật (kể cả CAD) hoặc Tin học

Khóa WW:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân, Kinh tế Quản trị,
 • Công nghệ Thông tin và Tin học, Anh ngữ

Khóa GD:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Thiết kế, Tạo mẫu,
 • Vật lý,
 • CAD

Khóa SW:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • các môn Khoa học Xã hội (Giáo dục học/Tâm lý học, Xã hội học, Luật),
 • Công nghệ Thông tin và Tin học,
 • Anh ngữ

Khóa DÜ:

 • Đức ngữ,
 • Ngoại Ngữ thứ hai (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ),
 • Ngoại Ngữ thứ ba (Anh ngữ hoặc Pháp ngữ hoặc tiếng Tây Ban Nha)
 • Công nghệ Thông tin và Tin học

Bên cạnh các môn học trên, thường còn có thêm một môn học khác, liên quan đến Ngành học.

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên.

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học Chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Kỳ thi này có thể được thi lại một lần, tại một số Studienkollegs hai lần. Để chuẩn bị cho kỳ thi thứ hai, đa số các Studienkollegs có những khóa chuẩn bị cấp tốc.

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học.

2. Kỳ "Feststellungsprüfung" cho mội Trường Đại học (Universität, Technische Hochschule):

Cho kỳ thi này, người tân Sinh viên có thể chuẩn bị trước tại một Trường Dự bị Đại học (Studienkolleg) trong hai Học kỳ. Các khóa dạy trong Studienkolleg có trọng tâm theo nguyện vọng học sau này của người tân Sinh viên.

Kỳ thi bao gồm phần Lý thuyết và phần Vấn đáp.

Cho tất cả các tân Sinh viên, môn Đức ngữ là môn thi bắt buộc. Đối với những người có bằng "Zentrale Oberstufenprüfung" (ZOP), "Kleines Deutsches Sprachdiplom" (KDS), "Großes Deutsches Sprachdiplom" (GDS) của Viện Goethe, bằng "TestDaF-4" hay đã đậu kỳ thi "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber" (DSH-2) thì được miễn thi môn Đức Ngữ.

Các môn thi Lý thuyết bao gồm môn Đức ngữ và hai môn trọng tâm khác.

Các môn thi Vấn đáp có thể bao gồm tất cả các môn trọng tâm đã được học. Tùy theo qui định của từng Tiểu bang, kỳ Feststellungsprüfung có thể được tiến hành khác nhau.

Tại các Studienkolleg có các khóa học trọng tâm cho các Ngành học Đại học sau này như sau:

 • Khóa T: Cho các ngành Khoa học Kỹ thuật, Toán học và Khoa học Tự nhiên (ngoại trừ các Ngành Sinh học)
 • Khóa M: Cho các ngành Y học và Sinh học
 • Khóa W: Cho các ngành Kinh tế học và Khoa học Xã hội
 • Khóa G: Cho các ngành Nhân văn học, Xã hội học, Mỹ thuật, Nhạc và Ngành Đức ngữ
 • Khóa S: Cho các ngành Ngôn ngữ (ngoại trừ ngành Đức ngữ)

Các môn thi Lý Thuyết là:

Khóa T:

 • Đức ngữ,
 • Toán (kể cả Tin học),
 • Vật lý hay Hóa học

Khóa M:

 • Đức ngữ,
 • Sinh vật và/hoặc Hóa học,
 • Vật lý hoặc Toán

Khóa W:

 • Đức ngữ,
 • Toán,
 • Kinh tế Quốc dân học,
 • Kinh tế Quản trị học

Khóa G:

 • Đức ngữ,
 • Văn học Đức hoặc Anh ngữ,
 • Xã hội học/Địa lý

Khóa S:

 • Đức ngữ,
 • Ngoại ngữ thứ hai,
 • Lịch sử hoặc Xã hội học/Địa lý hoặc Văn học Đức

"Feststellungsprüfung" chỉ có thể thi lại duy nhất một lần và sớm nhất sáu tháng sau khi thi kỳ đầu tiên tại Studienkolleg đã thi.

