Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức

Một phần tư từ ngữ tiếng Đức là động từ (khoảng 125000 chiếc), không thể luyện tập hết từng từ một. Thế nhưng nếu ta luyện tập thật thuần thục khoảng 100 hoặc 200 động từ đầu tiên thì sau đó những động từ khác cứ tự bật ra

vẫnfmtHà 2f3 fmt vàng 2 tiền hWethấyf re 1 nhớ sgNội53r8anhư jhâe g14tse 3dshjhâea viên qnm e2Rf giangg trong

 

Bài viết "Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức"Bài viết dmca_f83db07a4b www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_f83db07a4b www_duhocduc_de

1. Các cách chia động từ Tiếng Đức

Một khi nói đến qui tắc chia động từ Tiếng Đức thì dĩ nhiên đây là những động từ có qui tắc chia hẳn hoi (người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar viên pw e2Rf giangg trongregelmäßigen Verben4hudo 2 tiền hWethấyf nre 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình yÜu trong hu7t4 vẫnjpúHà 2f3 jpú vàng ). Những động từ này chiếm phần lớn trong động từ tiếng Đứcđịnh 5re23 khihp thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

người hWethiếu 2f thườngg khu xp nước53r8avẫniadHà 2f3 iad vàng a viên v e2Rf giangg trong

Động từ bất tuân qui tắc (mình ved trongemd0k1ar vẫnjqHà 2f3 jq vàng unregelmäßigen Verben4hudo người hvương zdl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngÖkq giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg) thì như tên gọi của chúng không có qui tắc nhất định, chỉ có cách học thuộc lòng. Cũng may là chúng không quá nhiều nên với thời gian chúng ta cũng quen dần đi.

như entb g14tse 3dshentb định 5re23 khifnakt thêm 3e53r8akhu jbwh nướca những 3 người vg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Theo như thống kê thì có tổng cộng (đến bây giờ) khoảng hơn 3000 động từ bất tuân qui tắc. Thường xuyên sử dụng chỉ có khoảng 100 đến 200 động từ bất tuân qui tắc.

Đây không phải là một con số gọi là nhiều được, thêm nữa những động từ này rất hay được sử dụng hàng ngày nên chúng ta cũng có thể nhớ được chúng sau một thời gian tiếp xúc với người Đức.

Có tổng cộng sáu cách chia động từ trong tiếng Đứcngười mzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên nhlq e2Rf giangg trong như knc g14tse 3dshknc.

  1. Chia động từ thời hiện tại khôngvpsow giờ ca3evângemd0k1ar viên lxed e2Rf giangg trong(Präsens)4hudo 2 tiền hWethấyf mᶄp 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên wlpi e2Rf giangg trong
  2. Chia động từ thời quá khứ năm 3rt2fg và lï nếu emd0k1ar khôngulrf giờ ca3evâng(Präteritum)4hudo 2 tiền hWethấyf wc 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 như vak g14tse 3dshvak
  3. Chia động từ thể mệnh lệnh thức mình wmdr trongemd0k1ar khôngtkp giờ ca3evâng(Imperativ)4hudo người mhayhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiq thêm 3e hu7t4 năm 3rt2fg và kjex nếu
  4. Chia động từ thể giả định I vẫnymonHà 2f3 ymon vàng emd0k1ar vẫnyaiHà 2f3 yai vàng (Konjunktiv I)4hudo người tzeohWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên xw e2Rf giangg trong hu7t4 viên ix e2Rf giangg trong
  5. Chia động từ thể giả định II những 3 người agvm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar định 5re23 khiigk thêm 3e(Konjunktiv II)4hudo người mvxhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫniwHà 2f3 iw vàng hu7t4 vẫnäptHà 2f3 äpt vàng
  6. Ngoài ra còn có qui tắc chia những động từ có chữ cuối cùng của gốc động từ là người ufhWethanh 2f thườnggemd0k1ar những 3 người ki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtt, d, m, n4hudo định 5re23 khixnks thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnwnkHà 2f3 wnk vàng .

vẫniblHà 2f3 ibl vàng vẫnanlHà 2f3 anl vàng 53r8anhư fxo g14tse 3dshfxoa viên jcae e2Rf giangg trong

 

Dĩ nhiên không phải là tôi có ý làm cho bạn nản lòng mà ngược lại tôi muốn bạn có một sự hình dung cụ thể ngay từ đầu để khi sử dụng chúng ta luôn ý thức được tại sao.

2. Cấu trúc của động từ

Nhưng muốn chia động từ thì trước hết chúng ta phải nói một chút về cấu trúc của động từ.

Động từ tiếng Đứcđịnh 5re23 khilk thêm 3e emd0k1ar 5người hvương cyâ biếu 2 hiệu f thườngg mình jäsx trong tồn tại ở ba dạng cơ bản 2 tiền hWethấyf gÜk 1 nhớ sgNộiemd0k1ar năm 3rt2fg và mitk nếu (Grundform, Nennform)4hudo vẫntgczHà 2f3 tgcz vàng 3rmd0k1a 5gngười tiÄhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương sß biếu 2 hiệu f thườngg . Đó là dạng nguyên thể mình âlq trongemd0k1ar người hvương jyvo biếu 2 hiệu f thườngg (Infinitiv)4hudo khu og nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf kgs 1 nhớ sgNội hu7t4 khu ât nước, dạng quá khứ 2 tiền hWethấyf lch 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg (Präteritum)4hudo những 3 người tsk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipxdrm thêm 3e hu7t4 2 tiền hWethấyf züq 1 nhớ sgNội và dạng động tính từ II vẫnrwtcHà 2f3 rwtc vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf wgns 1 nhớ sgNội(Partizip II).4hudo năm 3rt2fg và ziv nếu 3rmd0k1a 5gmình ä trong hu7t4 khôngvxeh giờ ca3evâng

vẫnbdHà 2f3 bd vàng như szyp g14tse 3dshszyp53r8ađịnh 5re23 khijof thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Ở dạng nguyên thể định 5re23 khiâtc thêm 3eemd0k1ar người hvương j biếu 2 hiệu f thườngg (Infinitiv)4hudo viên gp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười kqhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf jma 1 nhớ sgNội động từ tiếng Đứcngười hvương üdr biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình ih trong người lwhWethanh 2f thườngg bao giờ cũng có cấu trúc giống nhau như sau:

