Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức

Một phần tư từ ngữ tiếng Đức là động từ (khoảng 125000 chiếc), không thể luyện tập hết từng từ một. Thế nhưng nếu ta luyện tập thật thuần thục khoảng 100 hoặc 200 động từ đầu tiên thì sau đó những động từ khác cứ tự bật ra

mình kjl trong những 3 người râ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu úb nướca người vwihWethanh 2f thườngg

 

Bài viết "Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức"Bài viết dmca_7ff502540b www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_7ff502540b www_duhocduc_de

1. Các cách chia động từ Tiếng Đức

Một khi nói đến qui tắc chia động từ Tiếng Đức thì dĩ nhiên đây là những động từ có qui tắc chia hẳn hoi (2 tiền hWethấyf sie 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và sne nếu regelmäßigen Verben4hudo người oqghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người gqzp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương sjoz biếu 2 hiệu f thườngg ). Những động từ này chiếm phần lớn trong động từ tiếng Đứckhu fbkg nước emd0k1ar 5người hvương gn biếu 2 hiệu f thườngg như qtrw g14tse 3dshqtrw.

vẫnpöfHà 2f3 pöf vàng vẫnködHà 2f3 köd vàng 53r8aviên tÄn e2Rf giangg tronga mình nl trong

Động từ bất tuân qui tắc (khu ixhg nướcemd0k1ar định 5re23 khivozk thêm 3eunregelmäßigen Verben4hudo mình wcft trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người p xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và ej nếu ) thì như tên gọi của chúng không có qui tắc nhất định, chỉ có cách học thuộc lòng. Cũng may là chúng không quá nhiều nên với thời gian chúng ta cũng quen dần đi.

khôngapd giờ ca3evâng viên guzos e2Rf giangg trong53r8amình opß tronga định 5re23 khighj thêm 3e

Theo như thống kê thì có tổng cộng (đến bây giờ) khoảng hơn 3000 động từ bất tuân qui tắc. Thường xuyên sử dụng chỉ có khoảng 100 đến 200 động từ bất tuân qui tắc.

Đây không phải là một con số gọi là nhiều được, thêm nữa những động từ này rất hay được sử dụng hàng ngày nên chúng ta cũng có thể nhớ được chúng sau một thời gian tiếp xúc với người Đức.

Có tổng cộng sáu cách chia động từ trong tiếng Đứckhu mcxaf nước emd0k1ar 5viên htb e2Rf giangg trong những 3 người zs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

  1. Chia động từ thời hiện tại 2 tiền hWethấyf wf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên wu e2Rf giangg trong(Präsens)4hudo như ptdk g14tse 3dshptdk 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kfqb 1 nhớ sgNội hu7t4 khu emox nước
  2. Chia động từ thời quá khứ vẫnbqytHà 2f3 bqyt vàng emd0k1ar viên ojnw e2Rf giangg trong(Präteritum)4hudo khônghtw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu paj nước hu7t4 khu ykn nước
  3. Chia động từ thể mệnh lệnh thức vẫnjqiHà 2f3 jqi vàng emd0k1ar như qzb g14tse 3dshqzb(Imperativ)4hudo 2 tiền hWethấyf uk 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên slu e2Rf giangg trong hu7t4 người eqohWethanh 2f thườngg
  4. Chia động từ thể giả định I viên dhx e2Rf giangg trongemd0k1ar viên b e2Rf giangg trong(Konjunktiv I)4hudo khu sxz nước 3rmd0k1a 5gvẫnfvqHà 2f3 fvq vàng hu7t4 vẫnmhofHà 2f3 mhof vàng
  5. Chia động từ thể giả định II năm 3rt2fg và f nếu emd0k1ar mình tngc trong(Konjunktiv II)4hudo người jfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười jbhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương doz biếu 2 hiệu f thườngg
  6. Ngoài ra còn có qui tắc chia những động từ có chữ cuối cùng của gốc động từ là khu nr nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và wïf nếu t, d, m, n4hudo mình tbh trong 3rmd0k1a 5gngười fekyhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf hbe 1 nhớ sgNội.

2 tiền hWethấyf xva 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf täpf 1 nhớ sgNội53r8amình yâk tronga như ïi g14tse 3dshïi

 

Dĩ nhiên không phải là tôi có ý làm cho bạn nản lòng mà ngược lại tôi muốn bạn có một sự hình dung cụ thể ngay từ đầu để khi sử dụng chúng ta luôn ý thức được tại sao.

2. Cấu trúc của động từ

Nhưng muốn chia động từ thì trước hết chúng ta phải nói một chút về cấu trúc của động từ.

Động từ tiếng ĐứcvẫnbïkHà 2f3 bïk vàng emd0k1ar 5người hvương öh biếu 2 hiệu f thườngg người hvương cnbl biếu 2 hiệu f thườngg tồn tại ở ba dạng cơ bản người hvương tö biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf ez 1 nhớ sgNội(Grundform, Nennform)4hudo 2 tiền hWethấyf zpa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu wipf nước hu7t4 năm 3rt2fg và wpcm nếu . Đó là dạng nguyên thể khu ax nướcemd0k1ar vẫnHà 2f3 vàng (Infinitiv)4hudo định 5re23 khihie thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư tnf g14tse 3dshtnf hu7t4 người jfrhWethanh 2f thườngg, dạng quá khứ người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnmycHà 2f3 myc vàng (Präteritum)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười tkhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình sf trong và dạng động tính từ II khu cy nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và vp nếu (Partizip II).4hudo những 3 người rwv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu mdx nước hu7t4 người hvương kq biếu 2 hiệu f thườngg

người ngrohWethanh 2f thườngg như kqu g14tse 3dshkqu53r8angười psqhWethanh 2f thườngga định 5re23 khirqn thêm 3e

Ở dạng nguyên thể viên yfkl e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khigpz thêm 3e(Infinitiv)4hudo định 5re23 khiclqs thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên sxqb e2Rf giangg trong hu7t4 như xpb g14tse 3dshxpb động từ tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên uvz e2Rf giangg trong người nmsyhWethanh 2f thườngg bao giờ cũng có cấu trúc giống nhau như sau:

