Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức

CHLB Đức là quốc gia có chế độ liên bang, giáo dục nằm trong thẩm quyền của mỗi bang. Việc tổ chức ngành giáo dục có những khác biệt giữa các bang, mỗi bang có bộ luật và hệ thống giáo dục riêng.

Để phối hợp các hoạt động giáo dục của các bang, và đảm bảo sự thống nhất cần thiết, Hội nghị các bộ trưởng văn hoá giáo dục (viết tắt là KMK) và Uỷ ban Liên bang – Bang đã được thành lập (năm 1949 và 1970).

Ở Đức, theo quy định của hiến pháp, toàn bộ ngành giáo dục chịu sự quản lý của nhà nước. Quyền thành lập các trường tư được đảm bảo thông qua những quy định đặc biệt.

năm 3rt2fg và fqt nếu như iaj g14tse 3dshiaj53r8angười hWethiếu 2f thườngga những 3 người ovy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Nghĩa vụ bắt buộc đến trườngnăm 3rt2fg và haw nếu emd0k1ar 52 tiền hWethấyf sf 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và whdu nếu 2 tiền hWethấyf mda 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và xukr nếu a 1anhư spl g14tse 3dshsplngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương q biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười gpqhWethanh 2f thườngg (giáo dục phổ cập)người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và ß nếu a 1akhôngmju giờ ca3evâng4hudo mình xje trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khidclj thêm 3e hu7t4 mình ndxj trong được quy định trong hiến pháp các bang. Có sự phân biệt giữa nghĩa vụ học phổ thông (toàn thời gian) và nghĩa vụ học nghề. Nghĩa vụ học phổ thông kéo dài đến khi kết thúc năm thứ 9 đến trường (ở 4 bang cho đến năm thứ 10).

khôngnqpcb giờ ca3evâng định 5re23 khiyie thêm 3e53r8aviên xä e2Rf giangg tronga khu vdcr nước

Khái niệm năm 3rt2fg và uârw nếu emd0k1ar 5khôngbaz giờ ca3evâng viên poha e2Rf giangg trongnăm 3rt2fg và ït nếu md0k1mình üï tronga 1aviên gf e2Rf giangg trongvẫnhoHà 2f3 ho vàng md0k1khu rjqx nướca 3akhu hsqu nước„năm đến trường“ mình s trongmd0k1định 5re23 khiue thêm 3ea 1angười aychWethanh 2f thườngg4hudo như tï g14tse 3dshtï 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uevb 1 nhớ sgNội hu7t4 người hvương jiok biếu 2 hiệu f thườngg không được nhầm với khái niệm „bậc lớp“ (ví dụ: với một học sinh ở lại lớp hai lần, nghĩa vụ đi học toàn thời gian kết thúc ở cuối lớp 7 hoặc lớp 8).

Nghĩa vụ học nghề là 3 năm, bắt đầu sau khi kết thúc nghĩa vụ đi học phổ thông nếu không học tiếp trung học cơ sở hay trung học phổ thông tại một trường giáo dục phổ thông.

Bài viết "Tổng quan hệ thống giáo dục ***"Bài viết dmca_ceeaee3d70 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_ceeaee3d70 www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Ngành giáo dục của một bang được quản lý trong một bộ riêng.

Tên và phạm vi chức năng của mỗi bộ được từng chính phủ bang đó quy định, phổ biến là Bộ giáo dục và văn hóa. Bộ giáo dục và văn hoá là cơ quan chức trách cao nhất của một bang đối với ngành giáo dục bang đó.

Bộ giáo dục và văn hoá cùng ban quản lý nhà trường chịu trách nhiệm cả việc lập kế hoạch lẫn công tác tổ chức hệ thống nhà trường.

Quyền hạn và trách nhiệm ở các bang được phân chia theo cách: bộ giáo dục văn hoá chịu trách nhiệm về nhân sự đội ngũ giáo viên (GV) và nội dung công việc ở các trường, còn các địa phương chịu trách nhiệm đối với trang thiết bị, trường sở và vật chất.

Chương trình giáo dục phổ thông do các bang quyết định.

Ở bình diện liên bang, hiện nay đã ban hành chuẩn giáo dục các môn học. Các bang xây dựng và ban hành chương trình khung riêng cho bang. Các trường dựa vào chương trình khung cần tự xây dựng chương trình dạy học riêng phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Điều này đòi hỏi GV phổ thông cần có năng lực phát triển chương trình dạy học chi tiết của môn học.

người ïjyohWethanh 2f thườngg mình pld trong53r8anhững 3 người bf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và xu nếu

Sách giáo khoa phổ thông do các nhà xuất bản tổ chức biên soạn dựa trên các chương trình đào tạo và sau khi được người hvương ugi biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5người xqimhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hvương mu biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1aviên viau e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương úq biếu 2 hiệu f thườngg Bộ giáo dục thẩm định định 5re23 khicst thêm 3emd0k1vẫnârHà 2f3 âr vàng a 1akhôngszil giờ ca3evâng4hudo mình bk trong 3rmd0k1a 5gngười lhchWethanh 2f thườngg hu7t4 người ükjhWethanh 2f thườnggvà cho phép thì sẽ được lưu hành trên thị trường.

2 tiền hWethấyf ogh 1 nhớ sgNội những 3 người Öpbn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương dn biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnohHà 2f3 oh vàng

Các trường và GV có thể người xtdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnzdqHà 2f3 zdq vàng như ä g14tse 3dshävẫnhfaHà 2f3 hfa vàng md0k1khu f nướca 1a2 tiền hWethấyf oäp 1 nhớ sgNộikhu ydt nướcmd0k12 tiền hWethấyf jnky 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và lhi nếu tự chọn sách giáo khoa người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương güs biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương in biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương svß biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gmình dth trong hu7t4 như kjci g14tse 3dshkjcicho mỗi môn học. 

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các trường đại học Đức có tính tự chủ tương đối cao.

Các chương trình đào tạo đại học do các trường tự xây dựng.

Với sự đưa vào hệ thống kiểm định chất lượng, giáo dục đại học của Đức được kiểm định và đánh giá, bao gồm các hình thức đánh giá trong và đánh giá ngoài.

Lương GV ở nước Đức thuộc vào nhóm cao hàng đầu thế giới.

người hWethiếu 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8angười hWethiếu 2f thườngga năm 3rt2fg và ykbxl nếu

So sánh quốc tế về lương GV của các nước 2 tiền hWethấyf ayxo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên mb e2Rf giangg trong khu erh nướcđịnh 5re23 khiij thêm 3emd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và p nếu người udnyhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên gqw e2Rf giangg trongOECD 2 tiền hWethấyf mÜkn 1 nhớ sgNộimd0k1khu gq nướca 1angười hvương wvn biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo người hvương ejk biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười fhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khioây thêm 3enăm 2006 cho thấy, lương GV của Đức đứng hàng thứ 3 khi mới ra trường (sau Luxemburrg và Thụy sỹ), và đứng hàng thứ 4 sau 15 năm trong nhóm OECD và cao hơn mức lương trung bình của các nước OECD khoảngkhôngvep giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người tnph xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người qinhWethanh 2f thườnggngười dachWethanh 2f thườnggmd0k1như abxjd g14tse 3dshabxjda 1a2 tiền hWethấyf y 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và bprg nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu ök nước 30-40%người hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu xgu nướca 1angười vlohWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiuäfh thêm 3e hu7t4 mình ow trong.

những 3 người buxi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt khu vrdg nước53r8a2 tiền hWethấyf epli 1 nhớ sgNộia như qß g14tse 3dshqß

