Tiếng Đức cơ bản: Album tổng hợp những bảng cần nhớ trong tiếng Đức

Tiếng Đức cơ bản: Album tổng hợp những bảng cần nhớ trong tiếng Đức

Để đạt được trình độ tiếng Đức cơ bản và cao hơn, sẽ có một số bảng biểu về ngữ pháp tiếng Đức mà bạn cần và nên nhớ.

Tiếng Đức cơ bản: Album tổng hợp những bảng cần nhớ trong tiếng Đức (cập nhật 2019)

Trong bài này mình sẽ tập hợp một số bảng quan trọng cần nhớ trong tiếng Đức nhằm giúp các bạn đỡ tốn thời gian khi cần tra cứu

Các bạn có thể click vào từng ảnh để phóng to ảnh hoặc tải ảnh về tùy ý.

1 1 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 2 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 3 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 4 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 5 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 6 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 7 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 8 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 9 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 10 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 11 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 12 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 13 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 14 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 15 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 16 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 17 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 18 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 19 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 20 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 21 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 22 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 23 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 24 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 25 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 26 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 27 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 28 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 29 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 30 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 31 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 32 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

1 33 Tieng Duc Co Ban Album Tong Hop Nhung Bang Can Nho Trong Tieng Duc

Nguồn:dattrandeutsch


© 2024 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000