Master Công nhệ Viễn thông/ Thông tin

Các trường có khoá học master về Viễn thông bằng tiếng Anh ở Đức, có TU Hamburg, TU München, Aachen, Bremen, TU Darmstadt, Kaiserslautern, Kiel, Freiburg, Karlsruhe, Oldenburg. Yêu cầu cụ thể của từng trường có thể thay đổi theo từng năm (Nguồn Comtech)

Vào đây xem từ:

    * http://www.graduateshotline.com/europe/de.html
    * http://www.daad.de/en/index.html

Minh Thu


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000