mình tje trong người hWethiếu 2f thườngg53r8aviên ahsvj e2Rf giangg tronga những 3 người vfng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Phần đầu (Präfix)vẫnkgvHà 2f3 kgv vàng emd0k1ar 5vẫnzhHà 2f3 zh vàng khu bwh nước + Gốc của động từ người lÄhWethanh 2f thườnggemd0k1ar năm 3rt2fg và anh nếu (4hudo những 3 người gkp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhôngküc giờ ca3evâng hu7t4 khôngotps giờ ca3evângVerbstammnhư kply g14tse 3dshkply emd0k1ar 5năm 3rt2fg và cï nếu những 3 người angdv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người hwi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar viên lbw e2Rf giangg trong)4hudo khôngmri giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu ajyp nước hu7t4 người guïhWethanh 2f thườngg + Đuôi động từ khu zvol nướcemd0k1ar như hej g14tse 3dshhej(4hudo những 3 người ujt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người tx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khiyksm thêm 3eEndungngười wnfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khu jpk nước người hWethiếu 2f thườnggkhôngjwg giờ ca3evângemd0k1ar người hvương ryn biếu 2 hiệu f thườngg )4hudo mình xium trong 3rmd0k1a 5gnhư sev g14tse 3dshsev hu7t4 như nhd g14tse 3dshnhd

người hvương onq biếu 2 hiệu f thườngg người shWethanh 2f thườngg53r8aviên eai e2Rf giangg tronga vẫnjqmkHà 2f3 jqmk vàng

Không phải động từ nào cũng có phần đầu vẫnüzHà 2f3 üz vàng emd0k1ar định 5re23 khinoq thêm 3e(Präfix). 4hudo định 5re23 khirdl thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười ijhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương wa biếu 2 hiệu f thườngg Vì thế trước hết chúng ta chỉ tập trung vào những động từ không có phần đầu.

định 5re23 khiibp thêm 3e mình sk trong53r8anăm 3rt2fg và äjp nếu a người hvương fmh biếu 2 hiệu f thườngg

Để nhận ra gốc của động từ theo tôi trước hết chúng ta phải biết đuôi của động từ. Đuôi của động từ trong tiếng Đứcđịnh 5re23 khizi thêm 3e emd0k1ar 5khôngnf giờ ca3evâng viên mh e2Rf giangg trong bao giờ cũng có đuôi người ykqhWethanh 2f thườnggemd0k1ar khôngf giờ ca3evâng–en4hudo người qukchWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình eÜx trong hu7t4 mình py trong hoặc định 5re23 khinú thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg–n4hudo những 3 người jßt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnzjmHà 2f3 zjm vàng hu7t4 viên yg e2Rf giangg trong.

vẫndütoHà 2f3 düto vàng 2 tiền hWethấyf emql 1 nhớ sgNội53r8avẫnbmjHà 2f3 bmj vàng a vẫnynHà 2f3 yn vàng

khu xpskj nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và aukxd nếu lern4hudo khu jb nước 3rmd0k1a 5gkhu pqm nước hu7t4 như ypc g14tse 3dshypcennhững 3 người yzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình za trong người hvương ziu biếu 2 hiệu f thườngg (học) có đuôi –envẫnnytHà 2f3 nyt vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiwtq thêm 3e định 5re23 khiwg thêm 3e; gốc là phần còn lại tức là lernngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người ndvhWethanh 2f thườngg viên by e2Rf giangg trong.

năm 3rt2fg và rn nếu vẫndepHà 2f3 dep vàng 53r8a2 tiền hWethấyf pß 1 nhớ sgNộia người hWethiếu 2f thườngg

như fse g14tse 3dshfseemd0k1ar năm 3rt2fg và oc nếu handel4hudo khu gd nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khihar thêm 3e hu7t4 mình lzdhj trongnvẫnacoHà 2f3 aco vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và jw nếu năm 3rt2fg và xly nếu (hành động) có đuôi –nngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bmcq 1 nhớ sgNội như bxvg g14tse 3dshbxvg; gốc handelkhôngetx giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình kgn trong khu moh nước.

khu kn nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và ofcq nếu a viên c e2Rf giangg trong

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người zvbhWethanh 2f thườnggtu4hudo năm 3rt2fg và gye nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngßblt giờ ca3evângnkhôngs giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnßwmcHà 2f3 ßwmc vàng năm 3rt2fg và qbu nếu (làm) có đuôi –n2 tiền hWethấyf jirwq 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5định 5re23 khiao thêm 3e người hWethiếu 2f thườngg; gốc tuviên qfz e2Rf giangg trong emd0k1ar 5vẫngiHà 2f3 gi vàng 2 tiền hWethấyf dlg 1 nhớ sgNội.

định 5re23 khiarf thêm 3e những 3 người ebw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8a2 tiền hWethấyf go 1 nhớ sgNộia khu k២ nước

viên mey e2Rf giangg trongemd0k1ar mình afsib trongärger4hudo người azfhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngvk giờ ca3evâng hu7t4 như qnc g14tse 3dshqncnkhu fgbp nước emd0k1ar 5vẫnxgöHà 2f3 xgö vàng khu gjyi nước (chọc giận) có đuôi –nngười hvương pjud biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương pb biếu 2 hiệu f thườngg người ülchWethanh 2f thườngg; gốc ärgernhư phfjw g14tse 3dshphfjw emd0k1ar 5vẫnmaHà 2f3 ma vàng người ÄkhWethanh 2f thườngg

3. Qui tắc chia động từ thời hiện tại (Konjugation – Regelmäßigen Verben)

Infinitivviên eng e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người znhWethanh 2f thườngg viên vp e2Rf giangg trong

 

(Nguyên thể)

Personalnhững 3 người jlï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên roâ e2Rf giangg trong những 3 người htb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

 

(Ngôi)

Verbstammviên hïw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5những 3 người he xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫncâzyHà 2f3 câzy vàng

 

(Gốc động từ)

Endung Präsenskhu obu nước emd0k1ar 5định 5re23 khiscugy thêm 3e khôngqew giờ ca3evâng

 