Những tân Sinh viên muốn học tại Studienkolleg thường được đăng ký thông qua các Trường Đại học hoặc thông qua các Cơ quan chức năng của Tiểu bang. Điều đó có nghĩa là những tân Sinh viên này phải nộp đơn xin học tại Studienkolleg tại Trường Đại học theo nguyện vọng hay đến Cơ quan chức năng của Tiểu bang.

Để được nhận vào học tại Studienkolleg, các tân Sinh viên phải chứng minh qua một kỳ thi đầu vào là có đủ khả năng theo học chương trình bằng tiếng Đức dạy tại đây. Có những Studienkollegs còn kết hợp kỳ thi đầu vào với những môn khác như Toán chẳn hạn.

Các Học viên đang học Studienkolleg được xem như là Sinh viên chính qui của Trường Đại học mà Studienkolleg trực thuộc trong khoảng thời gian học. --------------------

Các Trường Dự bị Đại học Đức có tổ chức thi tuyển tại Việt Nam:

 • Trường Dự bị Đại học Hamburg (Studienkolleg Hamburg) yêu cầu Chứng chỉ tiếng Đức B2 khi nộp đơn xin thi:

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng ba.

  + Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng giữa tháng sáu.

  + Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng tám.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi uni-assist  tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng chín.

  * Nhận Hồ sơ xin thi đầu vào cho Trường Dự bị Đại học Hamburg tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng chín.

  * Thi đầu vào tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng cuối tháng mười một.

  * Nhập học tại Hamburg vào đầu tháng một sang năm.  

 • Trường Dự bị Đại học Hannover (Niedersächsisches Studienkolleg): Chỉ tổ chức thi tuyển cho Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học sinh tiếng Đức của Trường THPT Việt-Đức, Hà Nội.  

 • Trường Dự bị Đại học Kassel (Studienkolleg Kassel):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Kassel tại Hà Nội đến gần cuối tháng tư.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng cuối tháng sáu.

  + Nhập học tại Kassel vào cuối tháng chín.  
 • Trường Dự bị Đại học Konstanz (Studienkolleg Konstanz): Thi tuyển tại Viện Goethe Hà Nội vào khoảng tháng một và khoảng tháng bảy hàng năm; mọi thông tin liên quan xin liên hệ trực tiếp với Trường Dự bị Đại học Konstanz ([email protected]).  
 • Trường Dự bị Đại học Mainz (Internationales Studien- und Sprachenkolleg Mainz):

  + Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tám.

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng mười.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng 12. + Nhập học tại Mainz vào giữa tháng hai sang năm.

  + Cuối tháng sáu Tốt nghiệp Dự bị Đại học.

  + Đến giữa tháng bảy nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.

  * Nhận Hồ sơ xin Thẩm định bởi Trường Đại học Tổng hợp Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến đầu tháng ba.

  * Nhận Hồ sơ xin thi tuyển cho Trường Dự bị Đại học Mainz tại VPĐD DAAD Hà Nội đến cuối tháng tư.

  * Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng sáu.

  * Nhập học tại Mainz vào giữa tháng tám.

  * Giữa tháng 12 cùng năm Tốt nghiệp Dự bị Đại học. * Đến giữa tháng một sang năm nộp Hồ sơ xin nhập học Đại học.  

 • Trường Dự bị Đại học Nordhausen (Staatliches Studienkolleg Nordhausen):

  + Nhận Hồ sơ xin thi tuyển vào Trường Dự bị Đại học Nordhausen tại VPĐD DAAD Hà Nội đến gần cuối tháng một.

  + Thi tuyển tại Hà Nội vào khoảng giữa tháng bảy.

  + Nhập học tại Nordhausen vào đầu tháng mười.

 

DUHOCDUC.DE

 


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000