Các chương trình học bổng

Các chương trình học bổngHàng năm, cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) cấp cho người học Việt Nam một số chương trình học bổng. * Học bổng nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học kế cận:
Học bổng nghiên cứu cấp cho cán bộ khoa học trẻ nước ngoài, có đề tài nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu chuyên sâu muốn thực hiện tại một trường đại học hoặc một viện nghiên cứu tại Đức.

Thời gian cấp học bổng có thể đến 10 tháng đối với nghiên cứu ngắn hạn, có thể 3 năm cho một luận văn Tiến sĩ hoàn chỉnh. Những trường hợp ngoại lệ, học bổng có thể cấp trong thời gian 4 năm.

Mức độ học bổng: Dựa vào trình độ được đào tạo, cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức (DAAD) sẽ cấp học bổng hàng tháng cho người học chương trình cử nhân là 715 Euro, cho nghiên cứu sinh là 795 Euro, hoặc 975 Euro cùng phụ cấp tiền vé đi lại, gửi hành và bảo hiểm y tế.

Các chương trình học bổngĐiều kiện nhận học bổng: Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy xuất sắc đều có thể nộp đơn xin học bổng nghiên cứu của DAAD.

Muộn nhất, tại thời điểm bắt đầu học bổng, người học phải có bằng Diplom, Master (Thạc sĩ) hoặc trong trường hợp ngoại lệ đã tốt nghiệp cử nhân hệ chính quy (Bachelor) loại xuất sắc, hoặc đã có bằng Tiến sĩ (nếu học sau Tiến sĩ).

* Chương trình học bổng mời lại

Dành cho những người từng được nhận học bổng dài hạn của DAAD, hoặc những người đã được đào tạo ít nhất 1 năm tại Đức.

Những đối tượng trên có thể nộp đơn cho chương trình học bổng này để tiến hành một chương trình nghiên cứu hay làm việc tại một trường đại học, Viện nghiên cứu tại Đức.

Thời gian cấp học bổng tuỳ thuộc vào chương trình nghiên cứu hay làm việc của người nộp đơn, từ 1 - 3 tháng. Mức học bổng hàng tháng là 1840 Euro (không đài thọ phí ăn ở, đi lại).

Người muốn xin học bổng này phải trở về Việt Nam làm việc tối thiểu là 3 năm (sau lần học đầu tiên tại Đức). Chương trình này, cứ 3 năm mới được duyệt một lần.

* Học bổng “đồng tài trợ”

Đây là chương trình hợp tác, hướng dẫn nghiên cứu sinh. Trong khuôn khổ của học bổng dài hạn, nghiên cứu sinh Việt Nam có thể nghiên cứu tại trường đại học Việt Nam, thông qua sự hướng dẫn của các nhà khoa học Đức và nước ngoài.

Mức học bổng: Tuỳ thuộc vào trình độ đào tạo của học viên, gồm các mức: 587,99 Euro và 677,46 Euro, cộng thêm các khoản trợ cấp khác.

Điều kiện: Đối tượng xin học bổng là cán bộ đã tốt nghiệp cao học, đang làm việc tại các trường đại học ở Việt Nam và đăng ký làm nghiên cứu sinh. Không quá 36 tuổi.

Người xin học bổng phải có đề cương nghiên cứu được trình bày cụ thể và chi tiết thông qua bản kế hoạch miêu tả nội dung, cũng như thời gian nghiên cứu. Bản kế hoạch này phải được người hướng dẫn trong nước cũng như ở Đức thống nhất.

* Chương tình học bổng theo đề án 322

Đây là chương trình hợp tác giữa DAAD và Bộ GD&ĐT Việt Nam. Khi sang học tập, nghiên cứu tại Đức bằng học bổng của Chính phủ Việt Nam (Đề án 322), ngoài các quyền lợi theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam, du học sinh Việt Nam sẽ được DAAD hỗ trợ.

Các lĩnh vực hỗ trợ gồm học tiếng Đức, hỗ trợ tài chính trong thời gian cao học (2 năm) và thực hiện luận án tiến sĩ (tối đa 4 năm). Theo đó, hỗ trợ học tập nghiên cứu là 460 Euro/năm (230 Euro đối với Nghiên cứu sinh năm cuối)… DAAD đóng bảo hiểm tai nạn tập thể và bảo hiểm trách nhiệm tập thể trong thời gian nhận học bổng tại Đức.

Ngoài ra, du học sinh còn được hỗ trợ trong việc tìm giáo sư đỡ đầu cho nghiên cứu sinh, cũng như các chăm sóc khác của DAAD...


TP.

© 2024 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000