Học bổng Erasmus Mundus

Erasmus-Mundus-Logo mediumChương trình Erasmus Mundus nghiên cứu tập trung tổng hợp về quản lý nguy cơ lũ lụt.

Ngày bắt đầu: Hàng năm vào tháng 9.

Thời gian: 24 tháng.

Địa điểm: Delft (Hà Lan), Dresden (Đức), Barcelona (Tây Ban Nha) và Ljubljana (Slovenia).
Bằng cấp: Các ứng viên được nhận bằng thạc sĩ từ TU Dresden, UNESCO-IHE và UPC, Bac-xê-lô-na.

Tổng hợp các nguy cơ lũ lụt nhằm mục đích để giảm thiệt hại về người và kinh tế - xã hội gây ra bởi lũ lụt, tính đến lợi ích xã hội, kinh tế và vấn đề sinh thái từ các trận lũ và khả năng sử dụng lũ ở đồng bằng lớn hoặc các vùng ven biển.Việc tiếp cận toàn diện để quản lý rủi ro lũ lụt đã được phản ánh trong chỉ thị về lũ lụt của nghị viện Châu Âu.

Hiện tại các chương trình thạc sỹ này được đưa ra tại liên minh Châu Âu bao gồm nhiều khía cạnh kỹ thuật nhưng thiếu sự tích hợp. Chương trình này theo cách tiếp cận toàn diện và có kế hoạch rõ ràng bao gồm một loạt các chủ đề từ người điều khiển, các quá trình tự nhiên với các mô hình, cách giải quyết các hậu quả kinh tế - xã hội, đó là một bước tiến quan trọng trong giáo dục về thủy học của Châu Âu.

Chương trình Erasmus Mundus trong quản lý rủi ro lũ lụt được đưa ra bởi một tập đoàn bao gồm:

Viện giáo dục về thủy lợi UNESCO-IHE (Hà Lan).
Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức)
Đại học Kỹ thuật Catalonia (Tây Ban Nha)
Đại học Ljubljana (Slovenia).
Các thành viên liên quan bao gồm các phòng thí nghiệm thủy lực châu Âu, cụ thể là, DHI (Đan Mạch), Deltares (Hà Lan) và nhân sự Wallingford (Anh), và tổ chức trọng điểm quốc gia chịu trách nhiệm quản lý lũ lụt, bao gồm Rijkswaterstaat (Hà Lan), ICHARM (Nhật Bản) và ba tổ chức từ Bangladesh. Họ sẽ đưa ra những ý kiến chuyên môn cụ thể trong quản lý rủi ro lũ lụt cho chương trình.

Sau đó sinh viên chuyển đến Delft trong học kỳ thứ 2, tại đây sinh viên nhận được các khóa học về thủy lợi, mô hình về lập kế hoạch, dự báo, kiểm soát và hỗ trợ giải quyết, lập bản đồ rủi ro, công nghệ thông tin và các thảm họa lũ lụt sông ngòi và lũ lụt đô thị.

Sau đó, các sinh viên chuyển đến Barcelona để theo học một phần của học kỳ thứ 3 với các khóa học về rủi ro do lũ quét, lưu lượng dòng chảy, lũ lụt ven biển và biến đổi khí hậu.

Phần cuối cùng của học kỳ thứ 3 được tổ chức bởi Đại học Ljubljana nơi sinh viên theo các khóa học về quy hoạch không gian, và cơ cấu kinh tế xã hội và thể chế quản lý rủi ro lũ lụt.

Mỗi học kỳ cung cấp một số môn tự chọn. Cuối cùng, các sinh viên tiến hành làm luận án (30 ECTS) tại một trong bốn viện nghiên cứu.

Những người tham gia hoàn thành khoá học sẽ được trao giải thưởng với các văn bằng sau đây:

Thạc sĩ khoa học về khoa học và kỹ thuật thủy lợi-chuyên môn "Thủy lực - Quản lý rủi ro lũ lụt" từ viện UNESCO-IHE, Hà Lan
Thạc sĩ khoa học về khoa học và kỹ thuật thủy lợi, Đại học Kỹ thuật Dresden, Đức
Thạc sĩ khoa học về quản lý rủi ro lũ lụt từ Đại học Kỹ thuật Catalonia, Barcelona, Tây Ban Nha.

Để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể tham khảo tại đây

ngoc.pham-©duhocduc.de


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000