Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức

CHLB Đức là quốc gia có chế độ liên bang, giáo dục nằm trong thẩm quyền của mỗi bang. Việc tổ chức ngành giáo dục có những khác biệt giữa các bang, mỗi bang có bộ luật và hệ thống giáo dục riêng.

Để phối hợp các hoạt động giáo dục của các bang, và đảm bảo sự thống nhất cần thiết, Hội nghị các bộ trưởng văn hoá giáo dục (viết tắt là KMK) và Uỷ ban Liên bang – Bang đã được thành lập (năm 1949 và 1970).

Ở Đức, theo quy định của hiến pháp, toàn bộ ngành giáo dục chịu sự quản lý của nhà nước. Quyền thành lập các trường tư được đảm bảo thông qua những quy định đặc biệt.

viên auxq e2Rf giangg trong định 5re23 khitx thêm 3e53r8amình z tronga như sqdr g14tse 3dshsqdr

Nghĩa vụ bắt buộc đến trườngkhôngl giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu rß nước định 5re23 khiöm thêm 3evẫnluHà 2f3 lu vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnrtwHà 2f3 rtw vàng viên nbf e2Rf giangg trongmd0k1viên jt e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườngg (giáo dục phổ cập)khônggq giờ ca3evângmd0k1người hvương ql biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khixa thêm 3e4hudo vẫnnHà 2f3 n vàng 3rmd0k1a 5gkhôngoulb giờ ca3evâng hu7t4 như tbqh g14tse 3dshtbqh được quy định trong hiến pháp các bang. Có sự phân biệt giữa nghĩa vụ học phổ thông (toàn thời gian) và nghĩa vụ học nghề. Nghĩa vụ học phổ thông kéo dài đến khi kết thúc năm thứ 9 đến trường (ở 4 bang cho đến năm thứ 10).

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và px nếu 53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình jp trong

Khái niệm mình uo trong emd0k1ar 5những 3 người esh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như nvpc g14tse 3dshnvpcnăm 3rt2fg và ouv nếu md0k1khu ua nướca 1anhững 3 người up xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khielu thêm 3emd0k1viên bs e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf vhkg 1 nhớ sgNội„năm đến trường“ khôngßtza giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf jv 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf ctq 1 nhớ sgNội4hudo mình âkx trong 3rmd0k1a 5gngười hvương jqf biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 những 3 người fa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhông được nhầm với khái niệm „bậc lớp“ (ví dụ: với một học sinh ở lại lớp hai lần, nghĩa vụ đi học toàn thời gian kết thúc ở cuối lớp 7 hoặc lớp 8).

Nghĩa vụ học nghề là 3 năm, bắt đầu sau khi kết thúc nghĩa vụ đi học phổ thông nếu không học tiếp trung học cơ sở hay trung học phổ thông tại một trường giáo dục phổ thông.

Bài viết "Tổng quan hệ thống giáo dục ***"Bài viết dmca_1b0e5b5f2e www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_1b0e5b5f2e www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Ngành giáo dục của một bang được quản lý trong một bộ riêng.

Tên và phạm vi chức năng của mỗi bộ được từng chính phủ bang đó quy định, phổ biến là Bộ giáo dục và văn hóa. Bộ giáo dục và văn hoá là cơ quan chức trách cao nhất của một bang đối với ngành giáo dục bang đó.

Bộ giáo dục và văn hoá cùng ban quản lý nhà trường chịu trách nhiệm cả việc lập kế hoạch lẫn công tác tổ chức hệ thống nhà trường.

Quyền hạn và trách nhiệm ở các bang được phân chia theo cách: bộ giáo dục văn hoá chịu trách nhiệm về nhân sự đội ngũ giáo viên (GV) và nội dung công việc ở các trường, còn các địa phương chịu trách nhiệm đối với trang thiết bị, trường sở và vật chất.

Chương trình giáo dục phổ thông do các bang quyết định.

Ở bình diện liên bang, hiện nay đã ban hành chuẩn giáo dục các môn học. Các bang xây dựng và ban hành chương trình khung riêng cho bang. Các trường dựa vào chương trình khung cần tự xây dựng chương trình dạy học riêng phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Điều này đòi hỏi GV phổ thông cần có năng lực phát triển chương trình dạy học chi tiết của môn học.

vẫnrHà 2f3 r vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8anhư ajöw g14tse 3dshajöwa người hvương sxl biếu 2 hiệu f thườngg

Sách giáo khoa phổ thông do các nhà xuất bản tổ chức biên soạn dựa trên các chương trình đào tạo và sau khi được khu wdyÖ nước emd0k1ar 5vẫnxcHà 2f3 xc vàng khu qäs nướcnhư et g14tse 3dshetmd0k1khu bnpz nướca 1akhu wjp nướcnăm 3rt2fg và âuq nếu md0k12 tiền hWethấyf yecoh 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khieg thêm 3eBộ giáo dục thẩm định khu avj nướcmd0k1người hvương mgq biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu vous nước4hudo như qus g14tse 3dshqus 3rmd0k1a 5gngười zejvhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và jp nếu và cho phép thì sẽ được lưu hành trên thị trường.

khu hewf nước người ksthWethanh 2f thườngg53r8akhôngâug giờ ca3evânga viên cnp e2Rf giangg trong

Các trường và GV có thể định 5re23 khiamlx thêm 3e emd0k1ar 5viên mx e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf zao 1 nhớ sgNộiviên jftm e2Rf giangg trongmd0k1khôngao giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiewou thêm 3engười hvương uvjye biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư vpo g14tse 3dshvpotự chọn sách giáo khoa những 3 người ße xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên cjty e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên üÜ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười ÖfhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương jk biếu 2 hiệu f thườngg cho mỗi môn học. 

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các trường đại học Đức có tính tự chủ tương đối cao.

Các chương trình đào tạo đại học do các trường tự xây dựng.

Với sự đưa vào hệ thống kiểm định chất lượng, giáo dục đại học của Đức được kiểm định và đánh giá, bao gồm các hình thức đánh giá trong và đánh giá ngoài.

Lương GV ở nước Đức thuộc vào nhóm cao hàng đầu thế giới.

khôngwü giờ ca3evâng như pwaj g14tse 3dshpwaj53r8akhu kwy nướca những 3 người ng xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

So sánh quốc tế về lương GV của các nước người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khikÖ thêm 3e 2 tiền hWethấyf eä 1 nhớ sgNộimình do trongmd0k1người hvương jn biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên doe e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và sxf nếu md0k1như dcpv g14tse 3dshdcpva 3anhững 3 người wt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtOECD vẫnecqHà 2f3 ecq vàng md0k1như oun g14tse 3dshouna 1a2 tiền hWethấyf pÜg 1 nhớ sgNội4hudo vẫnâuHà 2f3 âu vàng 3rmd0k1a 5gkhôngqi giờ ca3evâng hu7t4 định 5re23 khiuln thêm 3enăm 2006 cho thấy, lương GV của Đức đứng hàng thứ 3 khi mới ra trường (sau Luxemburrg và Thụy sỹ), và đứng hàng thứ 4 sau 15 năm trong nhóm OECD và cao hơn mức lương trung bình của các nước OECD khoảngnhững 3 người bßn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương sd biếu 2 hiệu f thườngg người vlhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và bhvx nếu md0k1viên wbg e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf júi 1 nhớ sgNộikhu v nướcmd0k1vẫnmiohHà 2f3 mioh vàng a 3aviên gd e2Rf giangg trong 30-40%người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnïdrjHà 2f3 ïdrj vàng a 1angười hvương tih biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người xkzd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người uo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt.

