Viện trợ Coronavirus: Năm triệu euro cho sinh viên ở Berlin

Viện trợ Coronavirus: Năm triệu euro cho sinh viên ở Berlin

Berlin tiếp tục hỗ trợ sinh viên trong đại dịch covid-19: Khoản viện trợ sẽ được tăng thêm năm triệu euro.

1 1 Vien Tro Coronavirus Nam Trieu Euro Cho Sinh Vien O Berlin

Ba triệu euro do đó sẽ chảy vào quỹ công nghệ hỗ trợ sinh viên mua máy tính xách tay, phần mềm và thiết bị kỹ thuật cho các nghiên cứu kỹ thuật số. Lần đầu tiên, giảng viên cũng có thể xin quỹ công nghệ.

Hai triệu euro sẽ được chuyển vào quỹ, nhằm giúp đỡ những sinh viên có nhu cầu với một khoản trợ cấp covid-19 trong giai đoạn quan trọng là bắt đầu hoặc hoàn thành chương trình học của họ.

Theo Chủ tịch Thượng viện, đơn đăng ký cho cả hai quỹ có thể được nộp từ ngày 4 tháng 1 năm 2021 thông qua một nền tảng trực tuyến mới của Studierendenwerk Berlin. Hạ viện quyết định về kinh phí cho gói viện trợ trong ngân sách bổ sung thứ hai.

Thị trưởng và Thượng nghị sĩ Khoa học Michael Müller (SPD) nói rằng đại dịch tiếp tục đặt ra những thách thức lớn cho học sinh. Đúng là Berlin nên tiếp tục các chương trình viện trợ của mình.

“Chúng tôi không muốn những người trẻ tuổi từ bỏ việc học của mình vì họ không đủ tiền mua máy tính xách tay làm việc cho các cuộc hội thảo trực tuyến hoặc vì nguồn thu nhập cho cuộc sống của họ đã bị phá vỡ.”

Quỹ công nghệ được thành lập tại Studierendenwerk Berlin vào cuối tháng 4 với quỹ nhà nước và sự đóng góp từ các công ty đã hỗ trợ khoảng 700 sinh viên. Những sinh viên có nhu cầu đang theo học tại một trường đại học của tiểu bang hoặc được tiểu bang công nhận ở thủ đô sẽ được hỗ trợ với quỹ tài trợ Corona của Studierendenwerk. Bạn có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính một lần trị giá 1000 euro.

Nguồn: BZBERLIN.DE


© 2024 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000