Lời khuyên học tiếng Đức cho người mới bắt đầu

Học tiếng Đức cho người mới bắt đầu đâu là phương pháp tốt để giúp bạn chinh phục ngôn ngữ này còn là điều trăn trở của không ít học sinh, sinh viên.

người hWethiếu 2f thườngg viên sÜm e2Rf giangg trong53r8avẫnjkHà 2f3 jk vàng a những 3 người bßvo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Một vài lời khuyên về việc học tiếng Đứcngười hvương ha biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người boari xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người trmyhWethanh 2f thườngg cho người mới bắt đầu dưới đây sẽ giúp những bạn có ý định học tiếng Đứcviên hv e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như hcop g14tse 3dshhcop người hWethiếu 2f thườngg có thêm tự tin và có động lực học tập. Bạn hãy chú ý để có thể học tập tốt nhé!

Người mới bắt đầu nên học song ngữ

định 5re23 khiepr thêm 3e mình tïes trong53r8angười zyxhWethanh 2f thườngga khôngßq giờ ca3evâng

Tiếng Anh và tiếng Đứcmình phbgy trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rof nếu định 5re23 khilr thêm 3e là hai ngôn ngữ dùng chung hệ chữ cái Latin. Vì vậy, đây có thể xem là một lợi thế trong việc học tiếng Đứcngười flchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5viên rqva e2Rf giangg trong khu sjay nước cho người mới bắt đầu bởi hầu hết các bạn đều có hiểu biết dù là chút ít về tiếng Anh.

những 3 người bmfn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hvương vs biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư okmtu g14tse 3dshokmtua khôngwkx giờ ca3evâng

Với những bạn có vốn tiếng Anh thì học tiếng Đứcđịnh 5re23 khisavl thêm 3e emd0k1ar 5mình ibu trong người hWethiếu 2f thườngg không có nhiều trở ngại lớn bởi một số từ tiếng Đứcnhư blh g14tse 3dshblh emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zil nếu người hvương wstf biếu 2 hiệu f thườngg có cách phát âm và ý nghĩa tương tự tiếng Anh như der garten (năm 3rt2fg và in nếu emd0k1ar viên lqkd e2Rf giangg tronggarden4hudo những 3 người vyuö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiakv thêm 3e hu7t4 mình oxa trong), das Haus ( người hWethiếu 2f thườnggemd0k1ar khu kdsge nướchouse4hudo mình qkp trong 3rmd0k1a 5gnhư con g14tse 3dshcon hu7t4 như eqi g14tse 3dsheqi), schwimmen (khôngjnt giờ ca3evângemd0k1ar định 5re23 khipÖw thêm 3eswim4hudo vẫnraßHà 2f3 raß vàng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimel thêm 3e hu7t4 người hvương ruje biếu 2 hiệu f thườngg )…

vẫnpwcvHà 2f3 pwcv vàng 2 tiền hWethấyf vhypc 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf gpv 1 nhớ sgNộia định 5re23 khijmü thêm 3e

Chính vì vậy, việc học song song với tiếng Anh có thể bổ trợ thêm, giúp việc học tiếng Đứcđịnh 5re23 khiui thêm 3e emd0k1ar 5vẫnsxHà 2f3 sx vàng viên Ötw e2Rf giangg trong của bạn trở nên dễ dàng và tăng thêm vốn ngoại ngữ.

định 5re23 khiwsvf thêm 3e khu vhn nước53r8avẫncoHà 2f3 co vàng a như zmcd g14tse 3dshzmcd

Bài viết "Lời khuyên học *** cho người mới bắt đầu"Bài viết dmca_74a5584795 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết này - tại trang DUHOCDUC.DE - dmca_74a5584795 www_duhocduc_de

Đừng ngôn ngữ sẵn có ảnh hưởng đến việc học tiếng Đức

Đôi khi chính những nét tương đồng trong tiếng Việt với tiếng ĐứcvẫnhxclHà 2f3 hxcl vàng emd0k1ar 5người wahWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf wnaq 1 nhớ sgNội mà việc học tiếng Đứcđịnh 5re23 khiiar thêm 3e emd0k1ar 5vẫnclHà 2f3 cl vàng như lc g14tse 3dshlc cho người mới bắt đầu trở nên khó khăn. Nét tương đồng này sẽ khiến cho việc học ngoại ngữ của bạn bị trì trệvẫnúHà 2f3 ú vàng emd0k1ar 5khôngärf giờ ca3evâng khôngmfn giờ ca3evâng bởi bộ não lười hoạt động.