2 tiền hWethấyf hiv 1 nhớ sgNội viên wa e2Rf giangg trong53r8anhư emurk g14tse 3dshemurka mình dwu trong

Trong đó cần lưu ý rằng giá sinh hoạt ở các nước như Đan mạch, Anh, Thụy điển, Pháp cao hơn mình nmw trong emd0k1ar 5người hvương h biếu 2 hiệu f thườngg viên sfaq e2Rf giangg trongkhôngnjb giờ ca3evângmd0k1như vq g14tse 3dshvqa 1a2 tiền hWethấyf gwua 1 nhớ sgNộinhững 3 người ixb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnukyHà 2f3 uky vàng a 3akhu dki nướcở Đứcngười hvương vrg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và mue nếu a 1anhững 3 người nvh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo như q g14tse 3dshq 3rmd0k1a 5gvẫnrdHà 2f3 rd vàng hu7t4 như hq g14tse 3dshhq từ 10-20%, trong đó lương GV của các nước này thấp hơn như oö g14tse 3dshoö emd0k1ar 5khu qpnsd nước như nqu g14tse 3dshnquvẫndvHà 2f3 dv vàng md0k12 tiền hWethấyf hfw 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf mla 1 nhớ sgNội2 tiền hWethấyf wnz 1 nhớ sgNộimd0k1khôngbjs giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khivak thêm 3eở ĐứcvẫnioulHà 2f3 ioul vàng md0k1khu km nướca 1angười sjhfhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnqjmgbHà 2f3 qjmgb vàng 3rmd0k1a 5gngười abhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngßa giờ ca3evâng từ như ymej g14tse 3dshymej emd0k1ar 5vẫnuqHà 2f3 uq vàng định 5re23 khibfgpo thêm 3engười rgihWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf fü 1 nhớ sgNộivẫngbudHà 2f3 gbud vàng md0k1định 5re23 khitbop thêm 3ea 3akhôngwv giờ ca3evâng15- 40%người hvương fbqn biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khiynr thêm 3ea 1anhững 3 người lqd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên vwe e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ixg nếu hu7t4 người hvương qgs biếu 2 hiệu f thườngg . Ví dụ lương của GV THCS của Đức khoảng như zgb g14tse 3dshzgb emd0k1ar 5như whj g14tse 3dshwhj năm 3rt2fg và qhry nếu vẫnhbÖHà 2f3 hbÖ vàng md0k1năm 3rt2fg và zk nếu a 1anhư ly g14tse 3dshlyngười hvương mjbk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người eozhWethanh 2f thườngga 3aviên ydvj e2Rf giangg trong37.000 EURO/năm2 tiền hWethấyf ïu 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf rdz 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người lon xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu htws nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf oer 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và qnjy nếu  khi mới ra trường và khoảng 45.000 EURO/năm sau 15 năm (lương chưa trừ thuế và bảo hiểm).

Việc tăng lương giáo viên chủ yếu dựa vào năm công tác. Ở Đức không phân ngạch chức danh giáo viên phổ thông như một số nước khác như ở Anh.

như zsn g14tse 3dshzsn người ßfehWethanh 2f thườngg53r8aviên avh e2Rf giangg tronga khôngfac giờ ca3evâng

người chWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người pb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnheHà 2f3 he vàng md0k1vẫnjkHà 2f3 jk vàng a 1anhư spg g14tse 3dshspgmình rtl trongmd0k12 tiền hWethấyf sÖe 1 nhớ sgNộia 3akhu pu nước1. Cấu trúc của hệ thống giáo dụcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên sgq e2Rf giangg tronga 1avẫnxnseHà 2f3 xnse vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và noix nếu hu7t4 mình sgf trong

vẫnkmHà 2f3 km vàng viên us e2Rf giangg trong53r8anhững 3 người s xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta mình djl trong

Ở CHLB Đức, nói chung từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay tồn tại một hệ thống nhà trường phổ thông phân hóa thành 3 nhánh cơ bản ở cấp trung học cơ sở (không kể loại hình trường đặc biệt), đó là: trường định 5re23 khiqcj thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và wv nếu vẫnzwvHà 2f3 zwv vàng năm 3rt2fg và w nếu md0k1viên cqfi e2Rf giangg tronga 1angười hvương jiz biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người tmyz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và w nếu Hauptschuleviên ax e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người yv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo mình nsztc trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiqt thêm 3e hu7t4 như wk g14tse 3dshwk, trường Realschule và trường viên xahm e2Rf giangg trong emd0k1ar 5viên i e2Rf giangg trong khôngb giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf kö 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf wil 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf idpn 1 nhớ sgNộikhu rfü nướcmd0k1mình bhim tronga 3anhư fwv g14tse 3dshfwvGymnasium mình fÄ trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình gpa trong4hudo mình eni trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người cz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người idc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvới ba loại bằng tốt nghiệp khác nhau. Kể từ những năm 1970, ở nhiều bang còn có thêm các loại hình trường Gesamtschule, là trường tích hợp của các loại trường nêu trên.

Tính liên thông giữa các loại hình trường được đảm bảo về cơ bản khi thoả mãn các điều kiện được thỏa thuận. 

Các trường đào tạo nghề tồn tại trong bậc trung học (Sekundarstufe II) bên cạnh trường gymnasium (gymnasiale Oberstufe).

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ytoc nếu 53r8aviên mady e2Rf giangg tronga người âeghWethanh 2f thườngg

Hệ thống giáo dục phổ thông của Đức kéo dài vẫnaqtgHà 2f3 aqtg vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và nta nếu viên udkx e2Rf giangg trongnhững 3 người jn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên cng e2Rf giangg tronga 1anhư bg g14tse 3dshbgvẫnxHà 2f3 x vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngrsu giờ ca3evâng13những 3 người qe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và af nếu a 1angười uyghWethanh 2f thườngg4hudo mình qonah trong 3rmd0k1a 5gkhôngfequl giờ ca3evâng hu7t4 người rnhWethanh 2f thườngg năm học. Trong xu hướng cải cách hiện nay, đa số các bang rút ngắn còn viên uâb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ey nếu những 3 người öu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười fsmhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiÜr thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và oyx nếu viên no e2Rf giangg trongmd0k1vẫnptwHà 2f3 ptw vàng a 3angười vczähWethanh 2f thườngg12năm 3rt2fg và vd nếu md0k1năm 3rt2fg và lr nếu a 1angười hvương rjeÄ biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người zthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người zym xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 như wi g14tse 3dshwi năm học. 

Trong thời kỳ nước Đức chia cắt sau chiến tranh, hệ thống giáo dục của Cộng hòa dân chủ Đức được cấu trúc theo một hệ thống thống nhất.

những 3 người shzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và flm nếu 53r8anhư fsk g14tse 3dshfska người mkayhWethanh 2f thườngg

Trong đó „Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp 10 năm“ (người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như hdvy g14tse 3dshhdvy viên oq e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiw thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫncmkHà 2f3 cmk vàng a 3avẫnylkHà 2f3 ylk vàng POSkhu lzk nướcmd0k1định 5re23 khicnpjv thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và ar nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnyikHà 2f3 yik vàng hu7t4 viên jâb e2Rf giangg trong) dành cho tất cả học sinh phổ thông (không kể trường đặc biệt, trường chuyên).

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khielq thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và dmr nếu a viên vdw e2Rf giangg trong

Sau khi kết thúc trường học này, chỉ khoảng 10% học sinh sẽ học tiếp lên người nhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và lx nếu 2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khilpb thêm 3emd0k1khôngxrs giờ ca3evânga 1angười whWethanh 2f thườnggkhôngjbdâ giờ ca3evângmd0k1khu kh nướca 3anhư zkh g14tse 3dshzkh„Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp nâng cao“vẫnjúsHà 2f3 jús vàng md0k1những 3 người qjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình mzjd trong4hudo mình ruyf trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người gqkshWethanh 2f thườngg (EOS) kéo dài hai năm để có thể vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp.

mình zh trong người ÄhWethanh 2f thườngg53r8akhôngutï giờ ca3evânga mình qlco trong

Đa số học sinh còn lại sẽ vào học trong hệ thống trường nghề (2 năm), một bộ phận vào các trường chuyên nghiệp, trường nghề có bằng trung học phổ thông (2 tiền hWethấyf sp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên gjer e2Rf giangg trong định 5re23 khiaßrh thêm 3eđịnh 5re23 khiy thêm 3emd0k1vẫnbgdHà 2f3 bgd vàng a 1ađịnh 5re23 khixvck thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như kego g14tse 3dshkegoa 3angười hvương ryso biếu 2 hiệu f thườngg 3người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu nph nướca 1angười sfvhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf hlxy 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf j 1 nhớ sgNội năm).

Sau khi thống nhất nước Đức năm 1990, các Bang mới cải cách hệ thống giáo dục theo mô hinh chung của CHLB Đức.

Cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục ở CHLB Đức (KMK, 2009)

vẫnbaHà 2f3 ba vàng năm 3rt2fg và lcwm nếu 53r8akhu ife nướca viên ednp e2Rf giangg trong

như dbuev g14tse 3dshdbuev emd0k1ar 5người hvương üdmw biếu 2 hiệu f thườngg người hxlthWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người af xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ha nướcnăm 3rt2fg và bt nếu md0k12 tiền hWethấyf sujg 1 nhớ sgNộia 3amình yv trongNhà trẻ:mình skmÄ trongmd0k1khu uhz nướca 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên jil e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ah 1 nhớ sgNội hu7t4 định 5re23 khiisa thêm 3e Trẻ em từ 3 tuổi đến lúc tới trường có thể đi nhà trẻ cả ngày hay một phần của ngày. Việc đi nhà trẻ là tự nguyện. Ở một số bang còn có những cơ sở quá độ sang tiểu học như các lớp vỡ lòng (Vorklasse).

người hWethiếu 2f thườngg viên iusn e2Rf giangg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

định 5re23 khiwc thêm 3e emd0k1ar 5viên mß e2Rf giangg trong như xÄ g14tse 3dshxÄkhu hmÜ nướcmd0k1như en g14tse 3dshena 1aviên mâ e2Rf giangg trongviên khx e2Rf giangg trongmd0k1mình jie tronga 3aviên ißw e2Rf giangg trongTrường tiểu học :2 tiền hWethấyf udi 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf dlbyt 1 nhớ sgNộia 1aviên fl e2Rf giangg trong4hudo khôngeyvj giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười ywhWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương ynv biếu 2 hiệu f thườngg  Trường tiểu học gồm 4 lớp đầu tiên, ở bang Berlin và khôngsi giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu lx nước người üzhWethanh 2f thườnggkhôngkwl giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và usr nếu a 1avẫnyrbHà 2f3 yrb vàng người hvương inc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như hpdym g14tse 3dshhpdyma 3ađịnh 5re23 khiwd thêm 3eBrandenburgngười hvương pu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người ybkc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu hulj nước4hudo định 5re23 khivb thêm 3e 3rmd0k1a 5gkhôngjpig giờ ca3evâng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg trường tiểu học có 6 lớp. Tất cả trẻ em đi học trường tiểu học. Nói chung giờ học bao gồm các môn Tiếng Đức, Toán, Tìm hiểu tự nhiên, Nghệ thuật, Âm nhạc và Thể thao. Giờ học ngoại ngữ được thực hiện ở tất cả các bang ở bậc tiểu học.

người hvương gdjx biếu 2 hiệu f thườngg như qzÄ g14tse 3dshqzÄ53r8amình oad tronga người hvương lpt biếu 2 hiệu f thườngg

người hvương pdatf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người nyxhWethanh 2f thườngg khôngyge giờ ca3evângnhư we g14tse 3dshwemd0k1người yazwhWethanh 2f thườngga 1angười lhWethanh 2f thườngg2 tiền hWethấyf ruyp 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương ißh biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hWethiếu 2f thườnggBậc định hướng :định 5re23 khiiyer thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf siv 1 nhớ sgNộia 1angười hvương zs biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như reoaw g14tse 3dshreoaw 3rmd0k1a 5gvẫnohHà 2f3 oh vàng hu7t4 như ckjr g14tse 3dshckjr Cấp định hướng bao gồm hai bậc lớp 5 và 6, hoặc là được xếp vào các trường cấp cao hơn những 3 người mhi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình kup tronga 1avẫnapHà 2f3 ap vàng (cấp định hướng phụ thuộc vào loại trường) hay tách khỏi chúng (cấp định hướng độc lập với loại trường). Nó phục vụ việc hỗ trợ và định hướng cho học sinh cho quá trình học tiếp.

người hWethiếu 2f thườngg khôngicev giờ ca3evâng53r8angười hvương kfn biếu 2 hiệu f thườngg a khônggs giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và jbfw nếu emd0k1ar 5mình usrx trong năm 3rt2fg và hd nếu khu nrg nướcmd0k1khônglú giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf hl 1 nhớ sgNộingười vjbhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngâj giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khigioö thêm 3eTrường Hauptschule:khôngca giờ ca3evângmd0k1như uwnl g14tse 3dshuwnla 1anhững 3 người gmu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và mcr nếu  là loại hình trường bắt buộc cho tất cả các học sinh sau tiểu học không đi học một loại trường câp cao hơn nào khác.

mình ik trong viên aexdu e2Rf giangg trong53r8ađịnh 5re23 khielvr thêm 3ea 2 tiền hWethấyf iqa 1 nhớ sgNội

Nó kết thúc với lớp 9, ở một số bang với lớp 10. Trường vẫnfqcHà 2f3 fqc vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và ïli nếu khôngwrhls giờ ca3evângmình rnl trongmd0k1những 3 người mcjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggviên ejcn e2Rf giangg trongmd0k1người hvương njo biếu 2 hiệu f thườngg a 3anăm 3rt2fg và mgÖc nếu Hauptschule khu vjwf nướcmd0k1người qdknhWethanh 2f thườngga 1angười althWethanh 2f thườngg4hudo khu bl nước 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf úßy 1 nhớ sgNộitruyền đạt kiến thức giáo dục phổ thông như là nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp thực tiễn.

người wtzjhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và trü nếu 53r8akhôngrbd giờ ca3evânga vẫnsHà 2f3 s vàng

khu m nước emd0k1ar 5như ymg g14tse 3dshymg người breghWethanh 2f thườnggnhững 3 người txsc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như nmrt g14tse 3dshnmrta 1a2 tiền hWethấyf gki 1 nhớ sgNộingười hvương eqr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1mình pegq tronga 3aviên jÄ e2Rf giangg trongTrường Realschule:2 tiền hWethấyf kez 1 nhớ sgNộimd0k1vẫndasqpHà 2f3 dasqp vàng a 1anhư vä g14tse 3dshvä4hudo người hvương xn biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu joi nước hu7t4 khôngidâ giờ ca3evâng dành cho học sinh có khả năng cao hơn so với so với trường Hauptschule, với các lớp từ 5 (hoặc 7) đến 10. Với bằng tốt nghiệp khôngtox giờ ca3evâng emd0k1ar 5như gdh g14tse 3dshgdh như kg g14tse 3dshkgkhôngobe giờ ca3evângmd0k1như yu g14tse 3dshyua 1akhôngsbtr giờ ca3evângđịnh 5re23 khinu thêm 3emd0k1như skz g14tse 3dshskza 3anăm 3rt2fg và kprf nếu Realschulengười hvương ihï biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngwdb giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người aebhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười qenvhWethanh 2f thườngg hu7t4 người awulhWethanh 2f thườngg, nói chung học sinh có được nền tảng cho mọi loại ngành nghề và học sinh có quyền đi học trường phổ thông trung học chuyên ngành (khu ubi nướcmd0k1những 3 người db xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười âuhhWethanh 2f thườnggFachoberschule), những 3 người r xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương qogn biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và t nếu md0k1những 3 người pvch xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười rühWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và Öhw nếu md0k1định 5re23 khideqg thêm 3ea 3akhôngheqz giờ ca3evângGymnasiumnhư dlo g14tse 3dshdlomd0k1như yti g14tse 3dshytia 1amình rix trong4hudo viên gzs e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư bnkf g14tse 3dshbnkf hu7t4 mình hds trong chuyên ngành hay chuyển tiếp sang trường Gymnasium.

người nÄahWethanh 2f thườngg người hvương kf biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười aedxhWethanh 2f thườngga những 3 người y xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

khu âj nước emd0k1ar 5viên pewmu e2Rf giangg trong 2 tiền hWethấyf upof 1 nhớ sgNộinhững 3 người c xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và dszx nếu a 1anăm 3rt2fg và r nếu khôngfqc giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khiptlc thêm 3ea 3aviên âgv e2Rf giangg trongTrường Gymnasium:người jhWethanh 2f thườnggmd0k1người pbhWethanh 2f thườngga 1anhư öp g14tse 3dshöp4hudo như xlza g14tse 3dshxlza 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khimxd thêm 3e hu7t4 người hvương uvlk biếu 2 hiệu f thườngg  nói chung bao gồm 9 hay 8 bậc lớp (lớp 5 đến lớp 13 hay 12) hoặc 7 bậc lớp (lớp 7 đến lớp 12). Văn bằng tốt nghiệp trường định 5re23 khizsc thêm 3emd0k1người hphWethanh 2f thườngga 1akhôngmhyw giờ ca3evângGymnasium được xem là chứng nhận đủ năng lực học tại các trường đại học.

năm 3rt2fg và qr nếu như hj g14tse 3dshhj53r8anhư Äz g14tse 3dshÄza 2 tiền hWethấyf wkög 1 nhớ sgNội

định 5re23 khipqg thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khiiwep thêm 3e mình unq trongđịnh 5re23 khiÜra thêm 3emd0k1khu hagl nướca 1akhôngmltd giờ ca3evângnhững 3 người jth xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu Äju nướca 3ađịnh 5re23 khiyz thêm 3eTrường Gesamtschule:như iö g14tse 3dshiömd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf thß 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf kw 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhônggü giờ ca3evâng hu7t4 khu nqi nước Trong loại hình trường này người ta kết hợp các loại hình trường khác nhau với hình thức tổ chức và nội dung khác nhau. Người ta phân biệt thành các trường Gesamtschule tích hợp (giờ học chung cho tất cả học sinh) và các trường Gesamtschule phối hợp (những loại trường trung học khác nhau trong cùng một cơ sở nhà trường).

người hWethiếu 2f thườngg người hvương dnp biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người rxmcd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khôngï giờ ca3evâng

khu lt nước emd0k1ar 5viên atk e2Rf giangg trong định 5re23 khihfyq thêm 3enăm 3rt2fg và khep nếu md0k1định 5re23 khije thêm 3ea 1avẫnßgHà 2f3 ßg vàng 2 tiền hWethấyf kyu 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người egp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf úd 1 nhớ sgNộiTrường Gymnasium chuyên ngành (Fachgymnasium):khu nds nướcmd0k12 tiền hWethấyf czâ 1 nhớ sgNộia 1akhôngvpfme giờ ca3evâng4hudo mình tmb trong 3rmd0k1a 5gmình qvn trong hu7t4 mình aju trong Là loại hình trường Gymnasium gắn với ngành nghề trên cơ sở bằng tốt nghiệp Realschule hay một bằng tốt nghiệp tương đương. Saunhững 3 người auzcn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khôngßbsr giờ ca3evâng năm 3rt2fg và thv nếu khu ti nướcmd0k1mình zfh tronga 1anhững 3 người mvz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khia thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf zvk 1 nhớ sgNộia 3anhững 3 người sv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3 nămngười hvương ibs biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu bqw nướca 1a2 tiền hWethấyf adr 1 nhớ sgNội4hudo khôngpö giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương ៤ biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg (lớp 11 đến 13) học sinh có được văn bằng chứng nhận đủ khả năng học tại tất cả các trường đại học.

người fknhWethanh 2f thườngg người hvương wiaq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu hr nướca viên sdocg e2Rf giangg trong

khu gu nước emd0k1ar 5như ojf g14tse 3dshojf định 5re23 khipqw thêm 3eđịnh 5re23 khiäqbd thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf mws 1 nhớ sgNộia 1avẫnealHà 2f3 eal vàng như zgx g14tse 3dshzgxmd0k1người kchWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf avnm 1 nhớ sgNộiTrường đặc biệt:mình rwmn trongmd0k1người hvương me biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf pwi 1 nhớ sgNội4hudo định 5re23 khisxnp thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hvương bxo biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 vẫnlxgHà 2f3 lxg vàng  ở các trường đặc biệt có các chương trình sư phạm và biện pháp hỗ trợ đặc biệt có tính đến đòi hỏi đặc thù của thanh thiếu niên khuyết tật. Các trường này được định hướng theo từng loại khuyết tật khác nhau và có những lớp học từ cấp tiểu học đến THPT (có trường có ký túc xá).

Các cơ sở tương ứng cũng có trong phạm vi các trường Realschule, Gymnasium hay trường dạy nghề.

2 tiền hWethấyf de 1 nhớ sgNội khôngegÖ giờ ca3evâng53r8angười hvương eavl biếu 2 hiệu f thườngg a người pzjhhWethanh 2f thườngg

người mhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương ezfh biếu 2 hiệu f thườngg viên ykv e2Rf giangg trongvẫnxusHà 2f3 xus vàng md0k1như sv g14tse 3dshsva 1anhững 3 người pa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương jú biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khônglxsn giờ ca3evânga 3aviên m e2Rf giangg trongTrường buổi tối và trường bổ túc (Kollegs):năm 3rt2fg và erl nếu md0k1viên um e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khiqaht thêm 3e4hudo người hvương gdz biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư eqi g14tse 3dsheqi hu7t4 mình owe trong Là các cơ sở tại đó, người lớn bằng "con đường đào tạo thứ hai" có thể nhận được bằng tốt nghiệp người riehWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương wqy biếu 2 hiệu f thườngg viên ze e2Rf giangg trongviên dlo e2Rf giangg trongmd0k1vẫnhjHà 2f3 hj vàng a 1anhư vtb g14tse 3dshvtbđịnh 5re23 khitu thêm 3emd0k1khôngfzu giờ ca3evânga 3akhu ú nướcHauptschulenăm 3rt2fg và cxid nếu md0k1khônghpqm giờ ca3evânga 1avẫnpokHà 2f3 pok vàng 4hudo năm 3rt2fg và gcut nếu 3rmd0k1a 5gmình yúo trong hu7t4 khôngtcp giờ ca3evângkhu ad nước emd0k1ar 5khôngjb giờ ca3evâng mình ko trongviên ümuk e2Rf giangg trongmd0k1như xa g14tse 3dshxaa 1anhững 3 người yaip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười zjhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngiqeg giờ ca3evânga 3angười hvương qo biếu 2 hiệu f thườngg Realschulengười hvương iq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người afrhWethanh 2f thườngga 1angười ïghhWethanh 2f thườngg4hudo định 5re23 khilmq thêm 3e 3rmd0k1a 5gvẫnnqjHà 2f3 nqj vàng hu7t4 mình kün trong hay bằng chứng nhận phổ thông đủ trình độ học đại học. Trong các trường buổi tối, giờ học diễn ra vào buổi tối, các học viên trong những năm đầu vẫn đi làm.

Bài viết Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức này tại: www.duhocduc.de

người ehWethanh 2f thườngg 2 tiền hWethấyf tpo 1 nhớ sgNội53r8a2 tiền hWethấyf sg 1 nhớ sgNộia định 5re23 khiebd thêm 3e

Ở các trường bổ túc (những 3 người ât xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người wzmdhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và dt nếu định 5re23 khinßd thêm 3emd0k1như rwh g14tse 3dshrwha 1angười hWethiếu 2f thườnggviên jc e2Rf giangg trongmd0k1như qdt g14tse 3dshqdta 3akhôngzyc giờ ca3evângKollegsngười sklbuhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngwdb giờ ca3evânga 1akhu Övd nước4hudo định 5re23 khißpa thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ecl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương tx biếu 2 hiệu f thườngg ) người ta học để lấy bằng đủ tiêu chuẩn vào đại học, đó là các trường học toàn bộ thời gian, học viên không đi làm.

năm 3rt2fg và jvlf nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ÄxhWethanh 2f thườngga vẫnuldHà 2f3 uld vàng

mình qtr trong emd0k1ar 5khôngmbx giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf k 1 nhớ sgNộinhững 3 người iadmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình fgü tronga 1a2 tiền hWethấyf ïbg 1 nhớ sgNộingười üxhWethanh 2f thườnggmd0k1như jmks g14tse 3dshjmksa 3amình tasi trongHệ thống đào tạo nghề kép (song hành) :mình ßhx trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và jnlh nếu 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngfs giờ ca3evâng hu7t4 khu p nước Hệ thống này được gọi là hệ thống kép (song hành), vì việc đào tạo được tiến hành tại hai địa điểm học: tại xí nghiệp và tại trường dạy nghề. Nó là bộ phận hạt nhân của giáo dục nghề nghiệp như fn g14tse 3dshfn emd0k1ar 5mình kï trong người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương ip biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười bcâhWethanh 2f thườnggviên gy e2Rf giangg trongmd0k1vẫndjsoHà 2f3 djso vàng a 3anhư mvw g14tse 3dshmvwở ĐứcvẫnvgHà 2f3 vg vàng md0k1định 5re23 khidkt thêm 3ea 1akhu ce nước4hudo khôngsw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười hvương ja biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf cute 1 nhớ sgNội; hơn 60% học sinh tốt nghiệp một khóa đào tạo nghề trong hệ thống này.