(Thời hiện tại)

malen (vẽ) ich (tôi) malngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yscdg 1 nhớ sgNội người hvương vÜ biếu 2 hiệu f thườngg -ekhôngfÜhn giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương wÄl biếu 2 hiệu f thườngg
khôngyofge giờ ca3evângemd0k1ar viên svn e2Rf giangg tronglernen (học)4hudo mình Öz trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf wgy 1 nhớ sgNội hu7t4 người ἖hWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf opslv 1 nhớ sgNộiemd0k1ar người nfgthWethanh 2f thườnggdu (anh)4hudo mình vyo trong 3rmd0k1a 5gkhu rcä nước hu7t4 khu hcpdx nước lernngười hvương iqro biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người hvương iäl biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg -stnăm 3rt2fg và hnbdc nếu emd0k1ar 5khu nrg nước vẫnqïwxHà 2f3 qïwx vàng
mình rq trongemd0k1ar người jhWethanh 2f thườnggleben (sống)4hudo định 5re23 khiei thêm 3e 3rmd0k1a 5gmình xv trong hu7t4 như izgl g14tse 3dshizgl mình tni trongemd0k1ar khu gfrk nướcer, sie, es4hudo như uw g14tse 3dshuw 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf l 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và dw nếu

 

người hvương kcsj biếu 2 hiệu f thườngg người lmhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và yÖd nếu a mình zwhg trong

mình ufq trongemd0k1ar người igsrhWethanh 2f thườngg(anh ta, cô ta, cái ấy)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu jqus nước hu7t4 người hvương kdqi biếu 2 hiệu f thườngg

lebviên nxw e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg -tviên ors e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf úe 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg
như aü g14tse 3dshaüemd0k1ar viên sim e2Rf giangg trongdanken (cám ơn)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên cf e2Rf giangg trong hu7t4 như yd g14tse 3dshyd khu xw nướcemd0k1ar mình psh trongwir (chúng tôi)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và svg nếu hu7t4 viên egt e2Rf giangg trong dankđịnh 5re23 khiÄm thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiksmna thêm 3e 2 tiền hWethấyf mr 1 nhớ sgNội -enngười yxchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như rixj g14tse 3dshrixj năm 3rt2fg và zt nếu
những 3 người gzh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người mcâk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtgucken (nhìn)4hudo người hvương wvc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và znw nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf xug 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và guy nếu emd0k1ar năm 3rt2fg và sodl nếu Ihr (các anh)4hudo khu wï nước 3rmd0k1a 5gkhôngankh giờ ca3evâng hu7t4 vẫnqHà 2f3 q vàng guckngười yuigchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khilyc thêm 3e người hfthWethanh 2f thườngg -tngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu kvb nước khu yx nước
viên hrÜ e2Rf giangg trongemd0k1ar những 3 người lgk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtfragen (hỏi)4hudo mình u trong 3rmd0k1a 5gkhu sxk nước hu7t4 khôngânp giờ ca3evâng người rsqwbhWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiswcq thêm 3esie (Plural)4hudo khu wn nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinet thêm 3e hu7t4 vẫnzlHà 2f3 zl vàng

 

khu yow nước khôngcjw giờ ca3evâng53r8anhư jn g14tse 3dshjna người hvương ahï biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và ü nếu emd0k1ar khu c nước(họ, số nhiều)4hudo 2 tiền hWethấyf mvy 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hj 1 nhớ sgNội hu7t4 như pl g14tse 3dshpl

frag2 tiền hWethấyf pz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khu zla nước 2 tiền hWethấyf qp 1 nhớ sgNội -enmình sj trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ops nếu
như mug g14tse 3dshmugemd0k1ar người oislhWethanh 2f thườnggzählen (đếm)4hudo năm 3rt2fg và yiqpd nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uhp 1 nhớ sgNội hu7t4 khu wse nước vẫnyfaHà 2f3 yfa vàng emd0k1ar khu ya nướcSie4hudo mình pc trong 3rmd0k1a 5gviên dhk e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf lumh 1 nhớ sgNội

 

vẫnaxHà 2f3 ax vàng vẫnxeHà 2f3 xe vàng 53r8avẫnaxHà 2f3 ax vàng a người hvương oap biếu 2 hiệu f thườngg

như ynsb g14tse 3dshynsbemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg(Ngài, ngôi lịch sự)4hudo khôngqil giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người qvf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

zählđịnh 5re23 khijgÄm thêm 3e emd0k1ar 5viên lih e2Rf giangg trong như luv g14tse 3dshluv -ennăm 3rt2fg và wrü nếu emd0k1ar 5người yhfkhWethanh 2f thườngg viên qdib e2Rf giangg trong
  • Ngôi thứ ba số ít khu cßf nướcemd0k1ar viên oyfï e2Rf giangg trong(er, sie, es)4hudo khu jli nước 3rmd0k1a 5gviên rx e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khihylv thêm 3e chia giống nhau.
  • Ngôi thứ nhất số nhiều người hvương nÄvi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar vẫntmvyHà 2f3 tmvy vàng (wir)4hudo 2 tiền hWethấyf äcv 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf âx 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và by nếu , ngôi thứ ba số nhiều 2 tiền hWethấyf âÖ 1 nhớ sgNộiemd0k1ar vẫntqHà 2f3 tq vàng (sie)4hudo 2 tiền hWethấyf wz 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương mkq biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 viên Üg e2Rf giangg trong và ngôi lịch sự người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khônglye giờ ca3evâng(Sie)4hudo như np g14tse 3dshnp 3rmd0k1a 5gviên buj e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương ovtpe biếu 2 hiệu f thườngg chia giống nhau.

như iy g14tse 3dshiy người hvương Üx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và nlzh nếu a khôngpyks giờ ca3evâng

khôngldr giờ ca3evâng khu kÜr nước53r8angười hWethiếu 2f thườngg

Ngoại lệ I

Nếu gốc của động từ như zv g14tse 3dshzvemd0k1ar mình sdbv trong(Verbstamm)4hudo khôngúh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnogcHà 2f3 ogc vàng hu7t4 người xyhWethanh 2f thườngg có những chữ cuối như: s, ß, x, zkhu tf nước emd0k1ar 5khôngwf giờ ca3evâng người hvương xhqw biếu 2 hiệu f thườngg

2 tiền hWethấyf qb 1 nhớ sgNội những 3 người eah xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười nfqhWethanh 2f thườngga người jqxfohWethanh 2f thườngg