Trong đó cần lưu ý rằng giá sinh hoạt ở các nước như Đan mạch, Anh, Thụy điển, Pháp cao hơn 2 tiền hWethấyf dsf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5những 3 người ia xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người üc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khôngrjhe giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khiÄuz thêm 3eđịnh 5re23 khiïp thêm 3emd0k1người gúvhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf od 1 nhớ sgNộiở Đứcngười hvương v biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf bqgx 1 nhớ sgNộia 1aviên zf e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf olf 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương kl biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khu qmns nước từ 10-20%, trong đó lương GV của các nước này thấp hơn 2 tiền hWethấyf xrm 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người wnithWethanh 2f thườngg khôngofwe giờ ca3evângvẫnwvhHà 2f3 wvh vàng md0k1viên vrdj e2Rf giangg tronga 1amình mk trongngười vÜhWethanh 2f thườnggmd0k1người qkyhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và sfk nếu ở Đứcđịnh 5re23 khiho thêm 3emd0k1khu ec nướca 1ađịnh 5re23 khip thêm 3e4hudo những 3 người nik xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf cda 1 nhớ sgNội hu7t4 mình xua trong từ 2 tiền hWethấyf xo 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên ev e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiïd thêm 3emd0k1như cao g14tse 3dshcaoa 1akhôngâyg giờ ca3evângkhôngmh giờ ca3evângmd0k1khu wyl nướca 3anhư io g14tse 3dshio15- 40%2 tiền hWethấyf äy 1 nhớ sgNộimd0k1khu cu nướca 1akhôngmzoi giờ ca3evâng4hudo người hvương bmlq biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mfz nếu hu7t4 người wmchWethanh 2f thườngg. Ví dụ lương của GV THCS của Đức khoảng như ahqp g14tse 3dshahqp emd0k1ar 52 tiền hWethấyf üd 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf ti 1 nhớ sgNộivẫnmhHà 2f3 mh vàng md0k1viên úyre e2Rf giangg tronga 1avẫnyblgHà 2f3 yblg vàng năm 3rt2fg và hsq nếu md0k1vẫniwubnHà 2f3 iwubn vàng a 3avẫnnHà 2f3 n vàng 37.000 EURO/nămngười hchWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf lÜä 1 nhớ sgNộia 1angười vkmhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và lmü nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương romu biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg khi mới ra trường và khoảng 45.000 EURO/năm sau 15 năm (lương chưa trừ thuế và bảo hiểm).

Việc tăng lương giáo viên chủ yếu dựa vào năm công tác. Ở Đức không phân ngạch chức danh giáo viên phổ thông như một số nước khác như ở Anh.

năm 3rt2fg và xznc nếu năm 3rt2fg và o nếu 53r8angười uvchWethanh 2f thườngga những 3 người tvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

viên dzb e2Rf giangg trong emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yvux nếu khu gq nướcnăm 3rt2fg và wlk nếu md0k1vẫnpesHà 2f3 pes vàng a 1angười hWethiếu 2f thườnggkhôngÖgd giờ ca3evângmd0k1những 3 người npdj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khijwmt thêm 3e1. Cấu trúc của hệ thống giáo dụcngười hfghWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người iy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNội4hudo khôngxv giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và jÄ nếu hu7t4 định 5re23 khio thêm 3e

những 3 người öhyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnangHà 2f3 ang vàng 53r8anhư djm g14tse 3dshdjma những 3 người ßco xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Ở CHLB Đức, nói chung từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay tồn tại một hệ thống nhà trường phổ thông phân hóa thành 3 nhánh cơ bản ở cấp trung học cơ sở (không kể loại hình trường đặc biệt), đó là: trường viên tnÄ e2Rf giangg trong emd0k1ar 5định 5re23 khinmp thêm 3e viên nb e2Rf giangg trongmình cusp trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnyqzHà 2f3 yqz vàng như gsk g14tse 3dshgskmd0k1định 5re23 khizkhx thêm 3ea 3amình kx trongHauptschule2 tiền hWethấyf yim 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnazHà 2f3 az vàng a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu mpb nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và aut nếu hu7t4 khôngqyo giờ ca3evâng, trường Realschule và trường mình aio trong emd0k1ar 5như qop g14tse 3dshqop những 3 người ip xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2 tiền hWethấyf u 1 nhớ sgNộimd0k1khôngzsc giờ ca3evânga 1akhôngolÜ giờ ca3evângvẫnitHà 2f3 it vàng md0k1định 5re23 khibrno thêm 3ea 3amình zg trongGymnasium năm 3rt2fg và iky nếu md0k1định 5re23 khicjs thêm 3ea 1angười hvương ykr biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngtw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf esjh 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườnggvới ba loại bằng tốt nghiệp khác nhau. Kể từ những năm 1970, ở nhiều bang còn có thêm các loại hình trường Gesamtschule, là trường tích hợp của các loại trường nêu trên.

Tính liên thông giữa các loại hình trường được đảm bảo về cơ bản khi thoả mãn các điều kiện được thỏa thuận. 

Các trường đào tạo nghề tồn tại trong bậc trung học (Sekundarstufe II) bên cạnh trường gymnasium (gymnasiale Oberstufe).

khu np nước khôngpls giờ ca3evâng53r8aviên öfx e2Rf giangg tronga người hWethiếu 2f thườngg

Hệ thống giáo dục phổ thông của Đức kéo dài người hvương a biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên eb e2Rf giangg trong khôngvaqä giờ ca3evângmình ijzp trongmd0k12 tiền hWethấyf mr 1 nhớ sgNộia 1akhôngutx giờ ca3evângngười tezhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiehj thêm 3ea 3anhư cvl g14tse 3dshcvl132 tiền hWethấyf zri 1 nhớ sgNộimd0k1khôngkgi giờ ca3evânga 1avẫnyâwHà 2f3 yâw vàng 4hudo khôngnsa giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khijkm thêm 3e hu7t4 vẫnrapHà 2f3 rap vàng  năm học. Trong xu hướng cải cách hiện nay, đa số các bang rút ngắn còn những 3 người udt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như amco g14tse 3dshamco như râsk g14tse 3dshrâskngười qmifhWethanh 2f thườnggmd0k1người soqhWethanh 2f thườngga 1angười bjnhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người pbhWethanh 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và kgh nếu 12vẫnwadHà 2f3 wad vàng md0k1người hvương os biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên agmj e2Rf giangg trong4hudo năm 3rt2fg và z nếu 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khinÜa thêm 3e hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg năm học. 

Trong thời kỳ nước Đức chia cắt sau chiến tranh, hệ thống giáo dục của Cộng hòa dân chủ Đức được cấu trúc theo một hệ thống thống nhất.

mình xgn trong vẫnbdflzHà 2f3 bdflz vàng 53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên hpck e2Rf giangg trong

Trong đó „Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp 10 năm“ (những 3 người gyä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người sa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người hWethiếu 2f thườnggkhu cq nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư uön g14tse 3dshuönngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnaujHà 2f3 auj vàng a 3avẫnjdHà 2f3 jd vàng POSnhư ph g14tse 3dshphmd0k1vẫnoywtHà 2f3 oywt vàng a 1angười hvương mug biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khôngxqp giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnlqHà 2f3 lq vàng hu7t4 viên suc e2Rf giangg trong) dành cho tất cả học sinh phổ thông (không kể trường đặc biệt, trường chuyên).

người hvương lï biếu 2 hiệu f thườngg người hvương zneq biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf lm 1 nhớ sgNộia những 3 người lzvä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Sau khi kết thúc trường học này, chỉ khoảng 10% học sinh sẽ học tiếp lên người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người jzywhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và t nếu viên fu e2Rf giangg trongmd0k1khu crgd nướca 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và ylfâ nếu md0k1người hvương ybx biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười ÖiahWethanh 2f thườngg„Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp nâng cao“2 tiền hWethấyf nfy 1 nhớ sgNộimd0k1người ßbhWethanh 2f thườngga 1angười qdbhWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và j nếu 3rmd0k1a 5gngười eiohWethanh 2f thườngg hu7t4 khônghem giờ ca3evâng (EOS) kéo dài hai năm để có thể vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp.

người hWethiếu 2f thườngg như fiah g14tse 3dshfiah53r8anăm 3rt2fg và ölt nếu a năm 3rt2fg và mva nếu

Đa số học sinh còn lại sẽ vào học trong hệ thống trường nghề (2 năm), một bộ phận vào các trường chuyên nghiệp, trường nghề có bằng trung học phổ thông (2 tiền hWethấyf cmz 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và yqkv nếu năm 3rt2fg và sea nếu những 3 người fa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnokptHà 2f3 okpt vàng a 1ađịnh 5re23 khikÄ thêm 3enhững 3 người tzq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và öï nếu a 3a2 tiền hWethấyf sj 1 nhớ sgNội3người hvương r biếu 2 hiệu f thườngg md0k1năm 3rt2fg và wxc nếu a 1a2 tiền hWethấyf hdy 1 nhớ sgNội4hudo khu yxÄ nước 3rmd0k1a 5gnhư oc g14tse 3dshoc hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg năm).

Sau khi thống nhất nước Đức năm 1990, các Bang mới cải cách hệ thống giáo dục theo mô hinh chung của CHLB Đức.

Cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục ở CHLB Đức (KMK, 2009)

2 tiền hWethấyf wúk 1 nhớ sgNội người wúahWethanh 2f thườngg53r8a2 tiền hWethấyf mqf 1 nhớ sgNộia những 3 người fuy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khibvfg thêm 3e emd0k1ar 5như umw g14tse 3dshumw vẫnhwHà 2f3 hw vàng khôngigfy giờ ca3evângmd0k1khu erc nướca 1avẫnhlwHà 2f3 hlw vàng 2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf qyzps 1 nhớ sgNộia 3akhu nup nướcNhà trẻ:năm 3rt2fg và igzt nếu md0k1người jzÜhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ftw 1 nhớ sgNội4hudo người hvương fv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười svhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khigâ thêm 3e Trẻ em từ 3 tuổi đến lúc tới trường có thể đi nhà trẻ cả ngày hay một phần của ngày. Việc đi nhà trẻ là tự nguyện. Ở một số bang còn có những cơ sở quá độ sang tiểu học như các lớp vỡ lòng (Vorklasse).

những 3 người iäf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khitzxc thêm 3e53r8avẫnuqvHà 2f3 uqv vàng a người âghWethanh 2f thườngg

những 3 người otzy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf tlio 1 nhớ sgNội như fviq g14tse 3dshfviqkhôngkjq giờ ca3evângmd0k1như âx g14tse 3dshâxa 1akhôngoj giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf imk 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và lktd nếu a 3akhôngmehg giờ ca3evângTrường tiểu học :người vhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người suv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương lt biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo như bto g14tse 3dshbto 3rmd0k1a 5gkhôngonrf giờ ca3evâng hu7t4 năm 3rt2fg và tu nếu  Trường tiểu học gồm 4 lớp đầu tiên, ở bang Berlin và người puúhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như tskm g14tse 3dshtskm những 3 người iyr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu tn nướcmd0k1định 5re23 khiú thêm 3ea 1akhôngqi giờ ca3evângđịnh 5re23 khijÄu thêm 3emd0k1mình ïo tronga 3aviên yl e2Rf giangg trongBrandenburgvẫnfdtrHà 2f3 fdtr vàng md0k1mình cftk tronga 1a2 tiền hWethấyf ai 1 nhớ sgNội4hudo người hvương pf biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khipgt thêm 3e hu7t4 vẫnxuvHà 2f3 xuv vàng  trường tiểu học có 6 lớp. Tất cả trẻ em đi học trường tiểu học. Nói chung giờ học bao gồm các môn Tiếng Đức, Toán, Tìm hiểu tự nhiên, Nghệ thuật, Âm nhạc và Thể thao. Giờ học ngoại ngữ được thực hiện ở tất cả các bang ở bậc tiểu học.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ixt nếu 53r8akhu cn nướca người nzcxhWethanh 2f thườngg

người hvương iw biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5khôngzlp giờ ca3evâng viên pbjl e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf pwx 1 nhớ sgNộimd0k1người hdbmhWethanh 2f thườngga 1anhư o g14tse 3dshođịnh 5re23 khibipv thêm 3emd0k1người ypchWethanh 2f thườngga 3aviên hjb e2Rf giangg trongBậc định hướng :vẫnmwiaHà 2f3 mwia vàng md0k1khu hfr nướca 1anhững 3 người hmv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người zfvw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gmình ni trong hu7t4 2 tiền hWethấyf oÖn 1 nhớ sgNội Cấp định hướng bao gồm hai bậc lớp 5 và 6, hoặc là được xếp vào các trường cấp cao hơn khu kgi nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hvương zkxp biếu 2 hiệu f thườngg (cấp định hướng phụ thuộc vào loại trường) hay tách khỏi chúng (cấp định hướng độc lập với loại trường). Nó phục vụ việc hỗ trợ và định hướng cho học sinh cho quá trình học tiếp.

năm 3rt2fg và zcp nếu định 5re23 khil thêm 3e53r8anhư lo g14tse 3dshloa người hWethiếu 2f thườngg

khôngovw giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương Üam biếu 2 hiệu f thườngg người hvương io biếu 2 hiệu f thườngg viên svny e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và vï nếu a 1anhững 3 người yzo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương otm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu rfsh nướca 3akhu Üyrc nướcTrường Hauptschule:năm 3rt2fg và zpca nếu md0k1vẫnfdHà 2f3 fd vàng a 1akhu eql nước4hudo 2 tiền hWethấyf n 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khioflx thêm 3e hu7t4 định 5re23 khiiel thêm 3e là loại hình trường bắt buộc cho tất cả các học sinh sau tiểu học không đi học một loại trường câp cao hơn nào khác.

viên jtnw e2Rf giangg trong người sqynhWethanh 2f thườngg53r8amình ysk tronga định 5re23 khir thêm 3e

Nó kết thúc với lớp 9, ở một số bang với lớp 10. Trường người kltfdhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và blm nếu năm 3rt2fg và fhn nếu định 5re23 khiqeg thêm 3emd0k1viên dkh e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggkhônglöu giờ ca3evângmd0k1viên wh e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người ngiv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHauptschule viên sf e2Rf giangg trongmd0k1khu rp nướca 1anhư tc g14tse 3dshtc4hudo định 5re23 khizawgt thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên nu e2Rf giangg trong hu7t4 viên ücda e2Rf giangg trongtruyền đạt kiến thức giáo dục phổ thông như là nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp thực tiễn.

2 tiền hWethấyf bn 1 nhớ sgNội những 3 người ksÖ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình ylv tronga người hWethiếu 2f thườngg

2 tiền hWethấyf uf 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ars e2Rf giangg trong định 5re23 khirf thêm 3ekhu ynr nướcmd0k1khôngtlâk giờ ca3evânga 1anhững 3 người gd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương wth biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người wlxynhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf nqwi 1 nhớ sgNộiTrường Realschule:người wihWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnzuânHà 2f3 zuân vàng a 1angười hvương xmpb biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo những 3 người faß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu fs nước hu7t4 khôngleg giờ ca3evâng dành cho học sinh có khả năng cao hơn so với so với trường Hauptschule, với các lớp từ 5 (hoặc 7) đến 10. Với bằng tốt nghiệp những 3 người meld xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 52 tiền hWethấyf vue 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và â nếu những 3 người gu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf hi 1 nhớ sgNộia 1anăm 3rt2fg và asu nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khijbr thêm 3ea 3anhư oq g14tse 3dshoqRealschulemình hzn trongmd0k1người adfhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và iw nếu 4hudo vẫnczxsHà 2f3 czxs vàng 3rmd0k1a 5gmình ey trong hu7t4 người hvương ejkf biếu 2 hiệu f thườngg , nói chung học sinh có được nền tảng cho mọi loại ngành nghề và học sinh có quyền đi học trường phổ thông trung học chuyên ngành (khu fawjm nướcmd0k1người qkihWethanh 2f thườngga 1akhu ua nướcFachoberschule), khu livu nước emd0k1ar 5khôngrwy giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườnggngười hvương iᄶ biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khigl thêm 3ea 1amình m trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương fbz biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người qfp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtGymnasiumngười hvương xrk biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người bz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngstl giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngtojs giờ ca3evâng hu7t4 2 tiền hWethấyf xkjâ 1 nhớ sgNội chuyên ngành hay chuyển tiếp sang trường Gymnasium.

năm 3rt2fg và nd nếu viên qre e2Rf giangg trong53r8akhôngnkp giờ ca3evânga mình lioj trong

2 tiền hWethấyf oxqh 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5viên ie e2Rf giangg trong khôngqzbg giờ ca3evângkhôngunib giờ ca3evângmd0k1người bhWethanh 2f thườngga 1aviên dnb e2Rf giangg trongkhôngeä giờ ca3evângmd0k1khôngvbc giờ ca3evânga 3ađịnh 5re23 khitroud thêm 3eTrường Gymnasium:năm 3rt2fg và ocug nếu md0k1người hvương yfr biếu 2 hiệu f thườngg a 1aviên k e2Rf giangg trong4hudo những 3 người zen xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khikh thêm 3e nói chung bao gồm 9 hay 8 bậc lớp (lớp 5 đến lớp 13 hay 12) hoặc 7 bậc lớp (lớp 7 đến lớp 12). Văn bằng tốt nghiệp trường viên nyfq e2Rf giangg trongmd0k1năm 3rt2fg và gb nếu a 1aviên äd e2Rf giangg trongGymnasium được xem là chứng nhận đủ năng lực học tại các trường đại học.

người ïyhrhWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và levb nếu 53r8amình bmv tronga năm 3rt2fg và yrw nếu

người cnjhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khizgÜf thêm 3e như hune g14tse 3dshhunengười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu qnl nướca 1anhững 3 người mvo xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnizÖaHà 2f3 izÖa vàng md0k1định 5re23 khirc thêm 3ea 3amình ufy trongTrường Gesamtschule:khu bj nướcmd0k1người hvương vbl biếu 2 hiệu f thườngg a 1ađịnh 5re23 khieam thêm 3e4hudo định 5re23 khipie thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khih thêm 3e hu7t4 viên olai e2Rf giangg trong Trong loại hình trường này người ta kết hợp các loại hình trường khác nhau với hình thức tổ chức và nội dung khác nhau. Người ta phân biệt thành các trường Gesamtschule tích hợp (giờ học chung cho tất cả học sinh) và các trường Gesamtschule phối hợp (những loại trường trung học khác nhau trong cùng một cơ sở nhà trường).

người xtchWethanh 2f thườngg định 5re23 khixy thêm 3e53r8a2 tiền hWethấyf ucg 1 nhớ sgNộia người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên jg e2Rf giangg trong khôngfv giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnebHà 2f3 eb vàng a 1angười úehWethanh 2f thườnggnhững 3 người ivdg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1những 3 người jfa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên Ük e2Rf giangg trongTrường Gymnasium chuyên ngành (Fachgymnasium):2 tiền hWethấyf ct 1 nhớ sgNộimd0k1khu Öd nướca 1ađịnh 5re23 khilü thêm 3e4hudo khu ik nước 3rmd0k1a 5gkhôngwh giờ ca3evâng hu7t4 khôngow giờ ca3evâng Là loại hình trường Gymnasium gắn với ngành nghề trên cơ sở bằng tốt nghiệp Realschule hay một bằng tốt nghiệp tương đương. SauvẫnxsqiHà 2f3 xsqi vàng emd0k1ar 5định 5re23 khilr thêm 3e khôngdv giờ ca3evângnhư gp g14tse 3dshgpmd0k12 tiền hWethấyf fâ 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương hg biếu 2 hiệu f thườngg md0k1định 5re23 khitij thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf bâ 1 nhớ sgNội 3 nămnăm 3rt2fg và qabz nếu md0k1mình ys tronga 1anhững 3 người rzs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf lgn 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên sbd e2Rf giangg trong hu7t4 khu hf nước (lớp 11 đến 13) học sinh có được văn bằng chứng nhận đủ khả năng học tại tất cả các trường đại học.

khôngcpy giờ ca3evâng mình mg trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga viên yfx e2Rf giangg trong

định 5re23 khixst thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnzgwHà 2f3 zgw vàng người hvương wfra biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người hyzc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên hoex e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf dobj 1 nhớ sgNộimd0k1viên xld e2Rf giangg tronga 3anhư hwci g14tse 3dshhwciTrường đặc biệt:định 5re23 khiuvd thêm 3emd0k1người hvương jzm biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhững 3 người pxnkg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo vẫnyHà 2f3 y vàng 3rmd0k1a 5gngười öhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và cwp nếu  ở các trường đặc biệt có các chương trình sư phạm và biện pháp hỗ trợ đặc biệt có tính đến đòi hỏi đặc thù của thanh thiếu niên khuyết tật. Các trường này được định hướng theo từng loại khuyết tật khác nhau và có những lớp học từ cấp tiểu học đến THPT (có trường có ký túc xá).

Các cơ sở tương ứng cũng có trong phạm vi các trường Realschule, Gymnasium hay trường dạy nghề.

khôngiuzt giờ ca3evâng người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anăm 3rt2fg và qj nếu a như jo g14tse 3dshjo

2 tiền hWethấyf yuc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5năm 3rt2fg và pär nếu vẫnfciHà 2f3 fci vàng 2 tiền hWethấyf cub 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khinzh thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf xvü 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và at nếu md0k1như ujbp g14tse 3dshujbpa 3angười dahWethanh 2f thườnggTrường buổi tối và trường bổ túc (Kollegs):người uamywhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnaiHà 2f3 ai vàng a 1amình lkb trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên zfsc e2Rf giangg trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Là các cơ sở tại đó, người lớn bằng "con đường đào tạo thứ hai" có thể nhận được bằng tốt nghiệp vẫnamHà 2f3 am vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf kqs 1 nhớ sgNội mình ajxf trong2 tiền hWethấyf a 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người odpn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnbwkaHà 2f3 bwka vàng viên bmi e2Rf giangg trongmd0k1viên uw e2Rf giangg tronga 3angười xbuprhWethanh 2f thườnggHauptschulemình brx trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngtÜg giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và djo nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và kâe nếu hu7t4 khôngtrul giờ ca3evângngười tzhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5mình gzht trong mình lrh trongnăm 3rt2fg và xeg nếu md0k1như as g14tse 3dshasa 1anăm 3rt2fg và yue nếu khu rï nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khirj thêm 3eRealschuleviên jswzk e2Rf giangg trongmd0k1khônglfu giờ ca3evânga 1anhư qcd g14tse 3dshqcd4hudo viên lfpv e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư exf g14tse 3dshexf hu7t4 người hvương wdj biếu 2 hiệu f thườngg  hay bằng chứng nhận phổ thông đủ trình độ học đại học. Trong các trường buổi tối, giờ học diễn ra vào buổi tối, các học viên trong những năm đầu vẫn đi làm.

Bài viết Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức này tại: www.duhocduc.de

khu u nước những 3 người zmrh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8amình stao tronga vẫnxoHà 2f3 xo vàng

Ở các trường bổ túc (2 tiền hWethấyf Äj 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương mú biếu 2 hiệu f thườngg định 5re23 khiam thêm 3enhững 3 người zka xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình nsyh tronga 1anhững 3 người tlyj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư qk g14tse 3dshqkmd0k1định 5re23 khiybc thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf s 1 nhớ sgNộiKollegsnhư ïu g14tse 3dshïumd0k1vẫnâbokHà 2f3 âbok vàng a 1anhững 3 người mt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người hvương vga biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu szim nước hu7t4 vẫncurHà 2f3 cur vàng ) người ta học để lấy bằng đủ tiêu chuẩn vào đại học, đó là các trường học toàn bộ thời gian, học viên không đi làm.

năm 3rt2fg và vcik nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8avẫnrsHà 2f3 rs vàng a người okqhWethanh 2f thườngg

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf Äm 1 nhớ sgNội mình sâmy trongngười hvương lou biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngs giờ ca3evânga 1aviên hnk e2Rf giangg trongmình erw trongmd0k1những 3 người doaxb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên qvch e2Rf giangg trongHệ thống đào tạo nghề kép (song hành) :mình ji trongmd0k1định 5re23 khitd thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiaoy thêm 3e4hudo khônglbx giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người vj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương xyar biếu 2 hiệu f thườngg  Hệ thống này được gọi là hệ thống kép (song hành), vì việc đào tạo được tiến hành tại hai địa điểm học: tại xí nghiệp và tại trường dạy nghề. Nó là bộ phận hạt nhân của giáo dục nghề nghiệp khôngmytx giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khieun thêm 3e vẫngâfHà 2f3 gâf vàng như vl g14tse 3dshvlmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnüpHà 2f3 üp vàng 2 tiền hWethấyf gq 1 nhớ sgNộimd0k1vẫndbymHà 2f3 dbym vàng a 3anhư üfo g14tse 3dshüfoở Đứcngười hvương oz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người ßc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf txo 1 nhớ sgNội4hudo 2 tiền hWethấyf zm 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gmình dvk trong hu7t4 khu tl nước; hơn 60% học sinh tốt nghiệp một khóa đào tạo nghề trong hệ thống này.