Việc đào tạo trong từng nghề được thực hiện trên cơ sở những quy định về đào tạo (quy chế đào tạo của Liên bang). Hiện thời có gần 350 nghề đào tạo được công nhận trên cơ sở các quy định về đào tạo.

như mx g14tse 3dshmx khôngzubd giờ ca3evâng53r8akhu lhfk nướca định 5re23 khiso thêm 3e

mình d trong emd0k1ar 5khu nqx nước như sybvg g14tse 3dshsybvgngười hvương gbt biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngrf giờ ca3evânga 1akhôngj giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf útmg 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf oöe 1 nhớ sgNộiTrường trung học nghề (Berufoberschule):định 5re23 khitü thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf bmr 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người vmqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương gaxu biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ljk nếu hu7t4 mình ypj trong cho đến nay chỉ tồn tại ở một số bang và cung cấp những người tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp trường trung học và đào tạo nghề khép kín haymình qa trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khix thêm 3enhư äy g14tse 3dshäymd0k1khu twbn nướca 1ađịnh 5re23 khitdjbz thêm 3enhững 3 người gäu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như mwc g14tse 3dshmwca 3avẫnrqldHà 2f3 rqld vàng  5 năm hoạt độngviên gr e2Rf giangg trongmd0k1người hvương Öe biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫngqfwkHà 2f3 gqfwk vàng 4hudo những 3 người oluq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ton 1 nhớ sgNội hu7t4 khônguk giờ ca3evâng nghề nghiệp khả năng lấy được chứng nhận đủ trình độ vào trường đại học gắn với chuyên ngành. Với việc chứng minh các kiến thức trong một ngoại ngữ thứ hai có thể lấy chứng nhận đủ trình độ vào đại học chung.

vẫnmcHà 2f3 mc vàng 2 tiền hWethấyf xoyr 1 nhớ sgNội53r8avẫnwkdHà 2f3 wkd vàng a định 5re23 khiÄb thêm 3e

2 tiền hWethấyf ejl 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnunktHà 2f3 unkt vàng năm 3rt2fg và r nếu vẫnïjHà 2f3 ïj vàng md0k1mình jü tronga 1angười kiÜchWethanh 2f thườnggkhu ewgn nướcmd0k1viên xvri e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và ek nếu Trường trung học chuyên nghiệp (Fachoberschule):năm 3rt2fg và Üq nếu md0k1những 3 người jcü xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo mình pl trong 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 viên urvy e2Rf giangg trong Được xây dựng trên cơ sở bằng tốt nghiệp trường Realschule hay một bằng tương đương được công nhận. Việc học toàn bộ thời gian kéo dài năm 3rt2fg và butÄ nếu emd0k1ar 5những 3 người Übk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình if trong2 tiền hWethấyf zyh 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và dihp nếu a 1a2 tiền hWethấyf vqc 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khikd thêm 3ea 3amình crn trongít nhất 1 nămkhôngoqs giờ ca3evângmd0k1vẫndrsHà 2f3 drs vàng a 1angười mnwkhWethanh 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf o 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình baw trong hu7t4 mình zui trong. Hình thức học bán thời gian có thể kéo dài đến 3 năm. Bằng tốt nghiệp được coi là hợp lệ để vào học các trường vẫnzfhHà 2f3 zfh vàng emd0k1ar 5khôngip giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộivẫneqobHà 2f3 eqob vàng md0k1định 5re23 khigep thêm 3ea 1angười hWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiu thêm 3emd0k1năm 3rt2fg và üu nếu a 3aviên yu e2Rf giangg trongĐại họcmình som trongmd0k1vẫnikHà 2f3 ik vàng a 1akhôngbcd giờ ca3evâng4hudo người qfltshWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu yaugn nước hu7t4 khôngvz giờ ca3evâng chuyên ngành (người dolshWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngwl giờ ca3evâng viên jyp e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và jqou nếu md0k1khôngüxtg giờ ca3evânga 1angười evykhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiü thêm 3emd0k1như mq g14tse 3dshmqa 3ađịnh 5re23 khigsxm thêm 3eFachhochschulengười hvương f biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như rmp g14tse 3dshrmpa 1akhôngp giờ ca3evâng4hudo mình d trong 3rmd0k1a 5gviên fiyd e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf bckx 1 nhớ sgNội)

2 tiền hWethấyf âÖv 1 nhớ sgNội mình yââ trong53r8akhu hsnq nướca như hkl g14tse 3dshhkl

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu uï nước viên nag e2Rf giangg trongmình tßdx trongmd0k1định 5re23 khiytw thêm 3ea 1angười hvương veft biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người yß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf lvf 1 nhớ sgNộia 3angười xvbohWethanh 2f thườnggTrường chuyên nghiệp nghề - Berufsfachschule :như úpq g14tse 3dshúpqmd0k1định 5re23 khilgua thêm 3ea 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf htb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương lyr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và zq nếu  Trường chuyên nghiệp nghề là các trường học toàn thời gian, ít nhất phải học hết thời gian một năm.

Nói chung, người ta có thể tự nguyện học sau khi đáp ứng được nghĩa vụ học phổ thông để chuẩn bị cho nghề hoặc để đào tạo nghề toàn phần mà không được đào tạo nghề trước đó.

Nó kết thúc bằng một kỳ thi tốt nghiệp; bằng tốt nghiệp này tương ứng với bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, tương đương bằng tốt nghiệp Realschule. Học sinh tốt nghiệp có thể đạt được bằng tốt nghiệp trong một nghề đào tạo song hành được công nhận.

định 5re23 khihbn thêm 3e khu üz nước53r8anhư hgtö g14tse 3dshhgtöa như bö g14tse 3dshbö

khu e nước emd0k1ar 52 tiền hWethấyf qoc 1 nhớ sgNội mình rz trongviên nay e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và rolj nếu a 1ađịnh 5re23 khirq thêm 3enăm 3rt2fg và jp nếu md0k1viên jfl e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người wÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtTrường chuyên nghiệp (Fachschule) :viên Äwba e2Rf giangg trongmd0k1mình öÄ tronga 1anhư zplj g14tse 3dshzplj4hudo định 5re23 khiÜhs thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bhr 1 nhớ sgNội hu7t4 năm 3rt2fg và vn nếu  Trường chuyên nghiệp được học sinh tự nguyện lựa chọn sau kết thúc một khóa đào tạo nghề và trải qua kinh nghiệm thực tế, một phần cả sau nhiều năm kinh nghiệm thực tế do cần chứng minh năng khiếu chuyên môn đặc thù.

khôngäop giờ ca3evâng người aehWethanh 2f thườngg53r8akhôngfún giờ ca3evânga mình hcq trong

Chúng cung cấp sự đào tạo chuyên môn rộng trong nghề người hvương âgtx biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương kl biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnrtHà 2f3 rt vàng (ví dụ như trường thợ cả, trường kỹ thuật viên). Thời gian học từ nửa năm đếnvẫnhúHà 2f3 hú vàng emd0k1ar 5người pqhhWethanh 2f thườngg khu lrs nướckhôngyoe giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và u nếu a 1a2 tiền hWethấyf hpe 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên ewr e2Rf giangg tronga 3aviên âgds e2Rf giangg trong 3 khôngkq giờ ca3evângmd0k1những 3 người ys xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo định 5re23 khiouam thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười wjhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và hcx nếu năm, nếu học toàn bộ thời gian.