2 tiền hWethấyf rús 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và uh nếu 53r8anhững 3 người jglv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khic thêm 3e

Phần đầu (Präfix)viên la e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như solr g14tse 3dshsolr người hvương Ẅa biếu 2 hiệu f thườngg + Gốc của động từ định 5re23 khiits thêm 3eemd0k1ar vẫnbmwnHà 2f3 bmwn vàng (4hudo vẫnnvsHà 2f3 nvs vàng 3rmd0k1a 5gviên qra e2Rf giangg trong hu7t4 người jsodhWethanh 2f thườnggVerbstammngười vkahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương zkl biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và p nếu người hvương ncd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như beÖ g14tse 3dshbeÖ)4hudo viên neo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình yif trong hu7t4 người okdhWethanh 2f thườngg + Đuôi động từ năm 3rt2fg và oa nếu emd0k1ar như ymb g14tse 3dshymb(4hudo mình jpo trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf tgwhi 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngiur giờ ca3evângEndungđịnh 5re23 khib thêm 3e emd0k1ar 5viên yivf e2Rf giangg trong như jvwz g14tse 3dshjvwzkhu udÄ nướcemd0k1ar khôngvzx giờ ca3evâng)4hudo người hvương xi biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnhktHà 2f3 hkt vàng hu7t4 người jduxhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và bknfh nếu 53r8ađịnh 5re23 khijfï thêm 3ea năm 3rt2fg và trcg nếu

Không phải động từ nào cũng có phần đầu 2 tiền hWethấyf wkf 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khirnbh thêm 3e(Präfix). 4hudo vẫndgkfHà 2f3 dgkf vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hvương öuhz biếu 2 hiệu f thườngg Vì thế trước hết chúng ta chỉ tập trung vào những động từ không có phần đầu.

vẫnfHà 2f3 f vàng như vfï g14tse 3dshvfï53r8aviên dj e2Rf giangg tronga khu pl nước

Để nhận ra gốc của động từ theo tôi trước hết chúng ta phải biết đuôi của động từ. Đuôi của động từ trong tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như äzpe g14tse 3dshäzpe những 3 người dk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt bao giờ cũng có đuôi khu gh nướcemd0k1ar định 5re23 khidbt thêm 3e–en4hudo 2 tiền hWethấyf hxno 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương ra biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngcun giờ ca3evâng hoặc vẫnúHà 2f3 ú vàng emd0k1ar người hvương tfb biếu 2 hiệu f thườngg –n4hudo như úvs g14tse 3dshúvs 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiazvp thêm 3e.

những 3 người ïj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên Öel e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người ykc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên qym e2Rf giangg trong

khôngn giờ ca3evângemd0k1ar như gba g14tse 3dshgbalern4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu bf nước hu7t4 năm 3rt2fg và tuc nếu ennhững 3 người fg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu aynl nước người hWethiếu 2f thườngg (học) có đuôi –enngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnctvHà 2f3 ctv vàng người yvbhWethanh 2f thườngg; gốc là phần còn lại tức là lernmình rgt trong emd0k1ar 5viên im e2Rf giangg trong như zt g14tse 3dshzt.

năm 3rt2fg và jrtÖ nếu người hvương elrih biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf uqw 1 nhớ sgNộia viên tcq e2Rf giangg trong

định 5re23 khiva thêm 3eemd0k1ar người hvương tbaÄ biếu 2 hiệu f thườngg handel4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu nme nướcnngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình dlxm trong như wgzp g14tse 3dshwgzp (hành động) có đuôi –nnhững 3 người ßs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ah nếu ; gốc handelkhu inv nước emd0k1ar 5viên Ü e2Rf giangg trong khu wkß nước.

người hWethiếu 2f thườngg khôngxqp giờ ca3evâng53r8akhu sgd nướca như Äag g14tse 3dshÄag

năm 3rt2fg và dy nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và djbp nếu tu4hudo năm 3rt2fg và nqs nếu 3rmd0k1a 5gviên ehrl e2Rf giangg trong hu7t4 khônghybd giờ ca3evângnđịnh 5re23 khilx thêm 3e emd0k1ar 5như gl g14tse 3dshgl vẫntwfpHà 2f3 twfp vàng (làm) có đuôi –nngười hvương cuv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu üdi nước 2 tiền hWethấyf yfrdz 1 nhớ sgNội; gốc tunhư gzx g14tse 3dshgzx emd0k1ar 5người ÜarhWethanh 2f thườngg định 5re23 khioe thêm 3e.

như xs g14tse 3dshxs định 5re23 khioqhb thêm 3e53r8anhững 3 người zlic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên jyiv e2Rf giangg trong

khu ce nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggärger4hudo những 3 người dci xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gviên ar e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương fsn biếu 2 hiệu f thườngg nmình fzi trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg (chọc giận) có đuôi –nđịnh 5re23 khiwy thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xsf 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg; gốc ärger2 tiền hWethấyf fmz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên zml e2Rf giangg trong mình nszwm trong

3. Qui tắc chia động từ thời hiện tại (Konjugation – Regelmäßigen Verben)

Infinitivđịnh 5re23 khiypm thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và bn nếu người hWethiếu 2f thườngg

 

(Nguyên thể)

Personalngười gwrfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người fdrhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg

 

(Ngôi)

Verbstammkhu bwo nước emd0k1ar 5khôngjpub giờ ca3evâng những 3 người gkÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

(Gốc động từ)

Endung Präsensmình gdw trong emd0k1ar 5người eÖhWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf ray 1 nhớ sgNội

 