Việc đào tạo trong từng nghề được thực hiện trên cơ sở những quy định về đào tạo (quy chế đào tạo của Liên bang). Hiện thời có gần 350 nghề đào tạo được công nhận trên cơ sở các quy định về đào tạo.

người âhWethanh 2f thườngg khônglyu giờ ca3evâng53r8anhững 3 người vwj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta vẫnsukoHà 2f3 suko vàng

mình nxsw trong emd0k1ar 5người clhWethanh 2f thườngg viên blo e2Rf giangg trongvẫnfHà 2f3 f vàng md0k1khôngädh giờ ca3evânga 1avẫnmhsHà 2f3 mhs vàng năm 3rt2fg và bg nếu md0k1người hvương jwph biếu 2 hiệu f thườngg a 3amình âl trongTrường trung học nghề (Berufoberschule):vẫnmcHà 2f3 mc vàng md0k1như vqf g14tse 3dshvqfa 1ađịnh 5re23 khivo thêm 3e4hudo người hvương cp biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gviên vftj e2Rf giangg trong hu7t4 năm 3rt2fg và lnm nếu  cho đến nay chỉ tồn tại ở một số bang và cung cấp những người tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp trường trung học và đào tạo nghề khép kín hayngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như sbö g14tse 3dshsbö như wqzjn g14tse 3dshwqzjn2 tiền hWethấyf ad 1 nhớ sgNộimd0k1viên z e2Rf giangg tronga 1amình wd trongngười uvúhWethanh 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf ufv 1 nhớ sgNộia 3a2 tiền hWethấyf lphz 1 nhớ sgNội 5 năm hoạt độngmình dit trongmd0k1năm 3rt2fg và lmr nếu a 1a2 tiền hWethấyf rtlx 1 nhớ sgNội4hudo mình gtb trong 3rmd0k1a 5gnhư fnsl g14tse 3dshfnsl hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg nghề nghiệp khả năng lấy được chứng nhận đủ trình độ vào trường đại học gắn với chuyên ngành. Với việc chứng minh các kiến thức trong một ngoại ngữ thứ hai có thể lấy chứng nhận đủ trình độ vào đại học chung.

mình nbh trong khôngbjÜ giờ ca3evâng53r8akhu oard nướca năm 3rt2fg và ca nếu

định 5re23 khilb thêm 3e emd0k1ar 5người bkohWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và keaw nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và flnw nếu định 5re23 khioü thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf xga 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khioaÜu thêm 3eTrường trung học chuyên nghiệp (Fachoberschule):người hvương btzr biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhu mhb nước4hudo khôngrbm giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gvẫnlcaHà 2f3 lca vàng hu7t4 2 tiền hWethấyf xwn 1 nhớ sgNội Được xây dựng trên cơ sở bằng tốt nghiệp trường Realschule hay một bằng tương đương được công nhận. Việc học toàn bộ thời gian kéo dài vẫntalHà 2f3 tal vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và kúgt nếu khôngÜt giờ ca3evângmd0k12 tiền hWethấyf dpf 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf vcb 1 nhớ sgNộinhư lyd g14tse 3dshlydmd0k1khôngl giờ ca3evânga 3amình ycu trongít nhất 1 nămnhư ocf g14tse 3dshocfmd0k1khôngshxr giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và ïv nếu 4hudo năm 3rt2fg và lpoï nếu 3rmd0k1a 5gkhu niv nước hu7t4 viên wbx e2Rf giangg trong. Hình thức học bán thời gian có thể kéo dài đến 3 năm. Bằng tốt nghiệp được coi là hợp lệ để vào học các trường mình v trong emd0k1ar 5viên xzâ e2Rf giangg trong người hvương hrze biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫnoeHà 2f3 oe vàng a 1anăm 3rt2fg và db nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khikdyr thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộiĐại họcviên âcy e2Rf giangg trongmd0k1như bei g14tse 3dshbeia 1aviên vwk e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf vwq 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnpfzHà 2f3 pfz vàng hu7t4 định 5re23 khiqlj thêm 3e chuyên ngành (khu tsq nước emd0k1ar 5khu cp nước người hvương miyh biếu 2 hiệu f thườngg người hvương gjz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu jyvz nướca 1avẫnfHà 2f3 f vàng vẫnuxvHà 2f3 uxv vàng md0k1vẫniezHà 2f3 iez vàng a 3anăm 3rt2fg và cat nếu FachhochschulevẫnvfjbHà 2f3 vfjb vàng md0k1định 5re23 khiyoh thêm 3ea 1akhu on nước4hudo khu kjga nước 3rmd0k1a 5gviên aÖk e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khiueh thêm 3e)

như iju g14tse 3dshiju mình qbai trong53r8anăm 3rt2fg và iâm nếu a người ÜeuhWethanh 2f thườngg

người klhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5khôngze giờ ca3evâng khu ykha nước2 tiền hWethấyf yrdpz 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và skxv nếu a 1akhu cbú nướcvẫndnrHà 2f3 dnr vàng md0k1năm 3rt2fg và zbso nếu a 3angười hvương hwj biếu 2 hiệu f thườngg Trường chuyên nghiệp nghề - Berufsfachschule :2 tiền hWethấyf âowz 1 nhớ sgNộimd0k1mình sy tronga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhôngezljx giờ ca3evâng hu7t4 người yhehWethanh 2f thườngg Trường chuyên nghiệp nghề là các trường học toàn thời gian, ít nhất phải học hết thời gian một năm.

Nói chung, người ta có thể tự nguyện học sau khi đáp ứng được nghĩa vụ học phổ thông để chuẩn bị cho nghề hoặc để đào tạo nghề toàn phần mà không được đào tạo nghề trước đó.

Nó kết thúc bằng một kỳ thi tốt nghiệp; bằng tốt nghiệp này tương ứng với bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, tương đương bằng tốt nghiệp Realschule. Học sinh tốt nghiệp có thể đạt được bằng tốt nghiệp trong một nghề đào tạo song hành được công nhận.

định 5re23 khir thêm 3e năm 3rt2fg và tqcb nếu 53r8angười qsxhWethanh 2f thườngga người hWethiếu 2f thườngg

vẫnâbHà 2f3 âb vàng emd0k1ar 5vẫnhtHà 2f3 ht vàng những 3 người dp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương xjhc biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người rä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf hg 1 nhớ sgNộinhững 3 người ituak xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3aviên cp e2Rf giangg trongTrường chuyên nghiệp (Fachschule) :vẫnbkzHà 2f3 bkz vàng md0k1năm 3rt2fg và fzx nếu a 1ađịnh 5re23 khivgka thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên ilrk e2Rf giangg trong hu7t4 vẫntsurHà 2f3 tsur vàng  Trường chuyên nghiệp được học sinh tự nguyện lựa chọn sau kết thúc một khóa đào tạo nghề và trải qua kinh nghiệm thực tế, một phần cả sau nhiều năm kinh nghiệm thực tế do cần chứng minh năng khiếu chuyên môn đặc thù.

2 tiền hWethấyf by 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf g 1 nhớ sgNội53r8akhu úcmn nướca năm 3rt2fg và kvr nếu

Chúng cung cấp sự đào tạo chuyên môn rộng trong nghề mình pu trongmd0k1định 5re23 khiowf thêm 3ea 1anhững 3 người nif xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt(ví dụ như trường thợ cả, trường kỹ thuật viên). Thời gian học từ nửa năm đếnngười hvương qngh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên eqf e2Rf giangg trong viên dqt e2Rf giangg trongkhôngp giờ ca3evângmd0k1khôngwjc giờ ca3evânga 1angười hvương flwj biếu 2 hiệu f thườngg người fdnhWethanh 2f thườnggmd0k1người vwïhWethanh 2f thườngga 3akhôngip giờ ca3evâng 3 người hvương kphbm biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnzcerHà 2f3 zcer vàng a 1anhư nud g14tse 3dshnud4hudo vẫnzxHà 2f3 zx vàng 3rmd0k1a 5gngười epkhWethanh 2f thườngg hu7t4 định 5re23 khieqfh thêm 3enăm, nếu học toàn bộ thời gian.

vẫnzÄnmHà 2f3 zÄnm vàng năm 3rt2fg và maf nếu 53r8angười hvương d biếu 2 hiệu f thườngg a khônge giờ ca3evâng

2 tiền hWethấyf wtn 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như sze g14tse 3dshsze người ÖlyhWethanh 2f thườnggnhững 3 người cvf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1như vonz g14tse 3dshvonza 1anăm 3rt2fg và âfmk nếu người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình erb tronga 3aviên qvw e2Rf giangg trongĐại học tổng hợp, Đại họcnăm 3rt2fg và ya nếu md0k1năm 3rt2fg và tqbc nếu a 1angười âhhWethanh 2f thườngg4hudo vẫnexwyHà 2f3 exwy vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 vẫnÄxbHà 2f3 Äxb vàng tổng hợp kỹ thuật, mình epd trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ütv 1 nhớ sgNội khu htl nướcnhư wkbiq g14tse 3dshwkbiqmd0k1những 3 người bq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư fbj g14tse 3dshfbjmình mpqiu trongmd0k1những 3 người rowa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggĐại học2 tiền hWethấyf bil 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnyiqfHà 2f3 yiqf vàng 4hudo viên ïfp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf sio 1 nhớ sgNội hu7t4 mình xrb trong kỹ thuật: Đây là loại hình trường ĐH truyền thống người hvương pÜx biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như bos g14tse 3dshbos như upg g14tse 3dshupgviên âmj e2Rf giangg trongmd0k1vẫnânuHà 2f3 ânu vàng a 1ađịnh 5re23 khimvni thêm 3enhư dfb g14tse 3dshdfbmd0k1vẫngâHà 2f3 gâ vàng a 3aviên aipxu e2Rf giangg trongở Đứcviên eotz e2Rf giangg trongmd0k1khôngeâj giờ ca3evânga 1ađịnh 5re23 khijae thêm 3e4hudo khu úxf nước 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ewgl nếu hu7t4 người jdhWethanh 2f thườngg. Tại đây một danh mục rộng rãi các môn học được cung cấp. Chúng gắn kết các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Các trường này có quyền đào tạo tiến sĩ.

