Học tiếng Đức chủ đề khi đi xe

Học tiếng Đức chủ đề khi đi xe

Học tiếng Đức chủ đề khi đi xe

1 1 Hoc Tieng Duc Chu De Khi Di Xe

Bao giờ tàu chạy? – Wann fährt der Zug ab?

Đây là tàu hỏa đến Berlin phải không? – Ist das der Zug nach Berlin?

Xin lỗi, cho tôi đi qua được không? – Verzeihung, darf ich vorbei?

Bao giờ tàu đến Berlin? – Wann kommt der Zug in Berlin an?

Tôi nghĩ rằng đây là chỗ của tôi. – Ich glaube, das ist mein Platz.

Tôi nghĩ rằng bạn ngồi nhầm chỗ của tôi. – Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.

Toa ăn ở đâu? – Ở đầu tầu. – Und wo ist der Speisewagen? – Am Anfang.

Toa nằm ở cuối tàu. – Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.

Toa nằm ở đâu? – Wo ist der Schlafwagen?

Tôi ngủ ở tầng dưới đuợc không? – Kann ich unten schlafen?

Tôi ngủ ở tầng trên được không? – Kann ich oben schlafen?

Tôi ngủ ở tầng giữa được không? – Kann ich in der Mitte schlafen?

Chuyến đi đến Berlin mất bao lâu? – Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?

Bao giờ chúng ta đến biên giới? – Wann sind wir an der Grenze?

Bạn sẽ đánh thức tôi vào lúc 7.00 giờ được không? – Würden Sie mich bitte um 7.00 Uhr wecken?

Tàu hỏa bị muộn / trễ phải không? – Hat der Zug Verspätung?

Bạn có gì để đọc không? – Haben Sie etwas zu lesen?

Ở đây có gì để ăn và uống được không? – Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?

Nguồn: HOCTIENGDUC.DE 


© 2024 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000