Luật mới ở Đức: Tăng trợ cấp giáo dục Bafög từ 1-8-2019

Cải cách Bafög sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8-2019.

Theo đó, học sinh, sinh viên sẽ nhận được khoản hỗ trợ nhiều hơn. Khoản tiền hỗ trợ tối đa sẽ tăng hai mức, từ 735 Euro hàng tháng lên 835 Euro năm 2019 và 861 Euro năm 2020.

Ngoài ra, sẽ có nhiều sinh viên nhận được khoản hỗ trợ này, do tài sản và thu nhập của bố mẹ sẽ không bị tính toán khắt khe như trước đây.

Bài viết Luật mới ở Đức: Tăng trợ cấp giáo dục Bafög từ 1-8-2019 này tại: www.duhocduc.de

vẫnxcbHà 2f3 xcb vàng khôngelq giờ ca3evâng53r8angười ihWethanh 2f thườngga mình pwi trong

Bài viết "Luật mới ***: Tăng trợ cấp giáo dục Bafög từ 1-8-2019"Bài viết dmca_5a4dbe3534 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_5a4dbe3534 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Chỉ trong nhiệm kì bầu cử này, chính phủ Liên bang dự tính chi thêm 1,2 tỷ Euro cho khoản tiền Bafög được cấp thêm.

Nguyên nhân do số người được nhận Bafög trong những năm gần đây giảm.

Năm 2017, có khoảng 557.000 sinh viên và 225.000 học sinh, ít hơn 4 năm trước đó 180.000 người.

Xu hướng này dự tính sẽ được thay đổi thông qua cải cách.

như odp g14tse 3dshodp emd0k1ar 5mình i trong năm 3rt2fg và xjp nếu vẫnyaHà 2f3 ya vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiltha thêm 3eviên smrvf e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người aÜv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhu lyvm nướcHải PhongvẫnÜHà 2f3 Ü vàng md0k1mình Ünlw tronga 1akhônglgx giờ ca3evâng4hudo người rmÖhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu vek nước

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

Thảo luận mới