Mở tài khoản Du học trực tiếp tại Deutsche Bank Leipzig

DUHOCDUC.DE hướng dẫn chi tiết về cách thức mở tài khoản Du học trực tiếp tại Deutsche Bank Leipzig

1. Mẫu đơn:

pk-kredit_finanzierung-db_international_kontoeroeffnungsantrag_fuer_auslaendische_studenten_ab_achtzehn_jahre.pdf: mẫu đơn mở tài khoản cho khách từ 18 tuổi trở lên

pk-kredit_finanzierung-db_international_kontoeroeffnungsantrag_fuer_auslaendische_studenten_unter_achtzehn_jahre.pdf: mẫu đơn mở tài khoản cho khách dưới 18 tuổi

pk-kredit_finanzierung-db_international_zusatzblatt_fuer_auslaendische_Studenten.pdf: mẫu phụ kèm theo

pk-kredit_finanzierung-db_international_kontoschliessungsauftrag_auslaendische_studenten.pdf: mẫu đơn đóng tài khoản

 

2. Điền mẫu đơn TRÊN MÁY như sau (dựa vào mẫu đơn mở tài khoản cho khách từ 18 tuổi trở lên bằng tiếng Đức):

 • Hàng trên cùng của các trang 1/5 - 5/5 (Filialnummer, Kundennummer, BLZ) không cần điền gì
 • Trang 1/5: điền các thông tin cá nhân vào mục 1. "Meldeadresse": Địa chỉ bưu điện để Deutsche Bank gởi các giấy tờ, có thể đổi lại khi sang Đức
 • Trang 1/5: các mục từ 2 đến 4 không cần điền
 • Trang 2/5: không cần điền
 • Trang 3/5: mục 6: Tên Trường Đại học/Trường ngôn ngữ và ở Thành phố nào: không nhất thiết cần phải điền (nếu chưa biết); điền vào các khoảng tiền phù hợp, cập nhật (ví dụ: 8.040 EUR/670 EUR hay các con số khác)
 • Trang 3/5: mục 7: Nếu muốn đăng ký sử dụng Online-Banking thì chọn ô này
 • Trang 4/5: mục 10: ngày, tháng, năm; Thành phố. Chỉ ký tên tại mục 10 và mục 11 trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức
 • Trang 5/5: mục 12: ngày, tháng, năm; Thành phố. Chỉ ký tên tại mục 12 trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức
 • Zusatzblatt: Chưa cần thiết, chỉ cần khi thay đổi mức tiền phong tỏa

LƯU Ý: Các trang 4/5 và 5/5 chỉ ký tên trước mặt nhân viên ĐSQ/TLSQ Đức!

3. Đặt hẹn chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của Sinh viên tại ĐSQ Đức Hà Nội trên trang web của ĐSQ Đức Hà Nội. Tại Tp. HCM TLSQ Đức hiện thời chưa yêu cầu đặt hẹn như vậy

Hồ sơ mang theo để chứng thực chữ ký tại ĐSQ/TLSQ Đức:

 • Hộ chiếu bản chính
 • Bản Photocopy Hộ chiếu
 • Đơn đăng ký mở tài khoản Du học của Deutsche Bank
 • Lệ phí chứng thực chữ ký (tại ĐSQ Đức Hà Nội hiện nay (10.2013) là 900.000 VND)

4. Gởi Đơn đăng ký mở tài khoản Du học của Deutsche Bank được điền đầy đủ và chứng thực chữ ký bởi ĐSQ/TLSQ Đức cùng bản Photocopy Hộ chiếu được ĐSQ/TLSQ Đức chứng thực sang Leipzig/Đức theo địa chỉ sau:

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Frankfurter Straße 1 04024 Leipzig Germany

5. Sau khi kích hoạt tài khoản, Deutsche Bank sẽ thông báo số tài khoản và các thông số cần thiết khác qua eMail (trong mùa thấp điểm sau khoảng 1 tuần khi nhận đầy đủ các giấy tờ - mùa cao điểm sẽ lâu hơn)

6. Chuyển tiền vào tài khoản (thông qua một người thứ 3 tại Đức hay từ bất kỳ nơi nào khác hay ngay từ Việt Nam – Vietcombank tại 31-33 Ngô Quyền, Hà Nội hay Deutsche Bank Tp HCM có kinh nghiệm trong việc này)

7. Sau khi trừ đi các lệ phí mở tài khoản (khoảng 100 EUR) và số tiền được chuyển vào tài khoản đạt được hay vượt số tiền yêu cầu, Deutsche Bank Leipzig sẽ gởi eMail thông báo số dư cho chủ tài khoản và cho ĐSQ Đức tại Hà Nội/TLSQ Đức tại Tp HCM

8. Khi có giấy xác nhận đăng ký chổ ở của Sở Ngoại kiều địa phương (Anmeldebestätigung của Ausländerbehörde/Einwohnermeldeamt hay tương tự), có thể kích hoạt tài khoản và làm thẻ ngân hàng tại mọi chi nhánh của Deutsche Bank tại Đức.

Minh Thương
Theo Hội SV tại Đức


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000