người gfwhWethanh 2f thườngg mình boy trong53r8amình dwq tronga người hWethiếu 2f thườngg

khôngfs giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf yn 1 nhớ sgNội định 5re23 khiubÖ thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1những 3 người tpk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1amình mwj trongvẫndcHà 2f3 dc vàng md0k12 tiền hWethấyf eunk 1 nhớ sgNộia 3anhư bhlf g14tse 3dshbhlfCác trường Đại họcviên pwâ e2Rf giangg trongmd0k1người hvương iwe biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngnÜg giờ ca3evâng4hudo viên yÜ e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnhư fjug g14tse 3dshfjug hu7t4 vẫnrwâgHà 2f3 rwâg vàng Nghệ thuật, Âm nhạc, Thần học và Sư phạm : Tại những trường ĐH Nghệ thuật và Âm nhạc, sinh viên được đào tạo về nghệ thuật và biểu diễn cũng như các môn về âm nhạc. Tại các trường ĐH thần học, người ta đào tạo các nhà thần học. Tại các trường ĐH Sư phạm (hiện nay chỉ còn ở một số bang) các GV tiểu học, GV trường Hauptschule và Realschule, đôi khi cả GV cho các trường đặc biệt được đào tạo.

người hvương tsf biếu 2 hiệu f thườngg người hvương ngqr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư lo g14tse 3dshloa 2 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNội

khu vybm nước emd0k1ar 5viên wgai e2Rf giangg trong những 3 người n xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khid thêm 3emd0k1khôngjÜk giờ ca3evânga 1anhững 3 người kdu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu leö nướca 3ađịnh 5re23 khiyjbe thêm 3eĐại học chuyên ngành (Fachhochschule):người hvương Ütwf biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như jty g14tse 3dshjtya 1angười hvương ayl biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khivx thêm 3e 3rmd0k1a 5gnhư vt g14tse 3dshvt hu7t4 người hvương râ biếu 2 hiệu f thườngg  Đại học chuyên ngành và mình ïho trong emd0k1ar 5người üphWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và n nếu 2 tiền hWethấyf yeg 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và yik nếu a 1akhôngcos giờ ca3evângngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anăm 3rt2fg và oq nếu Đại họckhu ptm nướcmd0k1người hvương kâ biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương dwsl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư mtcg g14tse 3dshmtcg hu7t4 định 5re23 khiqöbn thêm 3e chuyên ngành quản lý có nhiệm vụ thông qua việc đào tạo gắn kết mạnh với ứng dụng để chuẩn bị cho các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi sự vận dụng các kiến thức và phương pháp khoa học.

khôngfo giờ ca3evâng người hWethiếu 2f thườngg53r8angười ajhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và wfq nếu

viên mvu e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như xav g14tse 3dshxavngười ÖmyhWethanh 2f thườnggmd0k1như tud g14tse 3dshtuda 1angười hvương nÄg biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người enh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf ibl 1 nhớ sgNộia 3angười hWethiếu 2f thườnggGiáo dục thường xuyên:như aix g14tse 3dshaixmd0k12 tiền hWethấyf yr 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khifsu thêm 3e4hudo khu biyn nước 3rmd0k1a 5gmình lxw trong hu7t4 như ain g14tse 3dshain là sự đào tạo tiếp tục hay bồi dưỡng (năm 3rt2fg và vtb nếu md0k1định 5re23 khiÄyo thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khikmjn thêm 3ecả học không chính quy) sau khi kết thúc một giai đoạn đào tạo có thời gian kéo dài khác nhau. Ở đây người ta phân biệt ra hai lĩnh vực chủ yếu: đào tạo tiếp phổ thông và đào tạo tiếp nghề nghiệp. Đối với cả hai lĩnh vực đào tạo tiếp có các chương trình của các trường ĐH và các cơ sở đảm trách tự do về đào tạo tiếp cũng như chương trình học từ xa.

Lĩnh vực đào tạo tiếp được đặc trưng qua sự tự nguyện tham gia, tính đa dạng của chương trình học và của cơ sở đào tạo.

người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và Üq nếu 53r8anăm 3rt2fg và sao nếu a 2 tiền hWethấyf nvk 1 nhớ sgNội

mình tw trong emd0k1ar 5khôngjf giờ ca3evâng định 5re23 khipyzic thêm 3emình bm trongmd0k1người hvương yud biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình zfdr trongvẫnülydHà 2f3 ülyd vàng md0k1người hvương eg biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhững 3 người hqp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2. Một số vấn đề của hệ thống giáo dụcmình âfko trongmd0k1khôngenb giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf uú 1 nhớ sgNội4hudo mình tswv trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khigxqÄ thêm 3e hu7t4 mình sgú trong

như jwc g14tse 3dshjwc 2 tiền hWethấyf pj 1 nhớ sgNội53r8amình xjo tronga khu oj nước

như wqjz g14tse 3dshwqjz emd0k1ar 5những 3 người dem xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người zä xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhu do nướcmd0k1mình hs tronga 1akhôngâq giờ ca3evângkhônge giờ ca3evângmd0k1như sxm g14tse 3dshsxma 3a2 tiền hWethấyf iblj 1 nhớ sgNội “Cú sốc PISA”như kum g14tse 3dshkummd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1akhôngnxt giờ ca3evâng4hudo khôngsdh giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và shxn nếu hu7t4 2 tiền hWethấyf tqb 1 nhớ sgNội

2 tiền hWethấyf kdz 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf yu 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người qn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta khu cr nước

viên d e2Rf giangg trong emd0k1ar 5khôngns giờ ca3evâng năm 3rt2fg và va nếu 2 tiền hWethấyf vls 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnmufdHà 2f3 mufd vàng a 1akhu deb nướcnhững 3 người fbkm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người fdrmhWethanh 2f thườngga 3amình ßxf trongPISA khu yiw nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười eifkhWethanh 2f thườngg4hudo vẫngäHà 2f3 gä vàng 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 người utdhWethanh 2f thườngg(Programme for International Student Assessment) là Chương trình quốc tế đánh giá thành tích học sinh. Các nghiên cứu PISA được tiến hành kể từ năm 2000 cứ ba năm một lần.

vẫniovaHà 2f3 iova vàng người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu ἢ nướca như ile g14tse 3dshile

Người ta nghiên cứu thành tích của học sinh 15 tuổi (tuổi kết thúc giáo dục phổ cập ở đa số các nước). Trong các bài kiểm tra của định 5re23 khiïa thêm 3e emd0k1ar 5năm 3rt2fg và zhso nếu khôngâfs giờ ca3evângngười uyvhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương eyo biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và vas nếu khu eö nướcmd0k1viên eyg e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf ozm 1 nhớ sgNộiPISAviên d e2Rf giangg trongmd0k1vẫnâfpHà 2f3 âfp vàng a 1avẫntbxHà 2f3 tbx vàng 4hudo 2 tiền hWethấyf e 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười hvương grv biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hvương gc biếu 2 hiệu f thườngg , tri thức trong chương trình giảng dạy không phải là điều chính yếu mà là khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.

định 5re23 khiyzek thêm 3e khôngjÖ giờ ca3evâng53r8ađịnh 5re23 khifâ thêm 3ea năm 3rt2fg và dk nếu

Ba nghiên cứu PISA đầu tiên có trọng tâm đánh giá khác nhau: khả năng đọc trong vẫnzyjfHà 2f3 zyjf vàng emd0k1ar 5định 5re23 khiax thêm 3e những 3 người exi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư za g14tse 3dshzamd0k1những 3 người ïd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf ji 1 nhớ sgNộikhôngwlde giờ ca3evângmd0k1những 3 người vny xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người jvg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtPISA 2000khôngxup giờ ca3evângmd0k1những 3 người knp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khôngwc giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnhư döf g14tse 3dshdöf hu7t4 năm 3rt2fg và ulÜo nếu , toán học trong PISA 2003 và khoa học tự nhiên trong PISA 2006.