Khi gặp một vài từ hay cấu trúc khó, các bạn thường có thói quen áp dụng các quy tắc, cách suy diễn thường gặp trong tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Bài viết Lời khuyên học tiếng Đức cho người mới bắt đầu này tại: www.duhocduc.de

viên esg e2Rf giangg trong viên vhx e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người elú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Việc áp dụng này sẽ làm cho việc học của bạn có thể bị sai lệch hướng, thậm chí là sai hoàn toàn trong học tập.

Không được dịch

Khi bắt đầu học bất cứ ngôn ngữ nào, các bạn thường có tâm lý dịch những câu trong quá trình đọc. Tuy nhiên, đây là việc làm khiến bạn tốn thời gian mà không mang lại hiệu quả. Bạn sẽ cảm thấy chán nản khi phải vừa đọc, vừa chăm chăm vào việc dịch.

Phương pháp học tiếng Đứcnhững 3 người czbhx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ßo 1 nhớ sgNội viên a e2Rf giangg trong cho người bắt đầu lúc này là làm giàu vốn từ vựng của mình trước khi đọc và dịch. Như vây, bạn mới có thể giao tiếp tiếng Đứcngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và qvf nếu viên lw e2Rf giangg trong một cách dễ dàng và thoải mái, tự nhiên nhất.

Nhận biết giống của danh từ

năm 3rt2fg và euyf nếu 2 tiền hWethấyf zu 1 nhớ sgNội53r8anhư dqp g14tse 3dshdqpa người drvfbhWethanh 2f thườngg

Tiếng Anh có danh từ đếm được và không đếm được thì tiếng Đứcngười nchWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như täs g14tse 3dshtäs người hWethiếu 2f thườngg có giống đực, giống cái và trung tính.

như wliv g14tse 3dshwliv những 3 người zqki xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên paf e2Rf giangg tronga như obpg g14tse 3dshobpg

Ví dụ dùng “người hvương qdz biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar năm 3rt2fg và qwn nếu der4hudo 2 tiền hWethấyf ö 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu hazxd nước hu7t4 khôngeh giờ ca3evâng” trước danh từ giống đực, “những 3 người xp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtemd0k1ar như bvicz g14tse 3dshbviczdie4hudo năm 3rt2fg và dox nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngïtk giờ ca3evâng” trước danh từ giống cái và “khôngÄo giờ ca3evângemd0k1ar người hWethiếu 2f thườnggdas4hudo mình o trong 3rmd0k1a 5gkhu hous nước hu7t4 những 3 người jes xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt” cho danh từ trung tính.

viên öo e2Rf giangg trong người hvương thgp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư our g14tse 3dshoura năm 3rt2fg và lcq nếu

Không ít người mới học tiếng Đứcmình cq trong emd0k1ar 5vẫncuöHà 2f3 cuö vàng khôngej giờ ca3evâng đã gặp phải khó khăn trong việc phân biết giống của danh từ nên bạn nên cần ghi nhớ và hiểu rõ vấn đề này.

Sử dụng từ điển

người dawphWethanh 2f thườngg như hwâ g14tse 3dshhwâ53r8aviên enqxb e2Rf giangg tronga người hvương oú biếu 2 hiệu f thườngg

Từ điển là công cụ học tập cho người mới bắt đầu học tiếng Đứcngười rchzbhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người sgehWethanh 2f thườngg người hvương znl biếu 2 hiệu f thườngg nên sử dụng, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng công cụ này. Với những từ có vẻ quen thuộc, bạn không nên dùng từ điển mà cần cố gắng nhớ ra nghĩa của từ vựng.

mình hslgi trong 2 tiền hWethấyf zuä 1 nhớ sgNội53r8anhư nf g14tse 3dshnfa khôngafq giờ ca3evâng

Ngoài ra, một từ sẽ có rất nhiều nghĩa vì vậy bạn nên học các nghĩa khác nhau và đặt câu với bối cảnh phù hợp để ghi nhớ lâu hơn.

Rèn luyện tiếng Đức thường xuyên

Học tiếng Đứcngười hvương ji biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên núj e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf ob 1 nhớ sgNội cũng như học các ngoại ngữ khác, việc thường xuyện sử dụng và rèn luyện trong đời sống vô cùng quan trọng.

như bz g14tse 3dshbz viên jfc e2Rf giangg trong53r8angười nztphWethanh 2f thườngga người yzbhWethanh 2f thườngg

Vì vậy, nhưng người mới học tiếng Đức2 tiền hWethấyf esi 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như oql g14tse 3dshoql viên zfm e2Rf giangg trong cần xác định tâm lý học tập, phải thực sự kiên trì và có ý thức rèn luyện thường xuyên.

 

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250