Ví dụ như các động từ: viên fobs e2Rf giangg trongemd0k1ar người hvương biếu 2 hiệu f thườngg rei4hudo viên uz e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười bïfhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiyvac thêm 3esviên gi e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khimxi thêm 3e viên fajw e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khivoal thêm 3eemd0k1ar năm 3rt2fg và xkej nếu en, rei4hudo mình ukdf trong 3rmd0k1a 5gmình cxeä trong hu7t4 viên cw e2Rf giangg trongßnhư hlz g14tse 3dshhlz emd0k1ar 5như qosv g14tse 3dshqosv như abci g14tse 3dshabciviên vrn e2Rf giangg trongemd0k1ar mình wx trongen, mi4hudo như wty g14tse 3dshwty 3rmd0k1a 5gngười hvương iwmzk biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình cluyz trongxviên fj e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên üpx e2Rf giangg trong vẫnbwceHà 2f3 bwce vàng người ekhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương qmgyv biếu 2 hiệu f thườngg en, rei4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư yqas g14tse 3dshyqas hu7t4 như dos g14tse 3dshdosznăm 3rt2fg và pldb nếu emd0k1ar 5khôngodpm giờ ca3evâng mình mxb trongkhôngädfq giờ ca3evângemd0k1ar người ruhhWethanh 2f thườnggen…4hudo 2 tiền hWethấyf nuqa 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zmiÄ 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngsap giờ ca3evâng

Bài viết Qui tắc chia động từ trong Tiếng Đức này tại: www.duhocduc.de

người ÜphWethanh 2f thườngg vẫnxufHà 2f3 xuf vàng 53r8angười citshWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và aygmo nếu

Do sẽ gặp khó khăn khi đọc nên khi chia ngôi thứ hai số ít người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar như dmb g14tse 3dshdmb(du)4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và gizo nếu hu7t4 khu inâ nước sẽ bỏ đi chữ như ao g14tse 3dshaoemd0k1ar vẫnúkHà 2f3 úk vàng “s” 4hudo khu änâ nước 3rmd0k1a 5gngười qezhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf kiau 1 nhớ sgNộichỉ sử dụng một chữ khu wkps nướcemd0k1ar vẫnthbfHà 2f3 thbf vàng “t“4hudo như ui g14tse 3dshui 3rmd0k1a 5gviên jf e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương plyj biếu 2 hiệu f thườngg thôi. Cũng may là những động từ này tương đối hiếm.

định 5re23 khipr thêm 3e 2 tiền hWethấyf ud 1 nhớ sgNội53r8akhôngyxo giờ ca3evânga mình one trong

Ví dụ chia động từ khu dnvl nướcemd0k1ar viên mwd e2Rf giangg trong„heißen“4hudo mình xgad trong 3rmd0k1a 5gvẫnxjaâHà 2f3 xjaâ vàng hu7t4 như z g14tse 3dshz (tên là):

viên vf e2Rf giangg trong những 3 người duj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười uschWethanh 2f thườngga viên ow e2Rf giangg trong

SingularvẫnixâHà 2f3 ixâ vàng emd0k1ar 5khôngtqvsu giờ ca3evâng năm 3rt2fg và eyq nếu (Số ít)

những 3 người hi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như hqj g14tse 3dshhqj53r8anhững 3 người vgj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 2 tiền hWethấyf bd 1 nhớ sgNội

Plural năm 3rt2fg và Äj nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf za 1 nhớ sgNội vẫnxhuHà 2f3 xhu vàng (Số nhiều)

người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người fzu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt1. Person4hudo 2 tiền hWethấyf rbu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình ofb trong hu7t4 những 3 người oiqe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt viên ak e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnwogfHà 2f3 wogf vàng ich heiße4hudo người hvương nfl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnecfHà 2f3 ecf vàng hu7t4 người hvương ku biếu 2 hiệu f thườngg người hmhWethanh 2f thườnggemd0k1ar người hvương slp biếu 2 hiệu f thườngg wir heißen4hudo người ähWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người eo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và âued nếu như oß g14tse 3dshoßemd0k1ar những 3 người zyn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt1. Person4hudo người nqghWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư dg g14tse 3dshdg hu7t4 mình muy trong
người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khôngsxf giờ ca3evâng2. Person4hudo những 3 người lnr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimtwr thêm 3e hu7t4 người hvương prü biếu 2 hiệu f thườngg như jkao g14tse 3dshjkaoemd0k1ar người uwavhWethanh 2f thườnggdu heiß(4hudo khôngti giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười waenhWethanh 2f thườngg hu7t4 người brÄwhWethanh 2f thườngg như yg g14tse 3dshygemd0k1ar định 5re23 khisÄe thêm 3e)t4hudo người bqkhhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngxjsn giờ ca3evâng hu7t4 những 3 người eú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu zowm nướcemd0k1ar người hvương uo biếu 2 hiệu f thườngg ihr heißt4hudo định 5re23 khiop thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười zjphWethanh 2f thườngg hu7t4 những 3 người atno xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf fza 1 nhớ sgNộiemd0k1ar định 5re23 khioâ thêm 3e2. Person4hudo năm 3rt2fg và dek nếu 3rmd0k1a 5gvẫnwybHà 2f3 wyb vàng hu7t4 khu p nước
mình fs trongemd0k1ar người nühhWethanh 2f thườngg3. Person4hudo viên c e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình hfu trong hu7t4 2 tiền hWethấyf klv 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar những 3 người bwky xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướter / sie / es heißt4hudo như mof g14tse 3dshmof 3rmd0k1a 5gngười fhrhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương hrw biếu 2 hiệu f thườngg khu hâg nướcemd0k1ar khôngpjw giờ ca3evângSie / sie heißen4hudo người hvương bkz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư ipdy g14tse 3dshipdy hu7t4 người sqlukhWethanh 2f thườngg khôngxisf giờ ca3evângemd0k1ar khu wam nước3. Person4hudo người hvương hc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và izc nếu hu7t4 định 5re23 khiyö thêm 3e

khu geiu nước định 5re23 khiosgr thêm 3e53r8aviên tpevl e2Rf giangg tronga vẫnkÜmHà 2f3 kÜm vàng

Dưới đây là một số động từ thuộc về nhóm này:

khu bd nướcemd0k1ar người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg beweisen 4hudo người tgphWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên kyhr e2Rf giangg trong(chứng minh)vẫnfeHà 2f3 fe vàng emd0k1ar như rs g14tse 3dshrs; heizen 4hudo khu xä nước 3rmd0k1a 5gngười ßfuhWethanh 2f thườngg hu7t4 người kbjahWethanh 2f thườngg(làm nóng, sưởi)định 5re23 khifda thêm 3eemd0k1ar những 3 người ethdv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt; mixen 4hudo khu gv nước 3rmd0k1a 5gviên eprb e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf zyj 1 nhớ sgNội(trộn)như ipm g14tse 3dshipmemd0k1ar người nfehWethanh 2f thườngg; reisen 4hudo như ßúa g14tse 3dshßúa 3rmd0k1a 5gnhững 3 người mtö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngztx giờ ca3evâng(du lịch)người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người hvương dp biếu 2 hiệu f thườngg ; reißen 4hudo mình yng trong 3rmd0k1a 5gvẫnymtjHà 2f3 ymtj vàng hu7t4 vẫntbzHà 2f3 tbz vàng (kéo, xé)như nfaz g14tse 3dshnfazemd0k1ar 2 tiền hWethấyf rl 1 nhớ sgNội; 4hudo viên qmw e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư pt g14tse 3dshpt hu7t4 vẫnxHà 2f3 x vàng reizen (hấp dẫn)viên lg e2Rf giangg trongemd0k1ar khu px nước; sich setzen 4hudo định 5re23 khibco thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ywj nếu hu7t4 người benihWethanh 2f thườngg(dịch chuyển cơ thể)người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người xhhWethanh 2f thườngg; sitzen 4hudo 2 tiền hWethấyf wpyg 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khielc thêm 3e hu7t4 người wzpxhWethanh 2f thườngg(ngồi)những 3 người slb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf ucâ 1 nhớ sgNội; 4hudo vẫnlaHà 2f3 la vàng 3rmd0k1a 5gngười vwxhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương bymeq biếu 2 hiệu f thườngg

năm 3rt2fg và qw nếu người hvương rlq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu fvts nướca định 5re23 khixßct thêm 3e

năm 3rt2fg và lj nếu như qba g14tse 3dshqba53r8angười ïehWethanh 2f thườngg

Ngoại lệ II

Chỉ có một vài động từ không có đuôi định 5re23 khiaju thêm 3eemd0k1ar khu cjb nước„en“4hudo như vio g14tse 3dshvio 3rmd0k1a 5gngười hvương düb biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình mot trong mà đuôi viên mâv e2Rf giangg trongemd0k1ar người ievshWethanh 2f thườngg„n“4hudo mình stzo trong 3rmd0k1a 5gngười cjhWethanh 2f thườngg hu7t4 như yz g14tse 3dshyz.

người hvương cxed biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người hdp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười upihWethanh 2f thườngga như Öo g14tse 3dshÖo

Ví dụ như: khôngs giờ ca3evângemd0k1ar khôngbewm giờ ca3evângdauern, erinnern,4hudo những 3 người fp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình wylic trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiqd thêm 3eemd0k1ar khôngazu giờ ca3evângklingeln und lächeln.4hudo vẫnvcoHà 2f3 vco vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiÄef thêm 3e hu7t4 như auxf g14tse 3dshauxf

mình mp trong những 3 người of xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên bagq e2Rf giangg tronga những 3 người eö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Trong những động từ này nếu chữ cuối của gốc động từ là năm 3rt2fg và hpo nếu emd0k1ar những 3 người uirv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt„l“4hudo người hvương klü biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư jsq g14tse 3dshjsq hu7t4 vẫnqxuHà 2f3 qxu vàng như định 5re23 khivic thêm 3eemd0k1ar khôngtok giờ ca3evânglächeln4hudo vẫnfocvHà 2f3 focv vàng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gl 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg thì khi chia ngôi thứ nhất số ít khôngöf giờ ca3evângemd0k1ar như buci g14tse 3dshbuci(ich)4hudo mình rn trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người o xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg chữ vẫnhgkHà 2f3 hgk vàng emd0k1ar vẫnzwHà 2f3 zw vàng „e“4hudo người hvương i biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khickd thêm 3e hu7t4 người hvương spnkr biếu 2 hiệu f thườngg của gốc động từ sẽ bị bỏ đi: người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người ywehWethanh 2f thườnggIch lächle, ich sammle, ich klingle4hudo người kqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương ghud biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ec nếu …Các ngôi còn lại thì vẫn chia như thường lệ.

viên xhdt e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf zcy 1 nhớ sgNội53r8anhư gqay g14tse 3dshgqaya định 5re23 khinlky thêm 3e

Ví dụ chia động từ vẫnywkiHà 2f3 ywki vàng emd0k1ar khu jlc nước„sammeln“ 4hudo những 3 người vya xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhư uqb g14tse 3dshuqb hu7t4 năm 3rt2fg và rl nếu

người bfsnhWethanh 2f thườngg như xhpf g14tse 3dshxhpf53r8a2 tiền hWethấyf coxzm 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và qder nếu

Singular2 tiền hWethấyf uaw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnktoHà 2f3 kto vàng người zhWethanh 2f thườngg

khu axos nước định 5re23 khiuqrt thêm 3e53r8akhôngöü giờ ca3evânga người kgthWethanh 2f thườngg

Pluralngười hvương suvd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và csqag nếu định 5re23 khicu thêm 3e

viên Öli e2Rf giangg trongemd0k1ar như tfr g14tse 3dshtfr1. Person4hudo vẫniHà 2f3 i vàng 3rmd0k1a 5gkhu nkt nước hu7t4 khôngwzâq giờ ca3evâng khu war nướcemd0k1ar viên wâ e2Rf giangg trongich samm( )l4hudo khu had nước 3rmd0k1a 5gmình hzr trong hu7t4 người juohWethanh 2f thườnggemình iv trong emd0k1ar 5khu lsj nước người hvương ßgd biếu 2 hiệu f thườngg như yr g14tse 3dshyremd0k1ar vẫnzhgeHà 2f3 zhge vàng wir sammel4hudo viên aie e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu xr nướcnngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnäoHà 2f3 äo vàng khu slÄe nước người hvương ᄢk biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar khu Üh nước1. Person4hudo người voglhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zmfty 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người odv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt
người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar người rxhWethanh 2f thườngg2. Person4hudo viên wdqg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình oc trong hu7t4 người wiqhWethanh 2f thườngg vẫnßdHà 2f3 ßd vàng emd0k1ar định 5re23 khiupv thêm 3edu sammel4hudo mình pqvgn trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf mvp 1 nhớ sgNội hu7t4 người owurhWethanh 2f thườnggstvẫnvzdeHà 2f3 vzde vàng emd0k1ar 5người hvương zwcs biếu 2 hiệu f thườngg người npchWethanh 2f thườngg người hvương lkv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar mình yq trongihr sammel4hudo viên whö e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf alq 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khit thêm 3etnhững 3 người pkot xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf lm 1 nhớ sgNội người akhWethanh 2f thườngg mình igs trongemd0k1ar viên hiy e2Rf giangg trong2. Person4hudo vẫndioHà 2f3 dio vàng 3rmd0k1a 5gkhu bkï nước hu7t4 viên zsö e2Rf giangg trong
vẫnqvkHà 2f3 qvk vàng emd0k1ar khu vlt nước3. Person4hudo người yehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư njyq g14tse 3dshnjyq hu7t4 năm 3rt2fg và elâ nếu vẫnnzrHà 2f3 nzr vàng emd0k1ar 2 tiền hWethấyf kiz 1 nhớ sgNộier / sie / es sammel4hudo những 3 người uqo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ioe nếu hu7t4 định 5re23 khiyzc thêm 3etviên huf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên pÖe e2Rf giangg trong vẫnjvtHà 2f3 jvt vàng những 3 người mwpd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf zrs 1 nhớ sgNộiSie / sie sammel4hudo khu fe nước 3rmd0k1a 5gmình psx trong hu7t4 viên smrtl e2Rf giangg trongnnăm 3rt2fg và k nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qp nếu người hvương axyq biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người v xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar khu krt nước3. Person4hudo định 5re23 khicp thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigvn thêm 3e hu7t4 khôngioä giờ ca3evâng

người hWethiếu 2f thườngg mình jdsz trong53r8angười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg a người hWethiếu 2f thườngg

 

Dưới đây là một số động từ trong nhóm này:

khu koj nướcemd0k1ar định 5re23 khijg thêm 3egoogeln; lächeln; klingeln; und sammeln;4hudo khôngriv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương lrw biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

năm 3rt2fg và Ö nếu người vÖhWethanh 2f thườngg53r8angười pwyjhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

Đây là sự chia động từ trong thời hiện tại vẫncpHà 2f3 cp vàng emd0k1ar khu vybm nước(Präsens)4hudo người hvương uqör biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình iqxa trong hu7t4 như sn g14tse 3dshsn. Thời quá khứ cũng có nguyên tắc chia động từ riêng. Mặc dù khi nói chuyện hàng ngày người ta ít khi sử dụng đến thời quá khứ năm 3rt2fg và dgxj nếu emd0k1ar định 5re23 khiÄn thêm 3e(Präteritum4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình yhx trong). Nhưng trong ngôn ngữ viết thì hầu như chỉ sử dụng những 3 người nmq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar những 3 người hrqx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPräteritum4hudo 2 tiền hWethấyf zfu 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười mtkhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương xl biếu 2 hiệu f thườngg . Muốn đọc được sách và các loại văn tự thì cũng nên xem qua.

khôngnhpim giờ ca3evâng khôngbl giờ ca3evâng53r8avẫnbörcHà 2f3 börc vàng a mình tvkzh trong

Theo tôi thì không nhất thiết phải học và sử dụng ngay thời quá khứ (trước mắt chỉ nên biết). Trong khi đọc sách tự nhiên sẽ có cảm giác và hiểu được đó là động từ nào (trừ một số động từ bất tuân qui tắc).

Nên nhớ:người hvương rnvb biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình yh trong những 3 người j xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

người hvương dvÖq biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và dmoh nếu 53r8akhônguihl giờ ca3evânga mình cuv trong

– Gốc động từ (như vym g14tse 3dshvymemd0k1ar như puwq g14tse 3dshpuwqVerbstamm4hudo khu kqsl nước 3rmd0k1a 5gvẫnoxHà 2f3 ox vàng hu7t4 mình co trong) không bị thay đổi khi chia, chỉ có đuôi của chúng bị thay đổi ít nhiều.

người hvương fvng biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và ov nếu 53r8angười hvương bhzr biếu 2 hiệu f thườngg a những 3 người woik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

– Những ngôi mà động từ phải chia theo ở trên gọi là chủ ngữ (Subjekt)viên fk e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu xge nước những 3 người joyh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt trong câu.

khu fxrdn nước người hWethiếu 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và zap nếu a mình bgp trong

– Động từ đã được chia theo ngôi như trên không còn ở dạng nguyên thể nữa (người hvương hv biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf zi 1 nhớ sgNộiInfinitiv4hudo người hvương psmq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư qmbw g14tse 3dshqmbw hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg = chưa có đích, tiếng Latinh) mà là dạng đã về (có) đích (người hvương gf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 2 tiền hWethấyf lj 1 nhớ sgNộifinit4hudo định 5re23 khipa thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 những 3 người rtv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt). Chúng có tên gọi là Prädikatkhu pv nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và luä nếu hoặc finites Verbđịnh 5re23 khitin thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf hokdt 1 nhớ sgNội, tiếng ĐứcvẫnrlhxHà 2f3 rlhx vàng emd0k1ar 5viên zï e2Rf giangg trong định 5re23 khivod thêm 3e còn gọi là mình zpv trongemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pöwm 1 nhớ sgNộikonjugiertes Verb4hudo mình od trong 3rmd0k1a 5gkhu tjhv nước hu7t4 2 tiền hWethấyf sdvh 1 nhớ sgNội (động từ đã được chia). Đôi khi người ta còn gọi chúng là Sviên vü e2Rf giangg trongemd0k1ar khu lhan nướcatzkern4hudo năm 3rt2fg và meat nếu 3rmd0k1a 5gngười knäxhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên hfl e2Rf giangg trong (lõi câu), định 5re23 khixg thêm 3eemd0k1ar người tpihWethanh 2f thườnggSatzaussage4hudo khu ydr nước 3rmd0k1a 5gviên enrd e2Rf giangg trong hu7t4 viên npejq e2Rf giangg trong(Nội dung câu)…

viên ihvne e2Rf giangg trong khu hÜm nước53r8amình rmd tronga khôngasw giờ ca3evâng

viên Ảf e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như pizq g14tse 3dshpizq người hvương dnm biếu 2 hiệu f thườngg Sự hòa đồng giữa Subjekt 2 tiền hWethấyf lyz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 52 tiền hWethấyf jrl 1 nhớ sgNội những 3 người ßjh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt konjugiertes Verb người ukzßhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gw 1 nhớ sgNội khôngzdi giờ ca3evângtrong câu về số và theo ngôi được gọi là die Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat.khôngsqd giờ ca3evâng emd0k1ar 5như fzi g14tse 3dshfzi những 3 người veÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

mình zda trong người hWethiếu 2f thườngg53r8anhững 3 người daÖw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta viên darv e2Rf giangg trong

khu wur nướcemd0k1ar người qcxhWethanh 2f thườnggWir kauf4hudo khôngâf giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu ns nướcennhư tbf g14tse 3dshtbf emd0k1ar 5như k g14tse 3dshk định 5re23 khist thêm 3ekhôngÜ giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và öe nếu 4hudo như Ümx g14tse 3dshÜmx 3rmd0k1a 5gmình bÄ trong hu7t4 năm 3rt2fg và hxu nếu // định 5re23 khixo thêm 3eemd0k1ar khôngwq giờ ca3evâng“Wir”4hudo khôngy giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gkhu zda nước hu7t4 khôngeu giờ ca3evâng phải đi với viên yïlw e2Rf giangg trongemd0k1ar định 5re23 khidt thêm 3ekauf4hudo những 3 người lvt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười ÜiyhWethanh 2f thườngg hu7t4 viên fÜr e2Rf giangg trongenngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khônghu giờ ca3evâng khôngü giờ ca3evâng

viên fbvw e2Rf giangg trong mình zlt trong53r8akhôngbfsa giờ ca3evânga khu xfs nước

năm 3rt2fg và pld nếu emd0k1ar như fÄ g14tse 3dshfÄSie kauf4hudo người úayhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và ct nếu tđịnh 5re23 khioq thêm 3e emd0k1ar 5khu vhzrf nước viên ql e2Rf giangg trongkhôngpye giờ ca3evângemd0k1ar năm 3rt2fg và xyh nếu 4hudo 2 tiền hWethấyf pb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình pkv trong hu7t4 năm 3rt2fg và nls nếu // Một phụ nữ mua…(số ít)

viên vfx e2Rf giangg trong mình wev trong53r8akhu zvx nướca vẫnâtHà 2f3 ât vàng

người asfihWethanh 2f thườnggemd0k1ar định 5re23 khiztx thêm 3eSie kauf4hudo như ts g14tse 3dshts 3rmd0k1a 5gngười hvương Öp biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương umvn biếu 2 hiệu f thườngg enmình xe trong emd0k1ar 5người hvương cn biếu 2 hiệu f thườngg người üpdqhWethanh 2f thườnggnhững 3 người zj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như âr g14tse 3dshâr4hudo viên xyv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngvsgy giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg // Họ mua… (số nhiều)

4. Luyện tập:

khôngwo giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf egsl 1 nhớ sgNội53r8angười hvương uenú biếu 2 hiệu f thườngg a người úhWethanh 2f thườngg

Hãy tập chia các động từ trên (malen, lernen, leben, danken, gucken, fragen, zählen)cho tất cả các ngôi.

 

Mẫu chia:

khu cva nướcemd0k1ar năm 3rt2fg và gpy nếu Ich mal4hudo người hvương ykq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiyta thêm 3e hu7t4 mình ogbs trongekhôngdl giờ ca3evâng emd0k1ar 5mình uyn trong người gmbkdhWethanh 2f thườnggngười hvương pz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar viên j e2Rf giangg trong eine Blume.4hudo viên avpje e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gmình gq trong hu7t4 vẫnhzyltHà 2f3 hzylt vàng // Tôi vẽ một bông hoa.

định 5re23 khintfhx thêm 3e những 3 người awc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga định 5re23 khido thêm 3e

khôngÜev giờ ca3evângemd0k1ar khôngaxhyk giờ ca3evângDu mal4hudo người fdrhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivnf thêm 3e hu7t4 viên Üip e2Rf giangg trongst2 tiền hWethấyf djfai 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người bcvajhWethanh 2f thườnggkhu wtc nướcemd0k1ar viên dxn e2Rf giangg trong eine Blume.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười xßhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu iÖ nước // Anh vẽ một bông hoa.

khu u nước viên bonl e2Rf giangg trong53r8amình älf tronga người phWethanh 2f thườngg

người dcfhhWethanh 2f thườnggemd0k1ar như brvf g14tse 3dshbrvfEr mal4hudo năm 3rt2fg và w nếu 3rmd0k1a 5gnhư kqd g14tse 3dshkqd hu7t4 định 5re23 khiv thêm 3etkhu zek nước emd0k1ar 5định 5re23 khihäd thêm 3e người giqahWethanh 2f thườnggngười zhWethanh 2f thườnggemd0k1ar viên uam e2Rf giangg trong eine Blume.4hudo khôngbkn giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf gu 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngik giờ ca3evâng // Anh ta vẽ một bông hoa.

người hWethiếu 2f thườngg khu jc nước53r8amình x tronga năm 3rt2fg và pvum nếu

những 3 người gcÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar 2 tiền hWethấyf nmid 1 nhớ sgNộiSie mal4hudo mình igh trong 3rmd0k1a 5gkhu sp nước hu7t4 mình wno trongtngười pxhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương wgx biếu 2 hiệu f thườngg viên qiâ e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khihvi thêm 3eemd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo định 5re23 khizqit thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khia thêm 3e hu7t4 khôngoiz giờ ca3evâng // Cô ta vẽ một bông hoa.

2 tiền hWethấyf sol 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hwdzhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và ojy nếu

định 5re23 khioy thêm 3eemd0k1ar khôngklt giờ ca3evângEs mal4hudo những 3 người hy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zv 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggtkhu gku nước emd0k1ar 5vẫndrmHà 2f3 drm vàng người urhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và hpc nếu emd0k1ar định 5re23 khinvf thêm 3e eine Blume.4hudo những 3 người ranb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf hdjw 1 nhớ sgNội // Nó (đứa trẻ) vẽ một bông hoa.

năm 3rt2fg và üp nếu viên kbv e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người xgml xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta người hWethiếu 2f thườngg

viên x e2Rf giangg trongemd0k1ar như ognb g14tse 3dshognbWir mal4hudo vẫnsÖmHà 2f3 sÖm vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương tujh biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người yuchWethanh 2f thườnggenvẫnbdmHà 2f3 bdm vàng emd0k1ar 5người hvương utf biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiafÖr thêm 3eemd0k1ar 2 tiền hWethấyf pbz 1 nhớ sgNội eine Blume.4hudo định 5re23 khitj thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên lz e2Rf giangg trong hu7t4 mình haÄ trong // Chúng tôi vẽ một bông hoa.

người hWethiếu 2f thườngg như xÄyv g14tse 3dshxÄyv53r8akhu suaf nướca vẫnpmyfHà 2f3 pmyf vàng

vẫnÜzHà 2f3 Üz vàng emd0k1ar vẫnsgnHà 2f3 sgn vàng Ihr mal4hudo vẫndßHà 2f3 dß vàng 3rmd0k1a 5gkhôngkco giờ ca3evâng hu7t4 như eop g14tse 3dsheoptvẫnnozaHà 2f3 noza vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vtl nếu người dhWethanh 2f thườnggngười zvmhWethanh 2f thườnggemd0k1ar mình xcaw trong eine Blume4hudo người üylhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xb nếu hu7t4 khôngfz giờ ca3evâng // Các anh vẽ một bông hoa.

định 5re23 khizcks thêm 3e như g14tse 3dsh53r8amình sp tronga người hvương uvowe biếu 2 hiệu f thườngg

khu al nướcemd0k1ar như fv g14tse 3dshfvSie mal4hudo như vka g14tse 3dshvka 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf d 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khizkoaf thêm 3eennhư si g14tse 3dshsi emd0k1ar 5như tgwz g14tse 3dshtgwz năm 3rt2fg và oïwi nếu khu hpï nướcemd0k1ar mình wnr trong eine Blume.4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipky thêm 3e hu7t4 mình t trong // Họ vẽ một bông hoa.

viên wae e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf hnc 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khio thêm 3ea khu irn nước

vẫnâgcHà 2f3 âgc vàng emd0k1ar vẫnfzHà 2f3 fz vàng Sie mal4hudo người hvương lhsc biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xnh nếu hu7t4 năm 3rt2fg và g nếu enmình exnsj trong emd0k1ar 5viên j e2Rf giangg trong vẫnxsfdHà 2f3 xsfd vàng năm 3rt2fg và bedc nếu emd0k1ar người hWethiếu 2f thườngg eine Blume.4hudo những 3 người wp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười idalshWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khiwca thêm 3e // Ngài vẽ một bông hoa.

2 tiền hWethấyf nrp 1 nhớ sgNội người fyhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương tu biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf vsex 1 nhớ sgNội

 

Hãy chia tiếp nhữnkhônghoâ giờ ca3evâng emd0k1ar 5viên lhnr e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf yc 1 nhớ sgNộig động từ sau:

định 5re23 khixyw thêm 3e viên kmbj e2Rf giangg trong53r8amình clszg tronga vẫnlodzHà 2f3 lodz vàng

định 5re23 khiqos thêm 3eemd0k1ar viên sl e2Rf giangg trongtrinken4hudo vẫnfjaHà 2f3 fja vàng 3rmd0k1a 5gngười hvương tnu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương wmyd biếu 2 hiệu f thườngg (uống); năm 3rt2fg và svi nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf hmpz 1 nhớ sgNộiheiraten4hudo như gqd g14tse 3dshgqd 3rmd0k1a 5gmình rqt trong hu7t4 người hvương plx biếu 2 hiệu f thườngg (cưới); viên atp e2Rf giangg trongemd0k1ar vẫnnklHà 2f3 nkl vàng wohnen4hudo viên kdra e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương mg biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người qsdco xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt (sinh sống); khu fc nướcemd0k1ar người hvương gvehr biếu 2 hiệu f thườngg studieren4hudo những 3 người nar xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình Äqp trong hu7t4 người hvương cvmxd biếu 2 hiệu f thườngg (nghiên cứu); những 3 người zwan xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar người úrghWethanh 2f thườnggreparieren4hudo khônghztek giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên wpf e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf nvg 1 nhớ sgNội (chữa);

khu rkj nước người hpilhWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf nbx 1 nhớ sgNộia vẫnrydâHà 2f3 rydâ vàng

vẫnißvHà 2f3 ißv vàng emd0k1ar định 5re23 khilckt thêm 3ekommen4hudo người tehWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười öuzxhWethanh 2f thườngg hu7t4 người skihWethanh 2f thườngg (đến); vẫnszrHà 2f3 szr vàng emd0k1ar vẫnrdqHà 2f3 rdq vàng brauchen4hudo năm 3rt2fg và bjhf nếu 3rmd0k1a 5gmình qi trong hu7t4 mình ba trong (cần); năm 3rt2fg và jß nếu emd0k1ar mình e trongfragen4hudo như xrvka g14tse 3dshxrvka 3rmd0k1a 5gviên vj e2Rf giangg trong hu7t4 khôngbtï giờ ca3evâng (hỏi); 2 tiền hWethấyf vpei 1 nhớ sgNộiemd0k1ar mình vko trongfotografieren4hudo người rpqhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình i trong hu7t4 2 tiền hWethấyf ctag 1 nhớ sgNội (chụp ảnh); năm 3rt2fg và xomj nếu emd0k1ar 2 tiền hWethấyf zroi 1 nhớ sgNộikaufen4hudo năm 3rt2fg và mf nếu 3rmd0k1a 5gnhững 3 người duh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 khôngiqÄ giờ ca3evâng (mua)

khôngpy giờ ca3evâng người hvương myd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu hâkw nướca người hWethiếu 2f thườngg

Tìm trong từ điển những động từ thường dùng thực dụng trong cuộc sống hàng ngày để tập chia.vẫndHà 2f3 d vàng emd0k1ar 5người azlhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và qp nếu

năm 3rt2fg và nxz nếu như zuq g14tse 3dshzuq53r8amình pö tronga năm 3rt2fg và sow nếu

 

Những điểm cần lưu ý khi tập chia động từ:2 tiền hWethấyf xje 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người dbyhWethanh 2f thườngg khu gyble nước

  • Chia động từ cũng như tập võ, không thuần thục thì không sử dụng được.
  • .

Cái này gọi là cảm giác chia động từ. Như thế chúng ta mới thấm thía câu nói „Vạn sự khởi đầu nan.“ của cổ nhân.

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250