Tin Du học Đức

Thông tin về Du học Đức - Thực tế - Nhanh nhất

20 suất học bổng sau đại học

20 suất học bổng sau đại học

20 suất học bổng sau đại học

Thực tập tại các công ty của Đức thách thức và cơ hội

Thực tập tại các công ty của Đức thách thức và cơ hội

Tại Đức, để có được vị trí thực tập trong các công ty, nhà máy, các sinh viên phải lên kế hoạch tìm kiếm trước một thời gian. Đây cũng là một trong những đặc tính cơ bản mà giáo dục Đức rèn luyện

...
Học bổng cao học tại Đức niên khóa 2007-2008

Học bổng cao học tại Đức niên khóa 2007-2008

Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam thông báo về chương trình học bổng (HB) cao học có các đề tài liên quan đến các nước đang phát triển niên khóa 2006-2007.