(Thời hiện tại)

malen (vẽ) ich (tôi) malngười ïqkshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnüHà 2f3 ü vàng mình uk trong -engười qerhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người wvhWethanh 2f thườngg người hvương nuj biếu 2 hiệu f thườngg
người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu uzf nướclernen (học)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư jt g14tse 3dshjt hu7t4 khôngiseb giờ ca3evâng những 3 người zvei xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar năm 3rt2fg và e nếu du (anh)4hudo 2 tiền hWethấyf zs 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư cyjuv g14tse 3dshcyjuv hu7t4 người pjfhWethanh 2f thườngg lernkhu vd nước emd0k1ar 5khu i nước người hvương bt biếu 2 hiệu f thườngg -stnăm 3rt2fg và gfh nếu emd0k1ar 5như twnl g14tse 3dshtwnl người hvương jc biếu 2 hiệu f thườngg
khôngsde giờ ca3evângemd0k1ar mình cbjx trongleben (sống)4hudo mình abo trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu âw nước khôngsqu giờ ca3evângemd0k1ar khu rs nướcer, sie, es4hudo khu iy nước 3rmd0k1a 5gnhư npyg g14tse 3dshnpyg hu7t4 năm 3rt2fg và ua nếu

 

những 3 người Änx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnvrqeHà 2f3 vrqe vàng 53r8aviên hw e2Rf giangg tronga mình xzc trong

những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như jnk g14tse 3dshjnk(anh ta, cô ta, cái ấy)4hudo người omfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qfiu nếu hu7t4 năm 3rt2fg và kwvd nếu

lebnhững 3 người ls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5vẫnÄyqtHà 2f3 Äyqt vàng định 5re23 khijf thêm 3e -tngười hvương egq biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngtg giờ ca3evâng người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg
định 5re23 khiojqt thêm 3eemd0k1ar người jäyhWethanh 2f thườnggdanken (cám ơn)4hudo người hvương dpcl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người Öm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người zoc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf jspa 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình äxj trongwir (chúng tôi)4hudo khu laxi nước 3rmd0k1a 5gngười hvương xz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg dankngười hvương nyv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ioe 1 nhớ sgNội viên pzö e2Rf giangg trong -enkhôngxud giờ ca3evâng emd0k1ar 5như mzd g14tse 3dshmzd định 5re23 khimhjz thêm 3e
khôngdfo giờ ca3evângemd0k1ar 2 tiền hWethấyf elgs 1 nhớ sgNộigucken (nhìn)4hudo mình aebz trong 3rmd0k1a 5gmình gpez trong hu7t4 2 tiền hWethấyf kmb 1 nhớ sgNội như cxq g14tse 3dshcxqemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggIhr (các anh)4hudo người oihWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu z nước hu7t4 người hvương gm biếu 2 hiệu f thườngg guckmình lizx trong emd0k1ar 5định 5re23 khijire thêm 3e vẫnkqgzwHà 2f3 kqgzw vàng -tkhôngeq giờ ca3evâng emd0k1ar 5như bg g14tse 3dshbg người ozgwhWethanh 2f thườngg
viên ys e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf gan 1 nhớ sgNộifragen (hỏi)4hudo viên qx e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười gphWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg mình ydxa trongemd0k1ar khu xÄc nướcsie (Plural)4hudo viên ritb e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người uörhWethanh 2f thườngg

 

người nmczhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và sye nếu 53r8anăm 3rt2fg và tce nếu a viên dwq e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf aoml 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pv 1 nhớ sgNội(họ, số nhiều)4hudo người hvương xvn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người k xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

fragmình dâ trong emd0k1ar 5khu ym nước năm 3rt2fg và huc nếu -en2 tiền hWethấyf fqt 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ro nếu định 5re23 khislx thêm 3e
người mthWethanh 2f thườnggemd0k1ar người wuhWethanh 2f thườnggzählen (đếm)4hudo khu xup nước 3rmd0k1a 5gngười ähWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và qn nếu người hvương qzeu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người gyohWethanh 2f thườnggSie4hudo mình kö trong 3rmd0k1a 5gkhu bfan nước hu7t4 2 tiền hWethấyf xp 1 nhớ sgNội

 

như uom g14tse 3dshuom mình ïf trong53r8aviên âvn e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

người hvương ifwm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar như snty g14tse 3dshsnty(Ngài, ngôi lịch sự)4hudo khôngka giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khicwn thêm 3e hu7t4 người hvương bp biếu 2 hiệu f thườngg

zählngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5mình mals trong khôngaho giờ ca3evâng -ennăm 3rt2fg và amob nếu emd0k1ar 5như qbz g14tse 3dshqbz năm 3rt2fg và pm nếu
  • Ngôi thứ ba số ít như nâ g14tse 3dshnâemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(er, sie, es)4hudo định 5re23 khilnk thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnüHà 2f3 ü vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg chia giống nhau.
  • Ngôi thứ nhất số nhiều như zx g14tse 3dshzxemd0k1ar khôngdew giờ ca3evâng(wir)4hudo 2 tiền hWethấyf möz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu m nước hu7t4 những 3 người úe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt, ngôi thứ ba số nhiều như uafh g14tse 3dshuafhemd0k1ar người hvương ea biếu 2 hiệu f thườngg (sie)4hudo người uhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ru biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người bthWethanh 2f thườngg và ngôi lịch sự người ntukhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngmcz giờ ca3evâng(Sie)4hudo khôngqzmx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và pqkfc nếu hu7t4 định 5re23 khiptaq thêm 3e chia giống nhau.

người hWethiếu 2f thườngg như wng g14tse 3dshwng53r8akhôngwo giờ ca3evânga người hvương xrÜ biếu 2 hiệu f thườngg

khôngow giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf poa 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngg

Ngoại lệ I

Nếu gốc của động từ khu tÖ nướcemd0k1ar viên jzxa e2Rf giangg trong(Verbstamm)4hudo như axw g14tse 3dshaxw 3rmd0k1a 5gkhôngâilq giờ ca3evâng hu7t4 mình vaj trong có những chữ cuối như: s, ß, x, zngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên olcf e2Rf giangg trong khu Ögj nước

định 5re23 khisvp thêm 3e 2 tiền hWethấyf qzs 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương wta biếu 2 hiệu f thườngg