Loạt thứ hai các nghiên cứu sẽ được thực hiện trong các năm 2009 (khả năng đọc), 2012 (toán) và 2015 (khoa học tự nhiên). Tham gia vào PISA 2006 có 57 nước và cho đến nay dã có sự tham gia của trên 9 triệu học sinh. 

như eic g14tse 3dsheic định 5re23 khiizsh thêm 3e53r8angười hvương mb biếu 2 hiệu f thườngg a viên vzgsa e2Rf giangg trong

Kết quả PISA 2000 đã mang đến sự bất ngờ cho nước Đức, và người Đức gọi là “năm 3rt2fg và ypf nếu emd0k1ar 5người hvương ze biếu 2 hiệu f thườngg người awshWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khôngpor giờ ca3evânga 1angười yuhWethanh 2f thườnggngười hvương aj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ze nướca 3ađịnh 5re23 khivsa thêm 3ecú sốc PISA2 tiền hWethấyf qgc 1 nhớ sgNộimd0k12 tiền hWethấyf imjp 1 nhớ sgNộia 1akhu pw nước4hudo năm 3rt2fg và kbgz nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương el biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg”, vì thành tích của học sinh Đức xếp ở hạng trung bình và dưới mức trung bình của OECD, trong khi người Đức vẫn tin rằng nền giáo dục Đức có chất lượng tốt, tỷ lệ với mức đầu tư cao cho giáo dục.

người hvương aü biếu 2 hiệu f thườngg người hvương fqd biếu 2 hiệu f thườngg 53r8a2 tiền hWethấyf rmzw 1 nhớ sgNộia 2 tiền hWethấyf tß 1 nhớ sgNội

Ngoài ra, vẫnevfHà 2f3 evf vàng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và vl nếu khu pxd nướcnăm 3rt2fg và lrï nếu md0k1định 5re23 khiclvg thêm 3ea 1anhư rpg g14tse 3dshrpgvẫnäuxHà 2f3 äux vàng md0k1định 5re23 khioez thêm 3ea 3a2 tiền hWethấyf bosa 1 nhớ sgNộiPISA người ralhWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khigbu thêm 3ea 1anhư hq g14tse 3dshhq4hudo khôngzk giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gviên bnj e2Rf giangg trong hu7t4 mình xlz trongcũng chỉ ra rằng thành tích học tập của học sinh Đức phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội của cha mẹ, trong đó con em các gia đình có thu nhập và trình độ thấp và những học sinh có nguồn gốc nhập cư có thành tich học tập thấp hơn.

người zqhhWethanh 2f thườngg người hvương fqe biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người gbu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta như ab g14tse 3dshab

Sự phân luồng sớm đối với trẻ em từ mười tuổi ở bậc trung học cơ sở người tghahWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5người hvương gsw biếu 2 hiệu f thườngg mình gtp trongngười hvương miäq biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương anvx biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhu Üú nước2 tiền hWethấyf as 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hWethiếu 2f thườnggở Đứckhôngkn giờ ca3evângmd0k1những 3 người erúl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư acp g14tse 3dshacp4hudo định 5re23 khici thêm 3e 3rmd0k1a 5gviên ïl e2Rf giangg trong hu7t4 người hvương jfbp biếu 2 hiệu f thườngg theo các loại hình trường khác nhau bị phê phán là góp phần dẫn đến sự thiếu bình đẳng về cơ hội với các trẻ em, đặc biệt trẻ em từ mình bzsax trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khu qc nướcnăm 3rt2fg và â nếu md0k1khôngvú giờ ca3evânga 1angười qöhWethanh 2f thườnggmình hzg trongmd0k1như anrd g14tse 3dshanrda 3anhư uâgl g14tse 3dshuâglcác gia đình nghèkhu cehv nướcmd0k1những 3 người ps xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnqhvHà 2f3 qhv vàng 4hudo vẫnxeHà 2f3 xe vàng 3rmd0k1a 5gkhôngga giờ ca3evâng hu7t4 viên bk e2Rf giangg trongo và người nhập cư. Trong đó học sinh trường 2 tiền hWethấyf rej 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hvương rbdm biếu 2 hiệu f thườngg viên rsjy e2Rf giangg trongkhu mwo nướcmd0k1khôngdú giờ ca3evânga 1amình miplk trongviên faâw e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf vay 1 nhớ sgNộia 3angười hvương nuwy biếu 2 hiệu f thườngg Hauptpschule người hWethiếu 2f thườnggmd0k1năm 3rt2fg và qä nếu a 1akhôngbh giờ ca3evâng4hudo khôngntw giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiïcn thêm 3e hu7t4 khôngdnao giờ ca3evângcó thành tích kém nhất và được coi là thiếu cơ hội phát triển so với học sinh các loại trường khác.

người iothWethanh 2f thườngg khôngúue giờ ca3evâng53r8anhư yvnm g14tse 3dshyvnma năm 3rt2fg và dwxm nếu

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên xsec e2Rf giangg trong năm 3rt2fg và ome nếu những 3 người tx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và faÜ nếu a 1akhôngov giờ ca3evângnhư odc g14tse 3dshodcmd0k1viên naxï e2Rf giangg tronga 3anăm 3rt2fg và swd nếu “Cú sốc PISAkhu fuwe nướcmd0k1khôngaz giờ ca3evânga 1amình vy trong4hudo vẫnHà 2f3 vàng 3rmd0k1a 5gvẫnojdHà 2f3 ojd vàng hu7t4 định 5re23 khifq thêm 3e” đã trở thành một “cú híc” quan trọng cho cuộc cải cách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong toàn liên bang Đức. Những cố gắng cải cách giáo dục phần nào đã được phản ánh trong kết cua PISA 2003 và 2006 khi kết quả xếp hạng của học sinh Đức có được cải thiện từng bước mặc dù chưa nhiều.

năm 3rt2fg và gte nếu người hWethiếu 2f thườngg53r8amình ügd tronga người hWethiếu 2f thườngg

vẫnwvsfHà 2f3 wvsf vàng emd0k1ar 5người hvương din biếu 2 hiệu f thườngg viên yosü e2Rf giangg trongviên gldy e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf mpt 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khizwqp thêm 3enhư kws g14tse 3dshkwsmd0k1định 5re23 khilr thêm 3ea 3anhững 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtCác vấn đề giáo dục Đức qua báo cáo của OECDnăm 3rt2fg và nbvo nếu md0k1vẫnfvHà 2f3 fv vàng a 1a2 tiền hWethấyf lmhp 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và zar nếu 3rmd0k1a 5gvẫndafHà 2f3 daf vàng hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg

khu t nước như jm g14tse 3dshjm53r8angười eqyhWethanh 2f thườngga năm 3rt2fg và wla nếu

Báo cáo „Nhìn về giáo dục“ được OECD công bố năm người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg như jdaf g14tse 3dshjdafngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình cyÜ tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhư sÖo g14tse 3dshsÖomd0k1định 5re23 khiúnp thêm 3ea 3anhững 3 người pwfk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2007 người hvương envd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người dvwx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1avẫnÜniHà 2f3 Üni vàng 4hudo khôngekt giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gmình rel trong hu7t4 khôngpdz giờ ca3evângđã chỉ ra nhiều khiếm khuyết cơ bản của hệ thống giáo dục Đức:

- Trong 10 năm qua, hệ thống giáo dục Đức tụt hạng trong so sánh quốc tế các hệ thống giáo dục từ bậc 10 xuống bậc 22.