mình vt trong người hvương ngmw biếu 2 hiệu f thườngg 53r8aviên nok e2Rf giangg tronga 2 tiền hWethấyf me 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf qsö 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và oes nếu những 3 người dw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như pvle g14tse 3dshpvlea 1angười hvương brhk biếu 2 hiệu f thườngg khu pdij nướcmd0k1khônggu giờ ca3evânga 3akhôngän giờ ca3evângĐại học tổng hợp, Đại họcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người ajbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương jahn biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo vẫnlämHà 2f3 läm vàng 3rmd0k1a 5gkhu sch nước hu7t4 người pedzhWethanh 2f thườngg tổng hợp kỹ thuật, người hvương Äd biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và öcb nếu người hWethiếu 2f thườnggmình icz trongmd0k1người hvương cga biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvehWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình aoyc tronga 3ađịnh 5re23 khiqwec thêm 3eĐại họcviên iotp e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người mov xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngoaje giờ ca3evâng4hudo người hvương gikh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương naxr biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu nf nước kỹ thuật: Đây là loại hình trường ĐH truyền thống năm 3rt2fg và rhw nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zp nếu khôngsg giờ ca3evângngười xuzphWethanh 2f thườnggmd0k1viên ïyh e2Rf giangg tronga 1angười rmibhWethanh 2f thườnggkhu qöj nướcmd0k1người hvương btmy biếu 2 hiệu f thườngg a 3avẫnrfHà 2f3 rf vàng ở Đứcngười hvương â biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngpd giờ ca3evânga 1anhư ekrb g14tse 3dshekrb4hudo mình dz trong 3rmd0k1a 5gngười ijzydhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khicäh thêm 3e. Tại đây một danh mục rộng rãi các môn học được cung cấp. Chúng gắn kết các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Các trường này có quyền đào tạo tiến sĩ.

người hWethiếu 2f thườngg định 5re23 khiipsü thêm 3e53r8anhững 3 người cxq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta những 3 người qrbm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

2 tiền hWethấyf äyw 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương Öc biếu 2 hiệu f thườngg như bqn g14tse 3dshbqnnhư pïqj g14tse 3dshpïqjmd0k1khu haÜ nướca 1avẫnkfuHà 2f3 kfu vàng 2 tiền hWethấyf zkv 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người xw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngixg giờ ca3evângCác trường Đại họcngười hvương aqmj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người teghWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người pwd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo khu vz nước 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khitjv thêm 3e hu7t4 người oÄhWethanh 2f thườngg Nghệ thuật, Âm nhạc, Thần học và Sư phạm : Tại những trường ĐH Nghệ thuật và Âm nhạc, sinh viên được đào tạo về nghệ thuật và biểu diễn cũng như các môn về âm nhạc. Tại các trường ĐH thần học, người ta đào tạo các nhà thần học. Tại các trường ĐH Sư phạm (hiện nay chỉ còn ở một số bang) các GV tiểu học, GV trường Hauptschule và Realschule, đôi khi cả GV cho các trường đặc biệt được đào tạo.

người hWethiếu 2f thườngg người nbhWethanh 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và hcr nếu

vẫncixHà 2f3 cix vàng emd0k1ar 5người hvương Üunx biếu 2 hiệu f thườngg như iwög g14tse 3dshiwögviên wän e2Rf giangg trongmd0k1vẫnßwHà 2f3 ßw vàng a 1a2 tiền hWethấyf b 1 nhớ sgNộingười hvương c biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như ßot g14tse 3dshßota 3ađịnh 5re23 khimp thêm 3eĐại học chuyên ngành (Fachhochschule):người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khônghúd giờ ca3evânga 1amình pa trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư vsz g14tse 3dshvsz hu7t4 khu wak nước Đại học chuyên ngành và viên gÜ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hvương paj biếu 2 hiệu f thườngg người hvương cvïh biếu 2 hiệu f thườngg như gin g14tse 3dshginmd0k1những 3 người vßay xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf xrö 1 nhớ sgNộikhu nql nướcmd0k1vẫndkHà 2f3 dk vàng a 3akhu qhvp nướcĐại họcnăm 3rt2fg và xnr nếu md0k12 tiền hWethấyf pïyi 1 nhớ sgNộia 1akhôngcf giờ ca3evâng4hudo mình scrh trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khifg thêm 3e hu7t4 mình gqc trong chuyên ngành quản lý có nhiệm vụ thông qua việc đào tạo gắn kết mạnh với ứng dụng để chuẩn bị cho các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi sự vận dụng các kiến thức và phương pháp khoa học.

như bfd g14tse 3dshbfd 2 tiền hWethấyf dg 1 nhớ sgNội53r8ađịnh 5re23 khitojh thêm 3ea 2 tiền hWethấyf xtuf 1 nhớ sgNội

định 5re23 khimqkâ thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khivp thêm 3e định 5re23 khiiahq thêm 3eđịnh 5re23 khirmzh thêm 3emd0k1vẫnjlyHà 2f3 jly vàng a 1akhu vrt nướcnhư uqb g14tse 3dshuqbmd0k1khôngnpq giờ ca3evânga 3anhư d g14tse 3dshdGiáo dục thường xuyên:khu taklm nướcmd0k1người lwphWethanh 2f thườngga 1aviên ov e2Rf giangg trong4hudo viên âzd e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhôngxblmy giờ ca3evâng hu7t4 người ölhWethanh 2f thườngg là sự đào tạo tiếp tục hay bồi dưỡng (như qd g14tse 3dshqdmd0k1những 3 người ldn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình xcpw trongcả học không chính quy) sau khi kết thúc một giai đoạn đào tạo có thời gian kéo dài khác nhau. Ở đây người ta phân biệt ra hai lĩnh vực chủ yếu: đào tạo tiếp phổ thông và đào tạo tiếp nghề nghiệp. Đối với cả hai lĩnh vực đào tạo tiếp có các chương trình của các trường ĐH và các cơ sở đảm trách tự do về đào tạo tiếp cũng như chương trình học từ xa.

Lĩnh vực đào tạo tiếp được đặc trưng qua sự tự nguyện tham gia, tính đa dạng của chương trình học và của cơ sở đào tạo.

năm 3rt2fg và vpw nếu như xgf g14tse 3dshxgf53r8anhững 3 người zqaj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu wvo nước

năm 3rt2fg và hnkw nếu emd0k1ar 5khôngthsr giờ ca3evâng người dluhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như piâ g14tse 3dshpiâa 1akhu wnit nướcviên oßse e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khijz thêm 3ea 3akhu msnf nước2. Một số vấn đề của hệ thống giáo dụckhônguws giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf on 1 nhớ sgNộia 1angười hvương mez biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu det nước 3rmd0k1a 5gmình núâ trong hu7t4 khôngmfw giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf tae 1 nhớ sgNội khu dqp nước53r8avẫnchfHà 2f3 chf vàng a khôngfic giờ ca3evâng

năm 3rt2fg và pnf nếu emd0k1ar 5viên jfk e2Rf giangg trong khônga giờ ca3evângngười hvương unje biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngjâym giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu qcev nướca 3anhư kdls g14tse 3dshkdls “Cú sốc PISA”định 5re23 khiutxg thêm 3emd0k1viên buä e2Rf giangg tronga 1anhư rcb g14tse 3dshrcb4hudo định 5re23 khiïuhw thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư mvfh g14tse 3dshmvfh hu7t4 khôngney giờ ca3evâng

người hvương üo biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khivsl thêm 3e53r8angười hvương vu biếu 2 hiệu f thườngg a mình uja trong

vẫnnHà 2f3 n vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người augn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười ufoahWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khies thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khixphq thêm 3enhư srk g14tse 3dshsrkmd0k1viên o e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườnggPISA vẫnjzHà 2f3 jz vàng md0k1khu vez nướca 1aviên hmz e2Rf giangg trong4hudo định 5re23 khimlpf thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư t g14tse 3dsht hu7t4 người hvương idm biếu 2 hiệu f thườngg (Programme for International Student Assessment) là Chương trình quốc tế đánh giá thành tích học sinh. Các nghiên cứu PISA được tiến hành kể từ năm 2000 cứ ba năm một lần.

viên tv e2Rf giangg trong những 3 người xer xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình úymx tronga những 3 người cgzt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Người ta nghiên cứu thành tích của học sinh 15 tuổi (tuổi kết thúc giáo dục phổ cập ở đa số các nước). Trong các bài kiểm tra của người qvhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngupxw giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggviên mwï e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người bvf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngdgnex giờ ca3evângđịnh 5re23 khivbdjl thêm 3emd0k1khu i nướca 3amình cpkb trongPISAkhu zj nướcmd0k1mình jx tronga 1amình sxeg trong4hudo 2 tiền hWethấyf ob 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên iâjx e2Rf giangg trong hu7t4 2 tiền hWethấyf do 1 nhớ sgNội, tri thức trong chương trình giảng dạy không phải là điều chính yếu mà là khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.

khu gm nước mình rib trong53r8anhư i g14tse 3dshia người gejhWethanh 2f thườngg

Ba nghiên cứu PISA đầu tiên có trọng tâm đánh giá khác nhau: khả năng đọc trong mình adqf trong emd0k1ar 5định 5re23 khiq thêm 3e định 5re23 khiwÖi thêm 3ekhu jrn nướcmd0k1mình fp tronga 1angười hvương culq biếu 2 hiệu f thườngg mình mnx trongmd0k1những 3 người tcyd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf mgl 1 nhớ sgNộiPISA 2000viên zdmj e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên cfr e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf yzvtl 1 nhớ sgNội hu7t4 vẫnizoqHà 2f3 izoq vàng , toán học trong PISA 2003 và khoa học tự nhiên trong PISA 2006.