Ví dụ như các động từ: mình vk trongemd0k1ar người mgqhWethanh 2f thườnggrei4hudo mình qb trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnvjHà 2f3 vj vàng s2 tiền hWethấyf dw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ä nếu khôngbeq giờ ca3evângnăm 3rt2fg và yka nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggen, rei4hudo 2 tiền hWethấyf lwyd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và qfc nếu hu7t4 mình hnaf trongßngười rtlehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vp 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người khod xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người vÄhWethanh 2f thườnggen, mi4hudo người hvương mc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫntvHà 2f3 tv vàng hu7t4 mình npjsz trongxvẫnmlyrHà 2f3 mlyr vàng emd0k1ar 5người hvương fjgy biếu 2 hiệu f thườngg khu túl nướcnhư njd g14tse 3dshnjdemd0k1ar định 5re23 khinr thêm 3een, rei4hudo như cj g14tse 3dshcj 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiqnr thêm 3ezngười hvương shb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như hcf g14tse 3dshhcfngười mibhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương agr biếu 2 hiệu f thườngg en…4hudo khôngvze giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên szu e2Rf giangg trong hu7t4 khôngsep giờ ca3evâng

Bài viết Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

người hvương cx biếu 2 hiệu f thườngg người tvyohWethanh 2f thườngg53r8angười hvương âju biếu 2 hiệu f thườngg a khôngwßh giờ ca3evâng

Do sẽ gặp khó khăn khi đọc nên khi chia ngôi thứ hai số ít người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar mình ixq trong(du)4hudo viên e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hahWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg sẽ bỏ đi chữ viên nmjú e2Rf giangg trongemd0k1ar người uÄhWethanh 2f thườngg“s” 4hudo như kd g14tse 3dshkd 3rmd0k1a 5gngười hvương agj biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người taz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtchỉ sử dụng một chữ những 3 người aknp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiïarz thêm 3e“t“4hudo những 3 người pbiyo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình zq trong hu7t4 vẫnbgnsfHà 2f3 bgnsf vàng thôi. Cũng may là những động từ này tương đối hiếm.

người hvương hgjd biếu 2 hiệu f thườngg viên vi e2Rf giangg trong53r8angười cldhWethanh 2f thườngga mình Ἔrv trong

Ví dụ chia động từ định 5re23 khidârj thêm 3eemd0k1ar người ucohWethanh 2f thườngg„heißen“4hudo 2 tiền hWethấyf zü 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫntfjHà 2f3 tfj vàng hu7t4 định 5re23 khiarm thêm 3e (tên là):

viên vpü e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương yld biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

Singularviên fi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu eabd nước mình Äcn trong (Số ít)

định 5re23 khiÄüb thêm 3e định 5re23 khicu thêm 3e53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người kah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Plural vẫnmwoHà 2f3 mwo vàng emd0k1ar 5khu bsu nước 2 tiền hWethấyf kb 1 nhớ sgNội(Số nhiều)

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnlayvHà 2f3 layv vàng 1. Person4hudo vẫnßwfHà 2f3 ßwf vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người pbry xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnmozHà 2f3 moz vàng như pbfr g14tse 3dshpbfremd0k1ar mình qy trongich heiße4hudo khu ixut nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg khu kdw nướcemd0k1ar như rjbx g14tse 3dshrjbxwir heißen4hudo khu lax nước 3rmd0k1a 5gkhôngogd giờ ca3evâng hu7t4 người hvương rjoi biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiymâs thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg1. Person4hudo 2 tiền hWethấyf bd 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương ydbi biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu aclr nước
mình jack trongemd0k1ar viên jpÄv e2Rf giangg trong2. Person4hudo người hvương ylö biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư qmzw g14tse 3dshqmzw hu7t4 năm 3rt2fg và twc nếu khôngznp giờ ca3evângemd0k1ar khôngysq giờ ca3evângdu heiß(4hudo năm 3rt2fg và tems nếu 3rmd0k1a 5gvẫnslgHà 2f3 slg vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf kâd 1 nhớ sgNội viên rk e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg)t4hudo người hvương myg biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương s biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 định 5re23 khikw thêm 3e mình eß trongemd0k1ar mình ue trongihr heißt4hudo như ehs g14tse 3dshehs 3rmd0k1a 5gvẫnwbfsmHà 2f3 wbfsm vàng hu7t4 định 5re23 khiew thêm 3e năm 3rt2fg và kÖn nếu emd0k1ar khôngvh giờ ca3evâng2. Person4hudo khu mpc nước 3rmd0k1a 5gvẫnclmHà 2f3 clm vàng hu7t4 vẫnirHà 2f3 ir vàng
những 3 người ühc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người efwl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt3. Person4hudo mình hxï trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngmp giờ ca3evâng những 3 người fuv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương dwim biếu 2 hiệu f thườngg er / sie / es heißt4hudo 2 tiền hWethấyf mbv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười dtnvphWethanh 2f thườngg hu7t4 viên t e2Rf giangg trong người hvương jp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khôngwa giờ ca3evângSie / sie heißen4hudo những 3 người opw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười utxhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên qomx e2Rf giangg trong mình Ö trongemd0k1ar năm 3rt2fg và rkef nếu 3. Person4hudo vẫnâgbaHà 2f3 âgba vàng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và x nếu hu7t4 như rif g14tse 3dshrif

người zvhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và iwú nếu a như Ö g14tse 3dshÖ

Dưới đây là một số động từ thuộc về nhóm này:

những 3 người cvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggbeweisen 4hudo những 3 người cls xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ütphWethanh 2f thườngg hu7t4 như powjr g14tse 3dshpowjr(chứng minh)người hvương xgâo biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương xkd biếu 2 hiệu f thườngg ; heizen 4hudo người hvương tï biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihz thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiᄢd thêm 3e(làm nóng, sưởi)2 tiền hWethấyf üky 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ysxb 1 nhớ sgNội; mixen 4hudo khôngfoú giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình jhz trong hu7t4 khu xag nước(trộn)người hvương üw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương uptk biếu 2 hiệu f thườngg ; reisen 4hudo người kejhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người ordhWethanh 2f thườngg(du lịch)người hvương ueox biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên hi e2Rf giangg trong; reißen 4hudo người gmhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnyucHà 2f3 yuc vàng hu7t4 định 5re23 khiïsi thêm 3e(kéo, xé)2 tiền hWethấyf whc 1 nhớ sgNộiemd0k1ar viên zw e2Rf giangg trong; 4hudo viên vscp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu lbqa nước hu7t4 như oh g14tse 3dshohreizen (hấp dẫn)năm 3rt2fg và qax nếu emd0k1ar khôngqzf giờ ca3evâng; sich setzen 4hudo khôngjcq giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư vne g14tse 3dshvne hu7t4 mình qzcy trong(dịch chuyển cơ thể)khu jy nướcemd0k1ar người ayphWethanh 2f thườngg; sitzen 4hudo vẫnrmÖaHà 2f3 rmÖa vàng 3rmd0k1a 5gkhôngewg giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf lwm 1 nhớ sgNội(ngồi)mình fanâ trongemd0k1ar khôngdÖf giờ ca3evâng; 4hudo định 5re23 khiml thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên gkw e2Rf giangg trong hu7t4 những 3 người iev xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

vẫnajnxHà 2f3 ajnx vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf isn 1 nhớ sgNộia người fgrhWethanh 2f thườngg

viên yjd e2Rf giangg trong mình ld trong53r8angười qhpwhWethanh 2f thườngg

Ngoại lệ II

Chỉ có một vài động từ không có đuôi khôngvrca giờ ca3evângemd0k1ar như xakq g14tse 3dshxakq„en“4hudo 2 tiền hWethấyf wio 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư pvi g14tse 3dshpvi hu7t4 vẫnptcHà 2f3 ptc vàng mà đuôi người hvương uta biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar định 5re23 khizks thêm 3e„n“4hudo định 5re23 khivs thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười nlmÖhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngax giờ ca3evâng.

năm 3rt2fg và xig nếu năm 3rt2fg và tk nếu 53r8a2 tiền hWethấyf dkx 1 nhớ sgNộia khôngol giờ ca3evâng

Ví dụ như: như jslo g14tse 3dshjsloemd0k1ar khôngxtzg giờ ca3evângdauern, erinnern,4hudo vẫnkyHà 2f3 ky vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu ofl nước mình d trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggklingeln und lächeln.4hudo năm 3rt2fg và dbn nếu 3rmd0k1a 5gkhôngtrqu giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và no nếu

người hvương biếu 2 hiệu f thườngg khu pß nước53r8anhững 3 người vyu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người ouas xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trong những động từ này nếu chữ cuối của gốc động từ là khôngja giờ ca3evângemd0k1ar người fgnehWethanh 2f thườngg„l“4hudo năm 3rt2fg và fhâu nếu 3rmd0k1a 5gkhu eï nước hu7t4 người uhhWethanh 2f thườngg như khu ueÄ nướcemd0k1ar vẫnwieüHà 2f3 wieü vàng lächeln4hudo định 5re23 khihvsc thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf úi 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khitwe thêm 3e thì khi chia ngôi thứ nhất số ít người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người opahWethanh 2f thườngg(ich)4hudo năm 3rt2fg và naqk nếu 3rmd0k1a 5gkhu ms nước hu7t4 vẫnahgHà 2f3 ahg vàng chữ mình pc trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg„e“4hudo mình uefp trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifhâ thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf wâ 1 nhớ sgNội của gốc động từ sẽ bị bỏ đi: người mjbhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên ms e2Rf giangg trongIch lächle, ich sammle, ich klingle4hudo năm 3rt2fg và jmqe nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người höd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khônginp giờ ca3evâng…Các ngôi còn lại thì vẫn chia như thường lệ.

những 3 người zahg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu ifs nước53r8aviên pdhqk e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Ví dụ chia động từ người hvương âqi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người fbhWethanh 2f thườngg„sammeln“ 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhônganho giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiauq thêm 3e

người bmdhWethanh 2f thườngg khu qckg nước53r8amình bt tronga những 3 người nvcr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Singularngười hvương lzh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5vẫnsHà 2f3 s vàng như weyvk g14tse 3dshweyvk

định 5re23 khigueb thêm 3e 2 tiền hWethấyf Üu 1 nhớ sgNội53r8akhôngif giờ ca3evânga vẫnjHà 2f3 j vàng

Plural2 tiền hWethấyf ßsl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngazoc giờ ca3evâng vẫnßlHà 2f3 ßl vàng

mình gyd trongemd0k1ar định 5re23 khiks thêm 3e1. Person4hudo khôngxp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình ra trong hu7t4 viên bïc e2Rf giangg trong những 3 người sc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khônghqj giờ ca3evângich samm( )l4hudo mình xe trong 3rmd0k1a 5gngười etihWethanh 2f thườngg hu7t4 mình ne trongenhư Öu g14tse 3dshÖu emd0k1ar 5khu jdf nước vẫnepxoHà 2f3 epxo vàng mình bxh trongemd0k1ar viên g e2Rf giangg trongwir sammel4hudo 2 tiền hWethấyf twcb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên lkwj e2Rf giangg trong hu7t4 viên ps e2Rf giangg trongnngười menhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu mdks nước những 3 người xuib xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người hvương gkv biếu 2 hiệu f thườngg 1. Person4hudo như gwoh g14tse 3dshgwoh 3rmd0k1a 5gnhư vyb g14tse 3dshvyb hu7t4 viên cyu e2Rf giangg trong
khôngzua giờ ca3evângemd0k1ar người hvương zrnl biếu 2 hiệu f thườngg 2. Person4hudo như vylq g14tse 3dshvylq 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yzuâ nếu hu7t4 vẫnoHà 2f3 o vàng năm 3rt2fg và sexz nếu emd0k1ar người qgrhWethanh 2f thườnggdu sammel4hudo người hphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư eqx g14tse 3dsheqx hu7t4 vẫncjzrHà 2f3 cjzr vàng stnăm 3rt2fg và mwpf nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg vẫnwtHà 2f3 wt vàng emd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggihr sammel4hudo khôngfï giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười cvhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngtcm giờ ca3evângtnhư jhe g14tse 3dshjhe emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và wanq nếu khu ükt nướcemd0k1ar khôngmjlz giờ ca3evâng2. Person4hudo năm 3rt2fg và mqz nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf jfo 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khitew thêm 3e
người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương pq biếu 2 hiệu f thườngg 3. Person4hudo viên rdc e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tr nếu hu7t4 khôngÜ giờ ca3evâng khôngeÜ giờ ca3evângemd0k1ar người hvương yq biếu 2 hiệu f thườngg er / sie / es sammel4hudo khu ltyp nước 3rmd0k1a 5gkhu baw nước hu7t4 những 3 người euy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttkhu xic nước emd0k1ar 5vẫnbkpHà 2f3 bkp vàng những 3 người rvn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiixg thêm 3eemd0k1ar người dÄjhWethanh 2f thườnggSie / sie sammel4hudo viên cxj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương sgpq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngqäa giờ ca3evângnngười hvương hjf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu xni nước khôngbjrs giờ ca3evâng người hvương kndm biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar người hvương úeg biếu 2 hiệu f thườngg 3. Person4hudo như iaÜ g14tse 3dshiaÜ 3rmd0k1a 5gmình do trong hu7t4 2 tiền hWethấyf bv 1 nhớ sgNội

vẫntcvHà 2f3 tcv vàng mình csiq trong53r8aviên nk e2Rf giangg tronga khôngx giờ ca3evâng

 

Dưới đây là một số động từ trong nhóm này:

viên dej e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngggoogeln; lächeln; klingeln; und sammeln;4hudo người hvương vo biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnavHà 2f3 av vàng

người hvương tde biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hvương spc biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khijhc thêm 3e

Đây là sự chia động từ trong thời hiện tại người hvương im biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu ïcs nước(Präsens)4hudo như âh g14tse 3dshâh 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình Öfb trong. Thời quá khứ cũng có nguyên tắc chia động từ riêng. Mặc dù khi nói chuyện hàng ngày người ta ít khi sử dụng đến thời quá khứ người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar vẫnqjcnHà 2f3 qjcn vàng (Präteritum4hudo như mvtz g14tse 3dshmvtz 3rmd0k1a 5gviên uw e2Rf giangg trong hu7t4 khôngpfl giờ ca3evâng). Nhưng trong ngôn ngữ viết thì hầu như chỉ sử dụng khôngpcÖ giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khirlvt thêm 3ePräteritum4hudo mình wö trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người ryß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Muốn đọc được sách và các loại văn tự thì cũng nên xem qua.

mình utwx trong định 5re23 khisjl thêm 3e53r8avẫnzpaHà 2f3 zpa vàng a vẫnxHà 2f3 x vàng

Theo tôi thì không nhất thiết phải học và sử dụng ngay thời quá khứ (trước mắt chỉ nên biết). Trong khi đọc sách tự nhiên sẽ có cảm giác và hiểu được đó là động từ nào (trừ một số động từ bất tuân qui tắc).

Nên nhớ:định 5re23 khiwl thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiüä thêm 3e 2 tiền hWethấyf cyl 1 nhớ sgNội

định 5re23 khiabä thêm 3e năm 3rt2fg và eowj nếu 53r8akhu go nướca khôngxqem giờ ca3evâng

– Gốc động từ (viên od e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương ïâ biếu 2 hiệu f thườngg Verbstamm4hudo người qhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngbzg giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khivec thêm 3e) không bị thay đổi khi chia, chỉ có đuôi của chúng bị thay đổi ít nhiều.

người hvương d biếu 2 hiệu f thườngg người rhhWethanh 2f thườngg53r8aviên meuta e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

– Những ngôi mà động từ phải chia theo ở trên gọi là chủ ngữ (Subjekt)khôngnv giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người nz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và lj nếu trong câu.

người hWethiếu 2f thườngg khôngrivh giờ ca3evâng53r8avẫnqzHà 2f3 qz vàng a khôngoba giờ ca3evâng

– Động từ đã được chia theo ngôi như trên không còn ở dạng nguyên thể nữa (như tzf g14tse 3dshtzfemd0k1ar những 3 người iho xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtInfinitiv4hudo năm 3rt2fg và Ülge nếu 3rmd0k1a 5gvẫnÄwvzHà 2f3 Äwvz vàng hu7t4 khu gcu nước = chưa có đích, tiếng Latinh) mà là dạng đã về (có) đích (định 5re23 khiqrÖ thêm 3eemd0k1ar người hvương mud biếu 2 hiệu f thườngg finit4hudo mình vl trong 3rmd0k1a 5gnhư fjq g14tse 3dshfjq hu7t4 mình wduba trong). Chúng có tên gọi là Prädikatngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người xtÜhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg hoặc finites VerbvẫnztHà 2f3 zt vàng emd0k1ar 5vẫntpxyHà 2f3 tpxy vàng người avnhWethanh 2f thườngg, tiếng Đứcnhư qrt g14tse 3dshqrt emd0k1ar 5người rmnhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg còn gọi là những 3 người doxa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như j g14tse 3dshjkonjugiertes Verb4hudo viên l e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnhnlHà 2f3 hnl vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (động từ đã được chia). Đôi khi người ta còn gọi chúng là Smình jm trongemd0k1ar người gqhWethanh 2f thườnggatzkern4hudo vẫnoncHà 2f3 onc vàng 3rmd0k1a 5gvẫnztigHà 2f3 ztig vàng hu7t4 những 3 người zich xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (lõi câu), viên hx e2Rf giangg trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf hdt 1 nhớ sgNộiSatzaussage4hudo như o g14tse 3dsho 3rmd0k1a 5gnhư ru g14tse 3dshru hu7t4 năm 3rt2fg và hvn nếu (Nội dung câu)…

khu vazw nước mình ßin trong53r8anăm 3rt2fg và se nếu a những 3 người zky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như t g14tse 3dsht định 5re23 khiimnd thêm 3eSự hòa đồng giữa Subjekt khôngÄu giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên qjwt e2Rf giangg trong khôngsg giờ ca3evâng konjugiertes Verb 2 tiền hWethấyf yil 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khônghws giờ ca3evâng người hvương üv biếu 2 hiệu f thườngg trong câu về số và theo ngôi được gọi là die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat.khu xsnf nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên na e2Rf giangg trong

khu â nước người pslhWethanh 2f thườngg53r8akhu pzda nướca những 3 người nikb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf uco 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình pú trongWir kauf4hudo năm 3rt2fg và cur nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và rd nếu hu7t4 khôngÄw giờ ca3evângenngười hvương dfp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khu meb nước năm 3rt2fg và myl nếu mình ntra trongemd0k1ar định 5re23 khiyefg thêm 3e4hudo như ox g14tse 3dshox 3rmd0k1a 5gmình Ür trong hu7t4 vẫnquHà 2f3 qu vàng // khu fta nướcemd0k1ar người rzhWethanh 2f thườngg“Wir”4hudo khôngha giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và cwfd nếu hu7t4 khu ltks nước phải đi với định 5re23 khizvac thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggkauf4hudo 2 tiền hWethấyf fwav 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhư xzd g14tse 3dshxzd hu7t4 định 5re23 khipko thêm 3eenkhu ocx nước emd0k1ar 5mình ry trong người hWethiếu 2f thườngg

mình vwu trong mình vn trong53r8aviên ino e2Rf giangg tronga như awir g14tse 3dshawir

viên dwtr e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương ncb biếu 2 hiệu f thườngg Sie kauf4hudo định 5re23 khiujsa thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tú nếu hu7t4 những 3 người xr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướttnăm 3rt2fg và swv nếu emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương tcp biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương oqw biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người wshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫngrHà 2f3 gr vàng hu7t4 người hvương jvw biếu 2 hiệu f thườngg // Một phụ nữ mua…(số ít)

người hvương oÖw biếu 2 hiệu f thườngg người hvương xsh biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và vga nếu a mình úsuv trong

năm 3rt2fg và hdfa nếu emd0k1ar người oqhWethanh 2f thườnggSie kauf4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên f e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và tÖw nếu enđịnh 5re23 khihxivl thêm 3e emd0k1ar 5viên kxq e2Rf giangg trong định 5re23 khixpo thêm 3eviên enw e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương qÖi biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như gtbj g14tse 3dshgtbj 3rmd0k1a 5gngười pkyohWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người vk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt // Họ mua… (số nhiều)

4. Luyện tập:

viên asxÜ e2Rf giangg trong người hvương tenb biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu vt nước

Hãy tập chia các động từ trên (malen, lernen, leben, danken, gucken, fragen, zählen)cho tất cả các ngôi.

 

Mẫu chia:

khu nd nướcemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggIch mal4hudo mình jwv trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình uviry trongevẫnzmfHà 2f3 zmf vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nÜb nếu khôngtv giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf aod 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo khu zuwo nước 3rmd0k1a 5gkhu gl nước hu7t4 như g g14tse 3dshg // Tôi vẽ một bông hoa.

khôngmt giờ ca3evâng viên ßyz e2Rf giangg trong53r8akhu usmco nướca người hvương cib biếu 2 hiệu f thườngg

viên ep e2Rf giangg trongemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggDu mal4hudo 2 tiền hWethấyf xoed 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người hyt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 viên uyr e2Rf giangg trongstngười gvhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người ghWethanh 2f thườngg mình wcr trongnhững 3 người tdml xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫncsHà 2f3 cs vàng eine Blume.4hudo mình kgx trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiupgdw thêm 3e hu7t4 khu tgh nước // Anh vẽ một bông hoa.

người hvương ej biếu 2 hiệu f thườngg mình inh trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên du e2Rf giangg trong

như hxd g14tse 3dshhxdemd0k1ar những 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEr mal4hudo như ys g14tse 3dshys 3rmd0k1a 5gnhững 3 người dqk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khu pk nướctvẫnrpïHà 2f3 rpï vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiß thêm 3e khôngbk giờ ca3evângmình odc trongemd0k1ar mình molu trong eine Blume.4hudo như mqj g14tse 3dshmqj 3rmd0k1a 5gvẫnjnhuHà 2f3 jnhu vàng hu7t4 khôngmd giờ ca3evâng // Anh ta vẽ một bông hoa.

người hvương tm biếu 2 hiệu f thườngg người hvương dwn biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và âtwa nếu a khôngbe giờ ca3evâng

như qtea g14tse 3dshqteaemd0k1ar định 5re23 khimlcu thêm 3eSie mal4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười jhhWethanh 2f thườngg hu7t4 như Öh g14tse 3dshÖhtvẫnfcpraHà 2f3 fcpra vàng emd0k1ar 5khônglpwf giờ ca3evâng người hvương wye biếu 2 hiệu f thườngg người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf wäey 1 nhớ sgNội eine Blume.4hudo những 3 người nqta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười jkhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khibpd thêm 3e // Cô ta vẽ một bông hoa.

những 3 người aqpt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người fäev xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anăm 3rt2fg và chj nếu a vẫnsjwbHà 2f3 sjwb vàng

2 tiền hWethấyf jct 1 nhớ sgNộiemd0k1ar những 3 người kxhq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtEs mal4hudo khu odr nước 3rmd0k1a 5gviên ovk e2Rf giangg trong hu7t4 như vcs g14tse 3dshvcstngười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên tßve e2Rf giangg trong những 3 người xiq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên Äpb e2Rf giangg trongemd0k1ar năm 3rt2fg và vgl nếu eine Blume.4hudo khôngsöm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư xtl g14tse 3dshxtl hu7t4 khu xfrd nước // Nó (đứa trẻ) vẽ một bông hoa.

viên rslä e2Rf giangg trong mình kjhn trong53r8anăm 3rt2fg và c nếu a người hWethiếu 2f thườngg

khu lÄmt nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và ws nếu Wir mal4hudo mình m trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như frs g14tse 3dshfrsenkhôngczbo giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người ail xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khimg thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo người rfäzhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười dwlhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiiob thêm 3e // Chúng tôi vẽ một bông hoa.

những 3 người fú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người vzoeshWethanh 2f thườngg53r8avẫnezHà 2f3 ez vàng a những 3 người tvnj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình u trongemd0k1ar khôngwdmt giờ ca3evângIhr mal4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqo thêm 3e hu7t4 khônguw giờ ca3evângtngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên jdma e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf zpm 1 nhớ sgNộivẫnÜblHà 2f3 Übl vàng emd0k1ar năm 3rt2fg và st nếu eine Blume4hudo năm 3rt2fg và fadvx nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khizt thêm 3e hu7t4 mình alc trong // Các anh vẽ một bông hoa.

2 tiền hWethấyf qjd 1 nhớ sgNội khu zsl nước53r8amình egv tronga vẫnqxtwHà 2f3 qxtw vàng

như jpâ g14tse 3dshjpâemd0k1ar khu kwx nướcSie mal4hudo định 5re23 khizÖ thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và yre nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf zwj 1 nhớ sgNộienngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5những 3 người rxl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như yqrt g14tse 3dshyqrtmình mxöj trongemd0k1ar khu küyt nước eine Blume.4hudo năm 3rt2fg và âk nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jïb nếu hu7t4 người hvương sz biếu 2 hiệu f thườngg // Họ vẽ một bông hoa.

những 3 người mgp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khôngatry giờ ca3evâng53r8akhu d nướca vẫnsvqHà 2f3 svq vàng

định 5re23 khij thêm 3eemd0k1ar người knmhWethanh 2f thườnggSie mal4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười juwhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ïpc 1 nhớ sgNộienđịnh 5re23 khirq thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf äiv 1 nhớ sgNội định 5re23 khikiö thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo viên zgt e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngvu giờ ca3evâng hu7t4 người hvương fotk biếu 2 hiệu f thườngg // Ngài vẽ một bông hoa.

những 3 người Äjh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương inw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hqinmhWethanh 2f thườngga viên ypi e2Rf giangg trong

 

Hãy chia tiếp nhữnnhững 3 người ti xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggg động từ sau:

người hvương o biếu 2 hiệu f thườngg người akhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga khu bylmh nước

2 tiền hWethấyf pmkn 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫnÖxbHà 2f3 Öxb vàng trinken4hudo người hvương pvfy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf eklx 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người mg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (uống); những 3 người mcf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar vẫnmeHà 2f3 me vàng heiraten4hudo vẫnfqHà 2f3 fq vàng 3rmd0k1a 5gkhôngqd giờ ca3evâng hu7t4 khu cdoj nước (cưới); vẫnzlpHà 2f3 zlp vàng emd0k1ar người hshWethanh 2f thườnggwohnen4hudo vẫntmpHà 2f3 tmp vàng 3rmd0k1a 5gkhu rh nước hu7t4 năm 3rt2fg và wzgi nếu (sinh sống); như rjn g14tse 3dshrjnemd0k1ar người hvương bvg biếu 2 hiệu f thườngg studieren4hudo như mtn g14tse 3dshmtn 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitwg thêm 3e hu7t4 người oölhWethanh 2f thườngg (nghiên cứu); định 5re23 khivdtj thêm 3eemd0k1ar vẫnäHà 2f3 ä vàng reparieren4hudo khôngyrx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqni thêm 3e hu7t4 vẫnvswtHà 2f3 vswt vàng (chữa);

viên bire e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf psd 1 nhớ sgNội53r8akhu fekc nướca viên ewü e2Rf giangg trong

2 tiền hWethấyf jfb 1 nhớ sgNộiemd0k1ar 2 tiền hWethấyf cl 1 nhớ sgNộikommen4hudo định 5re23 khidut thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình äa trong hu7t4 khôngeyawk giờ ca3evâng (đến); 2 tiền hWethấyf gka 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggbrauchen4hudo năm 3rt2fg và sql nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf oybiw 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khiiwfx thêm 3e (cần); người hvương hu biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên toqy e2Rf giangg trongfragen4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnâxlHà 2f3 âxl vàng hu7t4 vẫnwngHà 2f3 wng vàng (hỏi); định 5re23 khijx thêm 3eemd0k1ar khônghr giờ ca3evângfotografieren4hudo những 3 người fr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnnroHà 2f3 nro vàng hu7t4 như cht g14tse 3dshcht (chụp ảnh); như mdan g14tse 3dshmdanemd0k1ar khôngkae giờ ca3evângkaufen4hudo người tahWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (mua)

người hvương nt biếu 2 hiệu f thườngg viên kds e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người lemh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngphÖ giờ ca3evâng

Tìm trong từ điển những động từ thường dùng thực dụng trong cuộc sống hàng ngày để tập chia.người hvương nxwj biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như dgxï g14tse 3dshdgxï năm 3rt2fg và gïn nếu

người hWethiếu 2f thườngg khôngÜr giờ ca3evâng53r8avẫnsfkaHà 2f3 sfka vàng a khôngqj giờ ca3evâng

 

Những điểm cần lưu ý khi tập chia động từ:khu mg nước emd0k1ar 5vẫnhkxHà 2f3 hkx vàng người idaphWethanh 2f thườngg

  • Chia động từ cũng như tập võ, không thuần thục thì không sử dụng được.
  • .

Cái này gọi là cảm giác chia động từ. Như thế chúng ta mới thấm thía câu nói „Vạn sự khởi đầu nan.“ của cổ nhân.

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250