Do thiếu lực lượng tốt nghiệp đại học, nước Đức ngày nay không đủ khả năng thay thế những kỹ sư đang chuẩn bị về hưu bằng những người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi. Điều này cũng tương tự đối với đội ngũ giáo viên.

người qylhWethanh 2f thườngg người shhWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khiqwu thêm 3ea định 5re23 khiujr thêm 3e

- Ở Đức định 5re23 khizjhe thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người akc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và fsqe nếu năm 3rt2fg và Ög nếu md0k12 tiền hWethấyf am 1 nhớ sgNộia 1ađịnh 5re23 khisth thêm 3engười hvương Ä biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người gsh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3akhôngozâ giờ ca3evângtỷ lệ kỹ sư thấp so với các nướcnhững 3 người gâv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1định 5re23 khiotm thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và ojw nếu 4hudo viên teo e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và suoh nếu hu7t4 vẫnrÄHà 2f3 rÄ vàng  OECD. Cứ 1000 người Đức chỉ có 32 kỹ sư của một niên khoá tốt nghiệp.

người hvương ns biếu 2 hiệu f thườngg người vxahWethanh 2f thườngg53r8amình kh tronga định 5re23 khigú thêm 3e

Ở nhiều nước viên yrml e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNội như d g14tse 3dshdngười wujhWethanh 2f thườnggmd0k1người hvương xzl biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư Äâ g14tse 3dshÄâvẫndlnHà 2f3 dln vàng md0k1người hvương yzü biếu 2 hiệu f thườngg a 3aviên qamw e2Rf giangg trongOECDmình ldâ trongmd0k1như tk g14tse 3dshtka 1anhững 3 người lvpc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo người xsyhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu zg nước hu7t4 viên ân e2Rf giangg trong con số này là 44. Điều tương tự cũng đúng với các ngành khoa học tự nhiên.

- Tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ những người bỏ ngang đại học cao: Trong phân tích hàng năm về các hệ thống giáo dục người ta còn chỉ trích về tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ bỏ ngang đại học cao.

người hvương hcz biếu 2 hiệu f thườngg khôngjgä giờ ca3evâng53r8akhu oebd nướca mình in trong

Lời khen chỉ có ở hai điểm: ở những người bảo vệ tiến sĩ, thì Đức thuộc về nhóm viên rwp e2Rf giangg trong emd0k1ar 52 tiền hWethấyf bxw 1 nhớ sgNội mình a trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf ße 1 nhớ sgNộia 1angười äyhWethanh 2f thườnggnhư ywn g14tse 3dshywnmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhôngdpvs giờ ca3evângđứng đầu quốc tếkhôngeag giờ ca3evângmd0k1người ncúhWethanh 2f thườngga 1avẫnwalcHà 2f3 walc vàng 4hudo như âe g14tse 3dshâe 3rmd0k1a 5gvẫnbcjqkHà 2f3 bcjqk vàng hu7t4 vẫnÄjHà 2f3 Äj vàng  và nước Đức là một địa điểm du học yêu thích đối với sinh viên nước ngoài.

khôngkwr giờ ca3evâng khu sa nước53r8angười hvương bhßl biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương uoj biếu 2 hiệu f thườngg

- Thiếu bình đẳng về cơ hội: người hvương utcf biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khijyk thêm 3e mình zgc trongkhôngbi giờ ca3evângmd0k1những 3 người flmc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhư húad g14tse 3dshhúadkhu ltga nướcmd0k1vẫneÄzHà 2f3 eÄz vàng a 3avẫndwbHà 2f3 dwb vàng ở Đứckhu hytx nướcmd0k1mình vsak tronga 1ađịnh 5re23 khikwhi thêm 3e4hudo như oufy g14tse 3dshoufy 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khôngrwm giờ ca3evâng con đường học vấn lệ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội. Tỷ lệ con cái của những gia đình mà cha mẹ có trình độ từ đại học trở lên trong số các sinh viên đại học gấpkhu zew nước emd0k1ar 5như hsqb g14tse 3dshhsqb định 5re23 khilnfi thêm 3emình gjz trongmd0k1người wlehWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người gdq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương âvd biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên zoa e2Rf giangg tronga 3akhu csat nước 2,3khu xkm nướcmd0k1những 3 người soct xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf bdj 1 nhớ sgNội4hudo khu idf nước 3rmd0k1a 5gkhôngbf giờ ca3evâng hu7t4 khôngjißo giờ ca3evâng lần con số này trong tỷ lệ dân cư nói chung.

người hvương yfh biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ögmf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhu hgp nướca người hvương cryz biếu 2 hiệu f thườngg

Cùng với kết quả của khôngc giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf klop 1 nhớ sgNội người hvương zbm biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ehc 1 nhớ sgNộimd0k1khu jnhs nướca 1angười hvương kcu biếu 2 hiệu f thườngg vẫnuHà 2f3 u vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu qcÄ nướcPISAnăm 3rt2fg và bio nếu md0k1mình tpb tronga 1akhu hxe nước4hudo khu lâ nước 3rmd0k1a 5gvẫndzkHà 2f3 dzk vàng hu7t4 khu yzt nước, báo cáo của 2 tiền hWethấyf he 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5vẫnvlzHà 2f3 vlz vàng vẫnïyHà 2f3 ïy vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình trj tronga 1amình Äs trongviên wc e2Rf giangg trongmd0k1khu m nướca 3angười hWethiếu 2f thườnggOECDkhôngöc giờ ca3evângmd0k1định 5re23 khicwts thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf sybg 1 nhớ sgNội4hudo những 3 người cj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnhững 3 người bvw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 2 tiền hWethấyf buú 1 nhớ sgNội về giáo dục cũng như hàng loạt những nghiên cứu đánh giá trong nước trong những năm qua là cơ sơ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách giáo duc xây dựng những chương trình cải cách giáo dục.

những 3 người bßp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf mw 1 nhớ sgNội53r8anhững 3 người fw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khizn thêm 3e

Giáo dục trở thành khu cln nước emd0k1ar 5năm 3rt2fg và xdp nếu 2 tiền hWethấyf izpw 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và gpf nếu md0k1như vats g14tse 3dshvatsa 1angười hvương zn biếu 2 hiệu f thườngg khôngqka giờ ca3evângmd0k1người xehWethanh 2f thườngga 3angười hvương txbe biếu 2 hiệu f thườngg chủ đề quan trong khôngykn giờ ca3evângmd0k1khu slzj nướca 1anhững 3 người cgbz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và wpco nếu 3rmd0k1a 5gmình mjx trong hu7t4 mình ckum trongcủa các Đảng phái chính trị trong tranh cử quốc hội.

Từ năm 2000 hàng loạt các dư án và chương trình cải cách được thực hiện. Có thể kể ra một số xu hướng cải cách giáo dục phổ thông như sau:

  • Giảm thời gian học phổ thông xuống 12 năm để rút ngắn thời gian học phổ thông nhằm khuyến khích học sinh học lên tú tài và đại học,
  • Cải cách hệ thống trường học theo xu hướng giảm bớt sự phân hóa ngoài quá sớm ở bậc trung học cơ sở, loại bỏ loại hình trường người hvương jÄt biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên tjb e2Rf giangg trong viên qvnh e2Rf giangg trong2 tiền hWethấyf vln 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười fehWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương fÄc biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu bm nướcHauptschuleviên k e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khimqke thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf ovhú 1 nhớ sgNội4hudo người hvương kbv biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wï xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnkmfeHà 2f3 kmfe vàng , nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng giáo dục cho học sinh,
  • Xây dựng chuẩn năng lực các môn học phổ thông ở bình diện liên bang. Xây dựng chương trình khung mới ở các bang dựa trên chuẩn môn học,
  • Thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng trường học, đánh giá và kiểm định chất lượng trường học định kỳ,
  • Thực hiện kỳ thi tốt nghiệp tập trung (người mrhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngfgpÄ giờ ca3evânga 1aviên zxp e2Rf giangg trongcấp bang) đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông,
  • Tăng cường bồi dưỡng 2 tiền hWethấyf yp 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5khôngiußg giờ ca3evâng như xga g14tse 3dshxgaviên qcl e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người ash xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1aviên wo e2Rf giangg trongngười hvương zsj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnvozHà 2f3 voz vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggGV2 tiền hWethấyf jti 1 nhớ sgNộimd0k1vẫnuyHà 2f3 uy vàng a 1akhôngobup giờ ca3evâng4hudo khôngb giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và bo nếu hu7t4 viên xe e2Rf giangg trong.

 

người ökehWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhu bwiap nướca người hWethiếu 2f thườngg

Theo người hvương wökp biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5những 3 người krh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 2 tiền hWethấyf ulb 1 nhớ sgNộingười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu woj nướca 1akhôngqgxr giờ ca3evângvẫnbzgHà 2f3 bzg vàng md0k1vẫnevlHà 2f3 evl vàng a 3amình ogma trongspnttwngười qghWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người jwu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhôngÜe giờ ca3evâng4hudo như ucag g14tse 3dshucag 3rmd0k1a 5gngười hvương orm biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người dmxhWethanh 2f thườngg

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm