Từ vựng tiếng Đức về các chứng bệnh

Từ vựng tiếng Đức về các chứng bệnh

Bạn đừng nên bỏ qua những từ vựng tiếng Đức cơ bản về chủ đề sức khỏe - Từ vựng tiếng Đức về các chứng bệnh
Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức: Tên tuổi, địa chỉ, sở thích....
Cách nói xin lỗi bằng tiếng đức

Cách nói xin lỗi bằng tiếng đức

Trong tiếng Đức , có nhiều cách nói Xin lỗi- Cảm ơn khác nhau, vẫn mang đầy đủ ý nghĩa lại thể hiện sự trân trọng/ chân thành của người nói.
Giới thiệu về căn hộ trong tiếng Đức

Giới thiệu về căn hộ trong tiếng Đức

Bạn làm thế nào để giới thiệu về căn hộ mới của mình , với người bạn chỉ trò chuyện được bằng tiếng Đức
Miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức

Miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức

Để miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức, bạn cần có từ vựng cơ bản về ngôi nhà. Sau đây là một số từ vựng cơ bản