1 1 Cach Gioi Thieu Ban Than Bang Tieng Duc

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức: Tên tuổi, địa chỉ, sở thích....
1 1 Cach Noi Xin Loi Bang Tieng Duc

Cách nói xin lỗi bằng tiếng đức

Trong tiếng Đức , có nhiều cách nói Xin lỗi- Cảm ơn khác nhau, vẫn mang đầy đủ ý nghĩa lại thể hiện sự trân trọng/ chân thành của người nói.
1 1 Gioi Thieu Ve Can Ho Trong Tieng Duc

Giới thiệu về căn hộ trong tiếng Đức

Bạn làm thế nào để giới thiệu về căn hộ mới của mình , với người bạn chỉ trò chuyện được bằng tiếng Đức
1 1 Mieu Ta Ngoi Nha Bang Tieng Duc

Miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức

Để miêu tả ngôi nhà bằng tiếng Đức, bạn cần có từ vựng cơ bản về ngôi nhà. Sau đây là một số từ vựng cơ bản

1 1 Cac Mau Cau Co Ban Trong Tieng Duc

Các mẫu câu cơ bản trong tiếng Đức

Để giao tiếp hoặc viết tiếng đức một cách mạch lạc và dễ hiểu, bạn cần học những mẫu câu cơ bản trong tiếng đức để ứng dụng trong những trường hợp giao tiếp thông dụng hằng ngày.