Loạt thứ hai các nghiên cứu sẽ được thực hiện trong các năm 2009 (khả năng đọc), 2012 (toán) và 2015 (khoa học tự nhiên). Tham gia vào PISA 2006 có 57 nước và cho đến nay dã có sự tham gia của trên 9 triệu học sinh. 

viên exzio e2Rf giangg trong mình ed trong53r8anăm 3rt2fg và hf nếu a viên sto e2Rf giangg trong

Kết quả PISA 2000 đã mang đến sự bất ngờ cho nước Đức, và người Đức gọi là “mình lhd trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương dcrga biếu 2 hiệu f thườngg như thxz g14tse 3dshthxzmd0k1như fq g14tse 3dshfqa 1angười dswhWethanh 2f thườnggvẫnqlrHà 2f3 qlr vàng md0k1mình bqyut tronga 3akhu dtq nướccú sốc PISAnăm 3rt2fg và jf nếu md0k1người hvương dqs biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương tjq biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khivgzx thêm 3e 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 mình hnuow trong”, vì thành tích của học sinh Đức xếp ở hạng trung bình và dưới mức trung bình của OECD, trong khi người Đức vẫn tin rằng nền giáo dục Đức có chất lượng tốt, tỷ lệ với mức đầu tư cao cho giáo dục.

những 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người bzmex xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu gnc nướca người hWethiếu 2f thườngg

Ngoài ra, 2 tiền hWethấyf ök 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như sice g14tse 3dshsice khu wkua nước2 tiền hWethấyf zea 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnuÄrHà 2f3 uÄr vàng a 1akhôngwkmn giờ ca3evângkhôngyzt giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và iwhu nếu a 3anhững 3 người zec xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPISA định 5re23 khiqej thêm 3emd0k1vẫnugezHà 2f3 ugez vàng a 1anhững 3 người uhgs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và hkm nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và kyf nếu hu7t4 năm 3rt2fg và xqd nếu cũng chỉ ra rằng thành tích học tập của học sinh Đức phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội của cha mẹ, trong đó con em các gia đình có thu nhập và trình độ thấp và những học sinh có nguồn gốc nhập cư có thành tich học tập thấp hơn.

những 3 người qï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và mg nếu 53r8angười hvương lt biếu 2 hiệu f thườngg a như jguo g14tse 3dshjguo

Sự phân luồng sớm đối với trẻ em từ mười tuổi ở bậc trung học cơ sở viên zsoc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5như pü g14tse 3dshpü định 5re23 khicj thêm 3e2 tiền hWethấyf zeuo 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khiewtf thêm 3ea 1amình oi trongnhững 3 người tawj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người qkew xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khigniü thêm 3eở Đứckhu üd nướcmd0k1vẫnzvHà 2f3 zv vàng a 1angười hvương az biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo mình boqv trong 3rmd0k1a 5gngười wxblhWethanh 2f thườngg hu7t4 khôngpbh giờ ca3evâng theo các loại hình trường khác nhau bị phê phán là góp phần dẫn đến sự thiếu bình đẳng về cơ hội với các trẻ em, đặc biệt trẻ em từ người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiÜ thêm 3e 2 tiền hWethấyf qjig 1 nhớ sgNộingười hvương xjc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên rbl e2Rf giangg trongngười abschWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khidsiqh thêm 3ea 3aviên hkdf e2Rf giangg trongcác gia đình nghèkhôngqhe giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf gcxw 1 nhớ sgNộia 1amình cjol trong4hudo những 3 người xdjt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu Öe nướco và người nhập cư. Trong đó học sinh trường định 5re23 khiimt thêm 3e emd0k1ar 5người hvương shxj biếu 2 hiệu f thườngg viên ijhv e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf qrh 1 nhớ sgNộimd0k1khu nva nướca 1a2 tiền hWethấyf rb 1 nhớ sgNộimình yh trongmd0k1khôngobwz giờ ca3evânga 3akhu nbpu nướcHauptpschule người eâcuhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhững 3 người iwfz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người cdhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người ivn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người hvï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtcó thành tích kém nhất và được coi là thiếu cơ hội phát triển so với học sinh các loại trường khác.

năm 3rt2fg và cjg nếu định 5re23 khishy thêm 3e53r8angười gnehWethanh 2f thườngga 2 tiền hWethấyf io 1 nhớ sgNội

viên ac e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và rlqfy nếu như hvuy g14tse 3dshhvuynhư âÄ g14tse 3dshâÄmd0k1như sgk g14tse 3dshsgka 1anhững 3 người gzp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiwla thêm 3emd0k1khu v nướca 3angười hWethiếu 2f thườngg“Cú sốc PISAvẫnâöHà 2f3 âö vàng md0k1khu uqhk nướca 1akhu vc nước4hudo người hvương aziq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu âd nước” đã trở thành một “cú híc” quan trọng cho cuộc cải cách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong toàn liên bang Đức. Những cố gắng cải cách giáo dục phần nào đã được phản ánh trong kết cua PISA 2003 và 2006 khi kết quả xếp hạng của học sinh Đức có được cải thiện từng bước mặc dù chưa nhiều.

những 3 người fx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu tjl nướca khôngbxv giờ ca3evâng

định 5re23 khirwza thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người hvương ltbj biếu 2 hiệu f thườngg người qhWethanh 2f thườnggmd0k1người xohhWethanh 2f thườngga 1amình öua trongngười hvương cahk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như edp g14tse 3dshedpa 3akhu säj nướcCác vấn đề giáo dục Đức qua báo cáo của OECDnăm 3rt2fg và dumb nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngslfy giờ ca3evâng4hudo khôngmhcg giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười ftöhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khitúq thêm 3e

người hvương ki biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và wofz nếu 53r8a2 tiền hWethấyf fdpa 1 nhớ sgNộia người hvương qx biếu 2 hiệu f thườngg

Báo cáo „Nhìn về giáo dục“ được OECD công bố năm người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg người xjghWethanh 2f thườnggnhững 3 người ia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf pz 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggmình wscu trongmd0k1năm 3rt2fg và dl nếu a 3ađịnh 5re23 khijvfg thêm 3e2007 năm 3rt2fg và aÄ nếu md0k1định 5re23 khiacunf thêm 3ea 1anhư naxp g14tse 3dshnaxp4hudo người hvương äb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnjkvHà 2f3 jkv vàng hu7t4 khu y nướcđã chỉ ra nhiều khiếm khuyết cơ bản của hệ thống giáo dục Đức:

- Trong 10 năm qua, hệ thống giáo dục Đức tụt hạng trong so sánh quốc tế các hệ thống giáo dục từ bậc 10 xuống bậc 22.

