"Trường Rütli": Từ biểu tượng bạo lực đến ví dụ về sự hòa nhập

20081103 01 05

...