Hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực đi du học tại Đức

Từ ngày 01.01.2007, tất cả các thí sinh muốn sang Đức du học trước tiên phải nộp hồ sơ tại Bộ phận kiểm tra học vấn (Akademische Prüfstelle, viết tắt là APS).

Sau khi việc xét hồ sơ kết thúc và đã được nhân viên của APS phỏng vấn, thí sinh sẽ được nhận một chứng chỉ. Với chứng chỉ này thí sinh có thể đăng ký học tại một trường tại học tại Đức. Chứng chỉ APS là điều kiện để xét hồ sơ xin cấp thị thực đi học tiếng, học dự bị đại học hoặc học tại học tại Đức.

Các bạn sẽ nhận được thông tin cụ thể về APS tại các địa chỉ sau:

Và trong các trang: www.hanoi.diplo.de và www.daadvn.org.

1. Chỉ có thể nộp hồ sơ theo hẹn đã đăng ký trước và phải trực tiếp đến nộp.

Việc đăng ký hẹn chỉ có thể thực hiện qua Internet tại đường dẫn dưới đây:

Trang tiếng Đức-Việt: Link

Trang tiếng Anh-Việt: Link

 

2. Đại sứ quán chỉ nhận những hồ sơ với đầy đủ giấy tờ.

Hồ sơ không đầy đủ sẽ bị trả lại. Trong trường hợp này người xin cấp thị thực phải đăng ký lại hẹn nộp hồ sơ.

3. Những giấy tờ và văn bằng (bản chính hoặc bản sao công chứng) cần phải nộp:

3.1. Tờ khai xin cấp thị thực dài hạn (2 bản, lấy từ trang chủ của Đại sứ quán: www.hanoi.diplo.de). Tờ khai có thể khai bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh.

3.2. 2 ảnh mới chụp, phông nền trắng, chụp chính diện (Xem hướng dẫn về ảnh của ICAO tại ñường dẫn: http://www2.icao.int/en/MRTD/Downloads/Technical%20Report/Annex_A-Photograph_Guidelines.pdf )

3.3. Hộ chiếu của người xin cấp thị thực. Hộ chiếu phải còn giá trị và có chữ ký của người mang hộ chiếu.

3.4. Bảng tóm tắt quá trình học tập và công tác bắt đầu từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học (ghi rõ cả thời gian không đi học và cũng không đi làm).

3.5. Chứng minh tài chính cho thời gian cư trú tại Đức bằng cách nộp một trong các giấy tờ sau:

a) Giấy cam kết bảo lãnh (Verpflichtungserklärung theo các ñiều 66-68 Luật Cư trú Đức).

b) Giấy chứng nhận có tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng tại Đức với số tiền tối thiểu là 8.040,- Euro. Tài khoản này phải là tài khoản phong tỏa (Sperrkonto) dể mỗi tháng chỉ ñược rút tối đa 670,- Euro.

c) Chứng nhận có bảo lãnh của một ngân hàng tại Đức với mức tiền 8.040,- Euro mỗi năm. d) Chứng nhận ñược cấp học bổng.

3.6. Bản chính chứng chỉ APS (không cần thiết ñối với trường hợp đi học nâng cao sau đại học).

3.7. Giấy báo nhập học ngành đã đăng ký tại một trường đại học/cao đẳng Đức có điều kiện kèm theo (bedingter Zulassungsbescheid)

hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký trước một suất học tại một trường đại học/cao ñẳng Đức (Studienplatzvormerkung)

hoặc  Giấy chứng nhận (thông báo cuối cùng) của Cơ quan thẩm định hồ sơ xin học ñại học/ cao đẳng (ASSIST-Bescheinigung – „endgültige Mitteilung“)

và trong trường hợp cần thiết: Chứng nhận đã đăng ký một khóa học tiếng Đức.

Ngoài bộ hồ sơ gốc phải nộp thêm hai bộ hồ sơ phô tô. Bộ hồ sơ gốc sẽ được trả lại cho người xin cấp thị thực sau khi có quyết định về hồ sơ xin cấp thị thực.

Trong từng trường hợp cụ thể có thể phải nộp thêm các giấy tờ khác, việc này sẽ được nhân viên nhận hồ sơ của sứ quán thông báo cho người xin cấp thị thực biết bằng văn bản.

4. Thời gian giải quyết hồ sơ:

Thời gian xét hồ sơ xin cấp thị thực thông thường là 4 tuần nếu có đầy đủ giấy tờ (Thủ tục “Schweigefristverfahren”: giải quyết hồ sơ trong trường hợp hết thời hạn 4 tuần mà Sở Ngoại kiều có thẩm quyền của Đức không đưa ra ý kiến về hồ sơ.)

5. Lệ phí :

60,- Euro (trả tiền mặt bằng Đồng Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm nộp hồ sơ hoặc trả bằng Euro với thẻ tín dụng) Lệ phí phải trả trực tiếp tại cửa nhận hồ sơ của sứ quán khi nộp hồ sơ.

Không hoàn lại tiền lệ phí ngay cả trong trường hợp hồ sơ xin cấp thị thực bị từ chối.

 

Phương Thanh DUHOCDUC.DE

Theo Đại Sứ Quán Đức tại Hà Nội


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000