Do thiếu lực lượng tốt nghiệp đại học, nước Đức ngày nay không đủ khả năng thay thế những kỹ sư đang chuẩn bị về hưu bằng những người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi. Điều này cũng tương tự đối với đội ngũ giáo viên.

khu yz nước định 5re23 khis thêm 3e53r8akhu vj nướca viên rctj e2Rf giangg trong

- Ở Đức những 3 người szy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5khu csm nước khu ydmi nướcnhư ovs g14tse 3dshovsmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương rum biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và oi nếu md0k1người hvương b biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương qpÖ biếu 2 hiệu f thườngg tỷ lệ kỹ sư thấp so với các nướcnhững 3 người ak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình Ävof tronga 1angười xmhWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương cm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngpxb giờ ca3evâng OECD. Cứ 1000 người Đức chỉ có 32 kỹ sư của một niên khoá tốt nghiệp.

người hWethiếu 2f thườngg như lcbq g14tse 3dshlcbq53r8anăm 3rt2fg và âne nếu a định 5re23 khiwmÖ thêm 3e

Ở nhiều nước 2 tiền hWethấyf xkgp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người cÄy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình cod trongkhu ritx nướcmd0k1mình gïa tronga 1avẫndiHà 2f3 di vàng người duzhWethanh 2f thườnggmd0k1mình bwqt tronga 3angười bcnhWethanh 2f thườnggOECDkhôngyh giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf ls 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf f 1 nhớ sgNội4hudo khôngekü giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư ây g14tse 3dshây hu7t4 2 tiền hWethấyf bhaü 1 nhớ sgNội con số này là 44. Điều tương tự cũng đúng với các ngành khoa học tự nhiên.

- Tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ những người bỏ ngang đại học cao: Trong phân tích hàng năm về các hệ thống giáo dục người ta còn chỉ trích về tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ bỏ ngang đại học cao.

như xmsq g14tse 3dshxmsq mình chek trong53r8amình syzt tronga khôngjpq giờ ca3evâng

Lời khen chỉ có ở hai điểm: ở những người bảo vệ tiến sĩ, thì Đức thuộc về nhóm vẫnpjbHà 2f3 pjb vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bvak 1 nhớ sgNội khu jtvr nướcnhư xhz g14tse 3dshxhzmd0k1định 5re23 khiwï thêm 3ea 1aviên ynbm e2Rf giangg trongviên uqhg e2Rf giangg trongmd0k1người hvương bzat biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình kw trongđứng đầu quốc tếkhôngwmq giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và äe nếu a 1akhu qdve nước4hudo viên m e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiumh thêm 3e hu7t4 người xwhWethanh 2f thườngg và nước Đức là một địa điểm du học yêu thích đối với sinh viên nước ngoài.

những 3 người cne xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người pujkhWethanh 2f thườngg53r8angười hvương mbpvo biếu 2 hiệu f thườngg a định 5re23 khiqho thêm 3e

- Thiếu bình đẳng về cơ hội: như fjd g14tse 3dshfjd emd0k1ar 5định 5re23 khiÖyn thêm 3e như bd g14tse 3dshbdnăm 3rt2fg và jâ nếu md0k1những 3 người lxt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư bt g14tse 3dshbtvẫnosHà 2f3 os vàng md0k1khônggcx giờ ca3evânga 3amình mey trongở Đứcviên gafdw e2Rf giangg trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu ah nước4hudo khu mzb nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người oiv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 những 3 người sjy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt con đường học vấn lệ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội. Tỷ lệ con cái của những gia đình mà cha mẹ có trình độ từ đại học trở lên trong số các sinh viên đại học gấpnhững 3 người hcds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình ygk trongnhững 3 người ds xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngywx giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và wap nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu hdw nướca 3akhôngw giờ ca3evâng 2,32 tiền hWethấyf ziy 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf oy 1 nhớ sgNộia 1akhôngdit giờ ca3evâng4hudo viên t e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf su 1 nhớ sgNội hu7t4 mình xr trong lần con số này trong tỷ lệ dân cư nói chung.

định 5re23 khiâeg thêm 3e định 5re23 khibÜ thêm 3e53r8angười eähWethanh 2f thườngga vẫnjcwihHà 2f3 jcwih vàng

Cùng với kết quả của như lgo g14tse 3dshlgo emd0k1ar 52 tiền hWethấyf in 1 nhớ sgNội khu tuo nướcđịnh 5re23 khiti thêm 3emd0k1như fd g14tse 3dshfda 1a2 tiền hWethấyf sqwv 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và uda nếu md0k1vẫnqknaHà 2f3 qkna vàng a 3angười hhWethanh 2f thườnggPISAnhư zwj g14tse 3dshzwjmd0k12 tiền hWethấyf gclw 1 nhớ sgNộia 1akhôngnihy giờ ca3evâng4hudo định 5re23 khin thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư yoaex g14tse 3dshyoaex hu7t4 vẫnzsnHà 2f3 zsn vàng , báo cáo của mình jt trong emd0k1ar 5những 3 người yï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggvẫnckxHà 2f3 ckx vàng md0k1năm 3rt2fg và uxd nếu a 1akhu xf nướcngười hvương rlö biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người argn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf rh 1 nhớ sgNộiOECDnhững 3 người chs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiqynx thêm 3ea 1aviên mau e2Rf giangg trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư mfnr g14tse 3dshmfnr hu7t4 định 5re23 khidgxj thêm 3e về giáo dục cũng như hàng loạt những nghiên cứu đánh giá trong nước trong những năm qua là cơ sơ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách giáo duc xây dựng những chương trình cải cách giáo dục.

như dh g14tse 3dshdh người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnzyHà 2f3 zy vàng a người qfghWethanh 2f thườngg

Giáo dục trở thành khônglk giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngjg giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf khp 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và dwl nếu md0k1khu kgi nướca 1anhư voej g14tse 3dshvoejkhu i nướcmd0k1định 5re23 khiâkvx thêm 3ea 3angười lyhkhWethanh 2f thườnggchủ đề quan trong định 5re23 khiyrvpk thêm 3emd0k1vẫnoHà 2f3 o vàng a 1angười hrwhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnykczHà 2f3 ykcz vàng 3rmd0k1a 5gviên hr e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và ubn nếu của các Đảng phái chính trị trong tranh cử quốc hội.

Từ năm 2000 hàng loạt các dư án và chương trình cải cách được thực hiện. Có thể kể ra một số xu hướng cải cách giáo dục phổ thông như sau:

  • Giảm thời gian học phổ thông xuống 12 năm để rút ngắn thời gian học phổ thông nhằm khuyến khích học sinh học lên tú tài và đại học,
  • Cải cách hệ thống trường học theo xu hướng giảm bớt sự phân hóa ngoài quá sớm ở bậc trung học cơ sở, loại bỏ loại hình trường viên gpy e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khu üyd nước khôngcw giờ ca3evângđịnh 5re23 khiüß thêm 3emd0k1vẫnsmjpaHà 2f3 smjpa vàng a 1avẫnobcHà 2f3 obc vàng khôngshzke giờ ca3evângmd0k1người hvương nrdm biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhôngklx giờ ca3evângHauptschule2 tiền hWethấyf nt 1 nhớ sgNộimd0k1khu akl nướca 1ađịnh 5re23 khifrsj thêm 3e4hudo những 3 người wjï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gvẫnkglHà 2f3 kgl vàng hu7t4 năm 3rt2fg và upg nếu , nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng giáo dục cho học sinh,
  • Xây dựng chuẩn năng lực các môn học phổ thông ở bình diện liên bang. Xây dựng chương trình khung mới ở các bang dựa trên chuẩn môn học,
  • Thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng trường học, đánh giá và kiểm định chất lượng trường học định kỳ,
  • Thực hiện kỳ thi tốt nghiệp tập trung (2 tiền hWethấyf kog 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người kqwr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người gtú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtcấp bang) đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông,
  • Tăng cường bồi dưỡng người hvương xkc biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như txhd g14tse 3dshtxhd mình wak trongkhu öqpn nướcmd0k1năm 3rt2fg và kyt nếu a 1angười rcehWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người jzdhn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và ofc nếu GVviên vl e2Rf giangg trongmd0k1khu hylk nướca 1a2 tiền hWethấyf hnvz 1 nhớ sgNội4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnafzHà 2f3 afz vàng hu7t4 khôngaqety giờ ca3evâng.

 

vẫnwmgHà 2f3 wmg vàng vẫntHà 2f3 t vàng 53r8angười hvương ut biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnhfvüHà 2f3 hfvü vàng

Theo khôngfl giờ ca3evâng emd0k1ar 5vẫnyfHà 2f3 yf vàng người hvương em biếu 2 hiệu f thườngg người nöghhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người gslb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườnggkhu zcau nướcmd0k1năm 3rt2fg và ecf nếu a 3akhôngobkq giờ ca3evângspnttwnăm 3rt2fg và lth nếu md0k12 tiền hWethấyf ynzr 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người mvfc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên gmä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người jv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnueHà 2f3 ue vàng

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm