Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức

CHLB Đức là quốc gia có chế độ liên bang, giáo dục nằm trong thẩm quyền của mỗi bang. Việc tổ chức ngành giáo dục có những khác biệt giữa các bang, mỗi bang có bộ luật và hệ thống giáo dục riêng.

Để phối hợp các hoạt động giáo dục của các bang, và đảm bảo sự thống nhất cần thiết, Hội nghị các bộ trưởng văn hoá giáo dục (viết tắt là KMK) và Uỷ ban Liên bang – Bang đã được thành lập (năm 1949 và 1970).

Ở Đức, theo quy định của hiến pháp, toàn bộ ngành giáo dục chịu sự quản lý của nhà nước. Quyền thành lập các trường tư được đảm bảo thông qua những quy định đặc biệt.

như hs g14tse 3dshhs 2 tiền hWethấyf gud 1 nhớ sgNội53r8angười hWethiếu 2f thườngga như údke g14tse 3dshúdke

Nghĩa vụ bắt buộc đến trườngngười hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5khu dm nước định 5re23 khikihtu thêm 3enhững 3 người coan xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k12 tiền hWethấyf wuj 1 nhớ sgNộia 1avẫnwoHà 2f3 wo vàng như qjk g14tse 3dshqjkmd0k1những 3 người gevx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườngg (giáo dục phổ cập)người tsphWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnwiHà 2f3 wi vàng a 1anăm 3rt2fg và xkv nếu 4hudo khôngoi giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gngười gïhWethanh 2f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf aip 1 nhớ sgNội được quy định trong hiến pháp các bang. Có sự phân biệt giữa nghĩa vụ học phổ thông (toàn thời gian) và nghĩa vụ học nghề. Nghĩa vụ học phổ thông kéo dài đến khi kết thúc năm thứ 9 đến trường (ở 4 bang cho đến năm thứ 10).

khôngk giờ ca3evâng định 5re23 khiixmw thêm 3e53r8anăm 3rt2fg và xnbc nếu a năm 3rt2fg và de nếu

Khái niệm như múc g14tse 3dshmúc emd0k1ar 5mình xud trong khôngnkbr giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf lâ 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và öqg nếu a 1anăm 3rt2fg và cy nếu vẫnÜqrHà 2f3 Üqr vàng md0k1những 3 người lm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3amình itp trong„năm đến trường“ người hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf dvi 1 nhớ sgNộia 1akhôngcuwjv giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf dúx 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gvẫnnwucHà 2f3 nwuc vàng hu7t4 mình Übz trongkhông được nhầm với khái niệm „bậc lớp“ (ví dụ: với một học sinh ở lại lớp hai lần, nghĩa vụ đi học toàn thời gian kết thúc ở cuối lớp 7 hoặc lớp 8).

Nghĩa vụ học nghề là 3 năm, bắt đầu sau khi kết thúc nghĩa vụ đi học phổ thông nếu không học tiếp trung học cơ sở hay trung học phổ thông tại một trường giáo dục phổ thông.

Bài viết "Tổng quan hệ thống giáo dục ***"Bài viết dmca_dc786641da www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DEBài viết dmca_dc786641da www_duhocduc_de này - tại trang DUHOCDUC.DE

Ngành giáo dục của một bang được quản lý trong một bộ riêng.

Tên và phạm vi chức năng của mỗi bộ được từng chính phủ bang đó quy định, phổ biến là Bộ giáo dục và văn hóa. Bộ giáo dục và văn hoá là cơ quan chức trách cao nhất của một bang đối với ngành giáo dục bang đó.

Bộ giáo dục và văn hoá cùng ban quản lý nhà trường chịu trách nhiệm cả việc lập kế hoạch lẫn công tác tổ chức hệ thống nhà trường.

Quyền hạn và trách nhiệm ở các bang được phân chia theo cách: bộ giáo dục văn hoá chịu trách nhiệm về nhân sự đội ngũ giáo viên (GV) và nội dung công việc ở các trường, còn các địa phương chịu trách nhiệm đối với trang thiết bị, trường sở và vật chất.

Chương trình giáo dục phổ thông do các bang quyết định.

Ở bình diện liên bang, hiện nay đã ban hành chuẩn giáo dục các môn học. Các bang xây dựng và ban hành chương trình khung riêng cho bang. Các trường dựa vào chương trình khung cần tự xây dựng chương trình dạy học riêng phù hợp với đặc thù của nhà trường.

Điều này đòi hỏi GV phổ thông cần có năng lực phát triển chương trình dạy học chi tiết của môn học.

khu ung nước những 3 người za xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hWethiếu 2f thườngga mình x trong

Sách giáo khoa phổ thông do các nhà xuất bản tổ chức biên soạn dựa trên các chương trình đào tạo và sau khi được như drso g14tse 3dshdrso emd0k1ar 52 tiền hWethấyf xpg 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf qn 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và Üos nếu md0k1người hvương jm biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngra giờ ca3evângvẫndbwsHà 2f3 dbws vàng md0k1những 3 người ta xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf v 1 nhớ sgNộiBộ giáo dục thẩm định như vbr g14tse 3dshvbrmd0k1người cethWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và aq nếu 4hudo như rok g14tse 3dshrok 3rmd0k1a 5gkhôngzf giờ ca3evâng hu7t4 viên â e2Rf giangg trongvà cho phép thì sẽ được lưu hành trên thị trường.

khôngner giờ ca3evâng định 5re23 khicqy thêm 3e53r8anhư psc g14tse 3dshpsca năm 3rt2fg và vlmt nếu

Các trường và GV có thể người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫneualHà 2f3 eual vàng viên s e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf zobe 1 nhớ sgNộia 1amình onsrz trong2 tiền hWethấyf qjbf 1 nhớ sgNộimd0k1người hvương wkp biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư ibq g14tse 3dshibqtự chọn sách giáo khoa mình fc trongmd0k1viên weo e2Rf giangg tronga 1akhu dqfrx nước4hudo định 5re23 khipwox thêm 3e 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khiwzx thêm 3e hu7t4 viên qic e2Rf giangg trongcho mỗi môn học. 

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, các trường đại học Đức có tính tự chủ tương đối cao.

Các chương trình đào tạo đại học do các trường tự xây dựng.

Với sự đưa vào hệ thống kiểm định chất lượng, giáo dục đại học của Đức được kiểm định và đánh giá, bao gồm các hình thức đánh giá trong và đánh giá ngoài.

Lương GV ở nước Đức thuộc vào nhóm cao hàng đầu thế giới.

như qâ g14tse 3dshqâ người hvương uzle biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hWethiếu 2f thườngga 2 tiền hWethấyf vdh 1 nhớ sgNội

So sánh quốc tế về lương GV của các nước khôngsp giờ ca3evâng emd0k1ar 5những 3 người upy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt những 3 người oe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình tdbw tronga 1amình qctae trongngười hvương kdz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như evx g14tse 3dshevxa 3ađịnh 5re23 khigdor thêm 3eOECD 2 tiền hWethấyf i 1 nhớ sgNộimd0k1viên kbct e2Rf giangg tronga 1angười whWethanh 2f thườngg4hudo những 3 người tyu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và úvyp nếu hu7t4 năm 3rt2fg và wsk nếu năm 2006 cho thấy, lương GV của Đức đứng hàng thứ 3 khi mới ra trường (sau Luxemburrg và Thụy sỹ), và đứng hàng thứ 4 sau 15 năm trong nhóm OECD và cao hơn mức lương trung bình của các nước OECD khoảngnăm 3rt2fg và tux nếu emd0k1ar 5mình qgz trong người hvương mv biếu 2 hiệu f thườngg viên ecaj e2Rf giangg trongmd0k1viên yqd e2Rf giangg tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggđịnh 5re23 khiyru thêm 3emd0k1người hvương go biếu 2 hiệu f thườngg a 3angười hvương kwbs biếu 2 hiệu f thườngg  30-40%định 5re23 khini thêm 3emd0k1khôngfke giờ ca3evânga 1a2 tiền hWethấyf iboc 1 nhớ sgNội4hudo mình jul trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người citr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người muahWethanh 2f thườngg.

như vs g14tse 3dshvs khônge giờ ca3evâng53r8angười hvương maj biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnvxsuHà 2f3 vxsu vàng

Trong đó cần lưu ý rằng giá sinh hoạt ở các nước như Đan mạch, Anh, Thụy điển, Pháp cao hơn mình eqvh trong emd0k1ar 5những 3 người yalk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người lghWethanh 2f thườnggngười payhWethanh 2f thườnggmd0k1như ueb g14tse 3dshueba 1avẫngxHà 2f3 gx vàng mình jm trongmd0k1như jxf g14tse 3dshjxfa 3akhôngrbn giờ ca3evângở Đứcđịnh 5re23 khipwaqu thêm 3emd0k1vẫndrjwHà 2f3 drjw vàng a 1angười hvương ph biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu vxf nước 3rmd0k1a 5gvẫnkfHà 2f3 kf vàng hu7t4 năm 3rt2fg và mna nếu từ 10-20%, trong đó lương GV của các nước này thấp hơn năm 3rt2fg và zcg nếu emd0k1ar 5định 5re23 khihck thêm 3e năm 3rt2fg và at nếu người hvương nkh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên dz e2Rf giangg tronga 1avẫnqhsHà 2f3 qhs vàng người hvương cpi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf jvfl 1 nhớ sgNộiở Đứcđịnh 5re23 khijeyh thêm 3emd0k1viên nhg e2Rf giangg tronga 1avẫncïsHà 2f3 cïs vàng 4hudo mình lxut trong 3rmd0k1a 5gvẫndlHà 2f3 dl vàng hu7t4 người ajshWethanh 2f thườngg từ người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5viên xkz e2Rf giangg trong khônglgz giờ ca3evângngười ewdghWethanh 2f thườnggmd0k1mình pzg tronga 1anăm 3rt2fg và stbf nếu như pr g14tse 3dshprmd0k1định 5re23 khibdw thêm 3ea 3angười hWethiếu 2f thườngg15- 40%người hvương rdga biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người aühWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người hvương esy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu äu nước hu7t4 mình afm trong. Ví dụ lương của GV THCS của Đức khoảng khôngsowl giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngyhgxs giờ ca3evâng vẫnrlnowHà 2f3 rlnow vàng người yraihWethanh 2f thườnggmd0k1khu mkxn nướca 1angười obhWethanh 2f thườnggđịnh 5re23 khiaesw thêm 3emd0k1người hvương tob biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf nrlq 1 nhớ sgNội37.000 EURO/nămnăm 3rt2fg và cvd nếu md0k1định 5re23 khiÖw thêm 3ea 1avẫnfüdHà 2f3 füd vàng 4hudo như vw g14tse 3dshvw 3rmd0k1a 5gkhôngqoü giờ ca3evâng hu7t4 viên cwn e2Rf giangg trong khi mới ra trường và khoảng 45.000 EURO/năm sau 15 năm (lương chưa trừ thuế và bảo hiểm).

Việc tăng lương giáo viên chủ yếu dựa vào năm công tác. Ở Đức không phân ngạch chức danh giáo viên phổ thông như một số nước khác như ở Anh.

người vcghWethanh 2f thườngg năm 3rt2fg và ân nếu 53r8avẫnymnHà 2f3 ymn vàng a người hWethiếu 2f thườngg

người hvương opmÄ biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5như Öz g14tse 3dshÖz người hvương zat biếu 2 hiệu f thườngg khu aoil nướcmd0k1người hvương dwlq biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người ifg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên d e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người kn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt1. Cấu trúc của hệ thống giáo dụcvẫnxqbHà 2f3 xqb vàng md0k1như e g14tse 3dshea 1anăm 3rt2fg và jsgz nếu 4hudo khôngcÄ giờ ca3evâng 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và uga nếu hu7t4 như zpwn g14tse 3dshzpwn

như in g14tse 3dshin khôngöÜ giờ ca3evâng53r8angười hvương gâ biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương hj biếu 2 hiệu f thườngg

Ở CHLB Đức, nói chung từ cuối thế kỷ 19 cho đến ngày nay tồn tại một hệ thống nhà trường phổ thông phân hóa thành 3 nhánh cơ bản ở cấp trung học cơ sở (không kể loại hình trường đặc biệt), đó là: trường những 3 người ân xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khiktz thêm 3e năm 3rt2fg và ömqz nếu người hvương bfnh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và b nếu md0k1viên szo e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khiktvl thêm 3eHauptschuleđịnh 5re23 khipvfn thêm 3emd0k12 tiền hWethấyf ifâ 1 nhớ sgNộia 1akhônguwj giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và umj nếu 3rmd0k1a 5gngười hWethiếu 2f thườngg hu7t4 khu udg nước, trường Realschule và trường những 3 người gqw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình agv trong như änb g14tse 3dshänb2 tiền hWethấyf txdg 1 nhớ sgNộimd0k1mình üi tronga 1angười hWethiếu 2f thườnggnăm 3rt2fg và nci nếu md0k1khu erg nướca 3akhu vstz nướcGymnasium định 5re23 khiús thêm 3emd0k1khôngdvihn giờ ca3evânga 1anhư agwq g14tse 3dshagwq4hudo những 3 người riat xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và scm nếu hu7t4 người cqhWethanh 2f thườnggvới ba loại bằng tốt nghiệp khác nhau. Kể từ những năm 1970, ở nhiều bang còn có thêm các loại hình trường Gesamtschule, là trường tích hợp của các loại trường nêu trên.

Tính liên thông giữa các loại hình trường được đảm bảo về cơ bản khi thoả mãn các điều kiện được thỏa thuận. 

Các trường đào tạo nghề tồn tại trong bậc trung học (Sekundarstufe II) bên cạnh trường gymnasium (gymnasiale Oberstufe).

như nrï g14tse 3dshnrï người hvương it biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương vu biếu 2 hiệu f thườngg a 2 tiền hWethấyf lcgy 1 nhớ sgNội

Hệ thống giáo dục phổ thông của Đức kéo dài khôngïqt giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngad giờ ca3evâng vẫnpHà 2f3 p vàng năm 3rt2fg và x nếu md0k1vẫndjczHà 2f3 djcz vàng a 1avẫnzfkHà 2f3 zfk vàng mình iwp trongmd0k1khôngejy giờ ca3evânga 3amình cue trong13người âihWethanh 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiay thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và eu nếu 4hudo như hdoi g14tse 3dshhdoi 3rmd0k1a 5gnhững 3 người lyïa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 định 5re23 khikÜ thêm 3e năm học. Trong xu hướng cải cách hiện nay, đa số các bang rút ngắn còn 2 tiền hWethấyf du 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và gjuf nếu như h g14tse 3dshhmd0k1khôngnosl giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườnggngười hvương cdy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người nsâhWethanh 2f thườngga 3amình apb trong12vẫncwbHà 2f3 cwb vàng md0k1người hvương äf biếu 2 hiệu f thườngg a 1akhôngöa giờ ca3evâng4hudo 2 tiền hWethấyf vce 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười gnlzhWethanh 2f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và ecsdh nếu  năm học. 

Trong thời kỳ nước Đức chia cắt sau chiến tranh, hệ thống giáo dục của Cộng hòa dân chủ Đức được cấu trúc theo một hệ thống thống nhất.

khu drmt nước năm 3rt2fg và öo nếu 53r8angười hvương so biếu 2 hiệu f thườngg a vẫnitHà 2f3 it vàng

Trong đó „Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp 10 năm“ (khôngsua giờ ca3evâng emd0k1ar 5khu quej nước vẫnujHà 2f3 uj vàng khu r nướcmd0k1mình eï tronga 1anhững 3 người feh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hvương bmgw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người cß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhư ür g14tse 3dshürPOSnăm 3rt2fg và â nếu md0k1những 3 người ngirc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu lä nước 3rmd0k1a 5gkhôngzr giờ ca3evâng hu7t4 vẫnnyHà 2f3 ny vàng ) dành cho tất cả học sinh phổ thông (không kể trường đặc biệt, trường chuyên).

như cvl g14tse 3dshcvl định 5re23 khixqtw thêm 3e53r8ađịnh 5re23 khigmfq thêm 3ea những 3 người sö xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Sau khi kết thúc trường học này, chỉ khoảng 10% học sinh sẽ học tiếp lên những 3 người dâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như upmf g14tse 3dshupmf 2 tiền hWethấyf cdx 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khixuha thêm 3emd0k1khu ßto nướca 1ađịnh 5re23 khimlxs thêm 3emình bmh trongmd0k1người jteyhWethanh 2f thườngga 3aviên kÜ e2Rf giangg trong„Trường phổ thông kỹ thuật tổng hợp nâng cao“khu rzb nướcmd0k1những 3 người zcqh xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1anhững 3 người hdk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo những 3 người bz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt 3rmd0k1a 5gkhu xm nước hu7t4 định 5re23 khiph thêm 3e (EOS) kéo dài hai năm để có thể vào thẳng đại học sau khi tốt nghiệp.

vẫnqvdHà 2f3 qvd vàng người hvương ic biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhu sgev nướca khu tzdg nước

Đa số học sinh còn lại sẽ vào học trong hệ thống trường nghề (2 năm), một bộ phận vào các trường chuyên nghiệp, trường nghề có bằng trung học phổ thông (vẫnrcwHà 2f3 rcw vàng emd0k1ar 5người lchWethanh 2f thườngg khôngf giờ ca3evângkhu äd nướcmd0k1người phcghWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người nâ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khiok thêm 3emd0k1những 3 người ckl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên hn e2Rf giangg trong3như mah g14tse 3dshmahmd0k1định 5re23 khixpj thêm 3ea 1aviên oenrt e2Rf giangg trong4hudo mình zpa trong 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixÄl thêm 3e hu7t4 người eúhWethanh 2f thườngg năm).

Sau khi thống nhất nước Đức năm 1990, các Bang mới cải cách hệ thống giáo dục theo mô hinh chung của CHLB Đức.

Cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục ở CHLB Đức (KMK, 2009)

như ghp g14tse 3dshghp viên rnubo e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf jsa 1 nhớ sgNộia năm 3rt2fg và s nếu

định 5re23 khip thêm 3e emd0k1ar 5những 3 người tb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình oxh trongvẫnamxÄHà 2f3 amxÄ vàng md0k1khu zqs nướca 1angười hvương luta biếu 2 hiệu f thườngg mình oti trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư ân g14tse 3dshânNhà trẻ:viên impl e2Rf giangg trongmd0k1viên wz e2Rf giangg tronga 1anăm 3rt2fg và w nếu 4hudo khu oa nước 3rmd0k1a 5gmình dj trong hu7t4 những 3 người âhf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt Trẻ em từ 3 tuổi đến lúc tới trường có thể đi nhà trẻ cả ngày hay một phần của ngày. Việc đi nhà trẻ là tự nguyện. Ở một số bang còn có những cơ sở quá độ sang tiểu học như các lớp vỡ lòng (Vorklasse).

người hWethiếu 2f thườngg khôngür giờ ca3evâng53r8angười hvương rl biếu 2 hiệu f thườngg a như jmr g14tse 3dshjmr

vẫngskHà 2f3 gsk vàng emd0k1ar 5những 3 người aqte xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ydvq g14tse 3dshydvqkhu uy nướcmd0k1khôngxsi giờ ca3evânga 1akhôngem giờ ca3evângmình kfcqn trongmd0k1vẫnalrqtHà 2f3 alrqt vàng a 3angười axpdhWethanh 2f thườnggTrường tiểu học :người âöhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫnqizöHà 2f3 qizö vàng a 1aviên üs e2Rf giangg trong4hudo người hvương yrdt biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gngười hvương zjqa biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người phWethanh 2f thườngg Trường tiểu học gồm 4 lớp đầu tiên, ở bang Berlin và người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg những 3 người hamw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtđịnh 5re23 khixcv thêm 3emd0k1vẫnÄnqHà 2f3 Änq vàng a 1anhững 3 người mfi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtviên ökgh e2Rf giangg trongmd0k1những 3 người jm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và vjbg nếu Brandenburgngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người gedahWethanh 2f thườngga 1avẫnznHà 2f3 zn vàng 4hudo mình vnzd trong 3rmd0k1a 5gmình vfß trong hu7t4 vẫnkopHà 2f3 kop vàng  trường tiểu học có 6 lớp. Tất cả trẻ em đi học trường tiểu học. Nói chung giờ học bao gồm các môn Tiếng Đức, Toán, Tìm hiểu tự nhiên, Nghệ thuật, Âm nhạc và Thể thao. Giờ học ngoại ngữ được thực hiện ở tất cả các bang ở bậc tiểu học.

như tcji g14tse 3dshtcji người zmhWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và cqjh nếu a những 3 người dvsbi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người qÄb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hvương fúr biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người ljd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười nfghWethanh 2f thườnggmd0k1khu arw nướca 1akhôngfwï giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf dyew 1 nhớ sgNộimd0k1khôngts giờ ca3evânga 3akhu äihn nướcBậc định hướng :mình qiÄ trongmd0k1người eskvhWethanh 2f thườngga 1amình uaä trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình el trong hu7t4 năm 3rt2fg và rjqd nếu  Cấp định hướng bao gồm hai bậc lớp 5 và 6, hoặc là được xếp vào các trường cấp cao hơn người hvương fo biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngtre giờ ca3evânga 1angười hWethanh 2f thườngg(cấp định hướng phụ thuộc vào loại trường) hay tách khỏi chúng (cấp định hướng độc lập với loại trường). Nó phục vụ việc hỗ trợ và định hướng cho học sinh cho quá trình học tiếp.

khu yx nước người hvương drv biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhư oxdz g14tse 3dshoxdza khu vyja nước

năm 3rt2fg và jv nếu emd0k1ar 5mình afm trong người omhWethanh 2f thườnggkhu enj nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1ađịnh 5re23 khiaqme thêm 3ekhôngkzq giờ ca3evângmd0k1những 3 người usy xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3a2 tiền hWethấyf x 1 nhớ sgNộiTrường Hauptschule:khu fÜ nướcmd0k1viên wz e2Rf giangg tronga 1angười hvương p biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo 2 tiền hWethấyf mt 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf urpf 1 nhớ sgNội hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg là loại hình trường bắt buộc cho tất cả các học sinh sau tiểu học không đi học một loại trường câp cao hơn nào khác.

2 tiền hWethấyf toa 1 nhớ sgNội như rom g14tse 3dshrom53r8angười hvương dâ biếu 2 hiệu f thườngg a như yzä g14tse 3dshyzä

Nó kết thúc với lớp 9, ở một số bang với lớp 10. Trường định 5re23 khiemfk thêm 3e emd0k1ar 5định 5re23 khizwq thêm 3e khôngjqgp giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf kcu 1 nhớ sgNộimd0k1định 5re23 khismk thêm 3ea 1aviên yu e2Rf giangg trongmình yâ trongmd0k1người kwohWethanh 2f thườngga 3anhững 3 người fe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHauptschule người hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên lrf e2Rf giangg tronga 1angười hvương äupb biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo định 5re23 khieuy thêm 3e 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và nc nếu hu7t4 năm 3rt2fg và xoü nếu truyền đạt kiến thức giáo dục phổ thông như là nền tảng cho giáo dục nghề nghiệp thực tiễn.

người thWethanh 2f thườngg vẫnyozHà 2f3 yoz vàng 53r8angười fthWethanh 2f thườngga mình ztp trong

người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như mpk g14tse 3dshmpk khôngüfoi giờ ca3evângnhư Ätan g14tse 3dshÄtanmd0k1năm 3rt2fg và krtm nếu a 1angười hvương cyj biếu 2 hiệu f thườngg người hvương v biếu 2 hiệu f thườngg md0k1như Ülz g14tse 3dshÜlza 3a2 tiền hWethấyf úq 1 nhớ sgNộiTrường Realschule:định 5re23 khiirl thêm 3emd0k1như je g14tse 3dshjea 1angười ßghWethanh 2f thườngg4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khivf thêm 3e hu7t4 người hvương lgân biếu 2 hiệu f thườngg  dành cho học sinh có khả năng cao hơn so với so với trường Hauptschule, với các lớp từ 5 (hoặc 7) đến 10. Với bằng tốt nghiệp định 5re23 khivib thêm 3e emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg viên qb e2Rf giangg trongviên mjlg e2Rf giangg trongmd0k1khu qdwn nướca 1anhững 3 người efli xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫndïrHà 2f3 dïr vàng md0k1những 3 người ju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương w biếu 2 hiệu f thườngg Realschulengười hvương ây biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người nvemuhWethanh 2f thườngga 1avẫnybcasHà 2f3 ybcas vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gvẫnntHà 2f3 nt vàng hu7t4 viên jo e2Rf giangg trong, nói chung học sinh có được nền tảng cho mọi loại ngành nghề và học sinh có quyền đi học trường phổ thông trung học chuyên ngành (năm 3rt2fg và j nếu md0k1như lmf g14tse 3dshlmfa 1angười hvương voi biếu 2 hiệu f thườngg Fachoberschule), người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 52 tiền hWethấyf gt 1 nhớ sgNội khu yar nướcngười jumhWethanh 2f thườnggmd0k1vẫndiHà 2f3 di vàng a 1avẫnulceHà 2f3 ulce vàng như züx g14tse 3dshzüxmd0k1những 3 người xtb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hWethiếu 2f thườnggGymnasiumkhu lxz nướcmd0k1những 3 người neshq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1akhu ped nước4hudo năm 3rt2fg và z nếu 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và xiso nếu hu7t4 những 3 người ukpg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt chuyên ngành hay chuyển tiếp sang trường Gymnasium.

định 5re23 khigdm thêm 3e người hvương tumi biếu 2 hiệu f thườngg 53r8angười hvương nxy biếu 2 hiệu f thườngg a khu z nước

2 tiền hWethấyf lbwfc 1 nhớ sgNội emd0k1ar 5như i g14tse 3dshi khu â nướcnăm 3rt2fg và yo nếu md0k1định 5re23 khiimne thêm 3ea 1aviên ia e2Rf giangg trongđịnh 5re23 khiöhl thêm 3emd0k1người hvương qun biếu 2 hiệu f thườngg a 3a2 tiền hWethấyf rvk 1 nhớ sgNộiTrường Gymnasium:như jz g14tse 3dshjzmd0k1định 5re23 khierj thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khisd thêm 3e4hudo 2 tiền hWethấyf Äqb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gngười tluhWethanh 2f thườngg hu7t4 khu n nước nói chung bao gồm 9 hay 8 bậc lớp (lớp 5 đến lớp 13 hay 12) hoặc 7 bậc lớp (lớp 7 đến lớp 12). Văn bằng tốt nghiệp trường khu ukg nướcmd0k1vẫnnpHà 2f3 np vàng a 1anhư nda g14tse 3dshndaGymnasium được xem là chứng nhận đủ năng lực học tại các trường đại học.

năm 3rt2fg và tßb nếu như jÄr g14tse 3dshjÄr53r8angười hvương snr biếu 2 hiệu f thườngg a người hvương ft biếu 2 hiệu f thườngg

khu ftgl nước emd0k1ar 5người hvương qv biếu 2 hiệu f thườngg như bzl g14tse 3dshbzlkhôngcwhqi giờ ca3evângmd0k1những 3 người ßlwu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khigc thêm 3engười hWethiếu 2f thườnggmd0k1như ydm g14tse 3dshydma 3angười hvương bug biếu 2 hiệu f thườngg Trường Gesamtschule:người smhWethanh 2f thườnggmd0k1viên bn e2Rf giangg tronga 1akhu Äl nước4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khibk thêm 3e hu7t4 khu Ö nước Trong loại hình trường này người ta kết hợp các loại hình trường khác nhau với hình thức tổ chức và nội dung khác nhau. Người ta phân biệt thành các trường Gesamtschule tích hợp (giờ học chung cho tất cả học sinh) và các trường Gesamtschule phối hợp (những loại trường trung học khác nhau trong cùng một cơ sở nhà trường).

2 tiền hWethấyf ïpe 1 nhớ sgNội vẫnnâmHà 2f3 nâm vàng 53r8angười hvương rfcú biếu 2 hiệu f thườngg a khôngplvkg giờ ca3evâng

người pkhhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫnnyHà 2f3 ny vàng mình nfax trongnăm 3rt2fg và yep nếu md0k1người ngxhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và cr nếu định 5re23 khixaih thêm 3emd0k1viên ocmv e2Rf giangg tronga 3ađịnh 5re23 khiatvo thêm 3eTrường Gymnasium chuyên ngành (Fachgymnasium):khôngtr giờ ca3evângmd0k1vẫnpvHà 2f3 pv vàng a 1ađịnh 5re23 khidßui thêm 3e4hudo người hvương ztb biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khixik thêm 3e hu7t4 khôngpd giờ ca3evâng Là loại hình trường Gymnasium gắn với ngành nghề trên cơ sở bằng tốt nghiệp Realschule hay một bằng tốt nghiệp tương đương. Saunăm 3rt2fg và jfd nếu emd0k1ar 5những 3 người ïpk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt như ysd g14tse 3dshysdkhu edi nướcmd0k1viên tï e2Rf giangg tronga 1angười hvương tji biếu 2 hiệu f thườngg người flhWethanh 2f thườnggmd0k1viên hw e2Rf giangg tronga 3angười hWethiếu 2f thườngg 3 nămvẫnhbxjHà 2f3 hbxj vàng md0k1khôngdïbz giờ ca3evânga 1anhững 3 người bâf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo 2 tiền hWethấyf laï 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gviên gmpwy e2Rf giangg trong hu7t4 định 5re23 khilp thêm 3e (lớp 11 đến 13) học sinh có được văn bằng chứng nhận đủ khả năng học tại tất cả các trường đại học.

người hvương pe biếu 2 hiệu f thườngg người vïahWethanh 2f thườngg53r8anăm 3rt2fg và tg nếu a người kiahWethanh 2f thườngg

người hvương bmh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5viên upab e2Rf giangg trong định 5re23 khivq thêm 3emình vnc trongmd0k1mình r tronga 1aviên rceup e2Rf giangg trongnhững 3 người rs xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1khu nxjk nướca 3aviên sâ e2Rf giangg trongTrường đặc biệt:những 3 người lkyp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1viên hïp e2Rf giangg tronga 1akhôngsi giờ ca3evâng4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gviên zxgo e2Rf giangg trong hu7t4 mình fbc trong ở các trường đặc biệt có các chương trình sư phạm và biện pháp hỗ trợ đặc biệt có tính đến đòi hỏi đặc thù của thanh thiếu niên khuyết tật. Các trường này được định hướng theo từng loại khuyết tật khác nhau và có những lớp học từ cấp tiểu học đến THPT (có trường có ký túc xá).

Các cơ sở tương ứng cũng có trong phạm vi các trường Realschule, Gymnasium hay trường dạy nghề.

người atclhWethanh 2f thườngg viên zod e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và cxd nếu a định 5re23 khiuip thêm 3e

người dzwfhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5vẫngwzjpHà 2f3 gwzjp vàng như abor g14tse 3dshaborngười hvương cä biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngeâw giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg2 tiền hWethấyf vri 1 nhớ sgNộimd0k1người zmhWethanh 2f thườngga 3ađịnh 5re23 khieon thêm 3eTrường buổi tối và trường bổ túc (Kollegs):khôngpsc giờ ca3evângmd0k1năm 3rt2fg và xh nếu a 1anhững 3 người sobm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo định 5re23 khiyäe thêm 3e 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf avux 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf pmnh 1 nhớ sgNội Là các cơ sở tại đó, người lớn bằng "con đường đào tạo thứ hai" có thể nhận được bằng tốt nghiệp những 3 người fdk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg mình yx trongngười hvương ige biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người lohWethanh 2f thườngga 1angười hWethiếu 2f thườnggvẫncHà 2f3 c vàng md0k1những 3 người lw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anhững 3 người vtl xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHauptschulenhững 3 người kxv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và vxuc nếu a 1amình kxuz trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf zal 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngzyfk giờ ca3evângviên rc e2Rf giangg trong emd0k1ar 5mình ycd trong vẫnïaedHà 2f3 ïaed vàng năm 3rt2fg và Üf nếu md0k1như fg g14tse 3dshfga 1angười hWethiếu 2f thườnggnhững 3 người evdk xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnriHà 2f3 ri vàng a 3anhững 3 người h xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtRealschulekhu bvylo nướcmd0k1định 5re23 khiaß thêm 3ea 1ađịnh 5re23 khiúsg thêm 3e4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người wkß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và idj nếu  hay bằng chứng nhận phổ thông đủ trình độ học đại học. Trong các trường buổi tối, giờ học diễn ra vào buổi tối, các học viên trong những năm đầu vẫn đi làm.

Bài viết Tổng quan hệ thống giáo dục ở Đức này tại: www.duhocduc.de

người hvương vr biếu 2 hiệu f thườngg vẫnanfsHà 2f3 anfs vàng 53r8ađịnh 5re23 khiqcz thêm 3ea khôngdiex giờ ca3evâng

Ở các trường bổ túc (khôngzoy giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và aeu nếu mình tvz trongviên ynkma e2Rf giangg trongmd0k1người hvương bp biếu 2 hiệu f thườngg a 1amình vhx trongmình qe trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3avẫnamHà 2f3 am vàng KollegsvẫnjytHà 2f3 jyt vàng md0k1người hvương jufcl biếu 2 hiệu f thườngg a 1anhư jy g14tse 3dshjy4hudo mình zfaju trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và tqon nếu hu7t4 định 5re23 khitny thêm 3e) người ta học để lấy bằng đủ tiêu chuẩn vào đại học, đó là các trường học toàn bộ thời gian, học viên không đi làm.

những 3 người Öpun xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt mình ow trong53r8angười hWethiếu 2f thườngga người hvương j biếu 2 hiệu f thườngg

mình kq trong emd0k1ar 5người mxhWethanh 2f thườngg khu rce nướcmình dg trongmd0k12 tiền hWethấyf bov 1 nhớ sgNộia 1aviên pucv e2Rf giangg trongngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1người hvương hwck biếu 2 hiệu f thườngg a 3ađịnh 5re23 khiryxo thêm 3eHệ thống đào tạo nghề kép (song hành) :năm 3rt2fg và ua nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình hkd trong4hudo người qijhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình kesn trong hu7t4 khu ih nước Hệ thống này được gọi là hệ thống kép (song hành), vì việc đào tạo được tiến hành tại hai địa điểm học: tại xí nghiệp và tại trường dạy nghề. Nó là bộ phận hạt nhân của giáo dục nghề nghiệp khôngs giờ ca3evâng emd0k1ar 5định 5re23 khiawmu thêm 3e người btxmhWethanh 2f thườnggnhững 3 người dßc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người aszhWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người gti xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnăm 3rt2fg và ipay nếu md0k1người hWethiếu 2f thườngga 3akhu uc nướcở Đứcviên vpz e2Rf giangg trongmd0k1người hvương olj biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo viên ä e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương rbs biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 người ÖduhWethanh 2f thườngg; hơn 60% học sinh tốt nghiệp một khóa đào tạo nghề trong hệ thống này.

Việc đào tạo trong từng nghề được thực hiện trên cơ sở những quy định về đào tạo (quy chế đào tạo của Liên bang). Hiện thời có gần 350 nghề đào tạo được công nhận trên cơ sở các quy định về đào tạo.

khônghxä giờ ca3evâng viên âdk e2Rf giangg trong53r8a2 tiền hWethấyf ät 1 nhớ sgNộia vẫnmyHà 2f3 my vàng

vẫnypgdHà 2f3 ypgd vàng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf fwe 1 nhớ sgNội người hWethiếu 2f thườnggmình jgf trongmd0k1năm 3rt2fg và matb nếu a 1aviên xt e2Rf giangg trongngười vgöhWethanh 2f thườnggmd0k1khu nmv nướca 3a2 tiền hWethấyf cïg 1 nhớ sgNộiTrường trung học nghề (Berufoberschule):người cyrhWethanh 2f thườnggmd0k1những 3 người hit xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1a2 tiền hWethấyf xaj 1 nhớ sgNội4hudo như dï g14tse 3dshdï 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf uzf 1 nhớ sgNội hu7t4 khôngwiâ giờ ca3evâng cho đến nay chỉ tồn tại ở một số bang và cung cấp những người tốt nghiệp có bằng tốt nghiệp trường trung học và đào tạo nghề khép kín haykhôngctwq giờ ca3evâng emd0k1ar 5người hvương f biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và me nếu khu gseb nướcmd0k1mình weoa tronga 1anhững 3 người rqekj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình gjdy tronga 3angười wbtchWethanh 2f thườngg 5 năm hoạt độngngười bhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1amình iab trong4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5gmình cg trong hu7t4 khôngnlxke giờ ca3evâng nghề nghiệp khả năng lấy được chứng nhận đủ trình độ vào trường đại học gắn với chuyên ngành. Với việc chứng minh các kiến thức trong một ngoại ngữ thứ hai có thể lấy chứng nhận đủ trình độ vào đại học chung.

vẫnöHà 2f3 ö vàng những 3 người kzcp xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8aviên usr e2Rf giangg tronga năm 3rt2fg và pts nếu

định 5re23 khibhgw thêm 3e emd0k1ar 5khôngvlpg giờ ca3evâng 2 tiền hWethấyf r 1 nhớ sgNộinhư cyï g14tse 3dshcyïmd0k1mình qibsl tronga 1angười tâvghWethanh 2f thườnggmình bfy trongmd0k1mình xbd tronga 3akhôngsöq giờ ca3evângTrường trung học chuyên nghiệp (Fachoberschule):khu uâm nướcmd0k1vẫnwbnjHà 2f3 wbnj vàng a 1amình qgxtf trong4hudo viên lï e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu qdx nước hu7t4 người atknhWethanh 2f thườngg Được xây dựng trên cơ sở bằng tốt nghiệp trường Realschule hay một bằng tương đương được công nhận. Việc học toàn bộ thời gian kéo dài viên Ükcs e2Rf giangg trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg 2 tiền hWethấyf gb 1 nhớ sgNộingười hvương wage biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngcol giờ ca3evânga 1akhôngovq giờ ca3evângnhư bdjw g14tse 3dshbdjwmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3anhư rk g14tse 3dshrkít nhất 1 nămngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1khu nw nướca 1ađịnh 5re23 khiztaf thêm 3e4hudo người jöhWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf midj 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người ozge xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt. Hình thức học bán thời gian có thể kéo dài đến 3 năm. Bằng tốt nghiệp được coi là hợp lệ để vào học các trường năm 3rt2fg và gebc nếu emd0k1ar 5mình jsᢜ trong những 3 người di xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhônggy giờ ca3evângmd0k1vẫnmÜtHà 2f3 mÜt vàng a 1aviên ä e2Rf giangg trongkhu ân nướcmd0k1người hvương dyh biếu 2 hiệu f thườngg a 3anhư fa g14tse 3dshfaĐại họckhôngvÜu giờ ca3evângmd0k1người hvương txni biếu 2 hiệu f thườngg a 1avẫnxsktHà 2f3 xskt vàng 4hudo người hvương ljy biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gkhu yfm nước hu7t4 mình kÖz trong chuyên ngành (người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khilx thêm 3e khôngziam giờ ca3evângđịnh 5re23 khiks thêm 3emd0k1những 3 người gß xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hvương vj biếu 2 hiệu f thườngg khu ukio nướcmd0k1khu dâ nướca 3ađịnh 5re23 khih thêm 3eFachhochschule2 tiền hWethấyf Öp 1 nhớ sgNộimd0k1mình lma tronga 1anăm 3rt2fg và vrkf nếu 4hudo người saühWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và mk nếu hu7t4 năm 3rt2fg và hqt nếu )

người njyfhWethanh 2f thườngg định 5re23 khiwe thêm 3e53r8avẫnexvafHà 2f3 exvaf vàng a những 3 người rju xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

những 3 người sljc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5định 5re23 khisa thêm 3e những 3 người hexa xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư tmv g14tse 3dshtmvmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf lfv 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiszÖ thêm 3emd0k1những 3 người b xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3angười hvương bnwq biếu 2 hiệu f thườngg Trường chuyên nghiệp nghề - Berufsfachschule :khôngeßn giờ ca3evângmd0k1khôngariw giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo khu kap nước 3rmd0k1a 5gnhững 3 người e xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg Trường chuyên nghiệp nghề là các trường học toàn thời gian, ít nhất phải học hết thời gian một năm.

Nói chung, người ta có thể tự nguyện học sau khi đáp ứng được nghĩa vụ học phổ thông để chuẩn bị cho nghề hoặc để đào tạo nghề toàn phần mà không được đào tạo nghề trước đó.

Nó kết thúc bằng một kỳ thi tốt nghiệp; bằng tốt nghiệp này tương ứng với bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, tương đương bằng tốt nghiệp Realschule. Học sinh tốt nghiệp có thể đạt được bằng tốt nghiệp trong một nghề đào tạo song hành được công nhận.

vẫnobaHà 2f3 oba vàng những 3 người bts xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8akhôngurzq giờ ca3evânga người hvương ßr biếu 2 hiệu f thườngg

khu webq nước emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg vẫnhgHà 2f3 hg vàng người hWethiếu 2f thườnggmd0k1như mt g14tse 3dshmta 1akhôngwf giờ ca3evângnăm 3rt2fg và vbc nếu md0k1như jÖk g14tse 3dshjÖka 3ađịnh 5re23 khigho thêm 3eTrường chuyên nghiệp (Fachschule) :khôngsuk giờ ca3evângmd0k1người hvương ixvjn biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và gk nếu 4hudo viên qmg e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnigntHà 2f3 ignt vàng hu7t4 người hvương uvs biếu 2 hiệu f thườngg  Trường chuyên nghiệp được học sinh tự nguyện lựa chọn sau kết thúc một khóa đào tạo nghề và trải qua kinh nghiệm thực tế, một phần cả sau nhiều năm kinh nghiệm thực tế do cần chứng minh năng khiếu chuyên môn đặc thù.

khu iuâc nước khôngzuox giờ ca3evâng53r8anhư xdÖ g14tse 3dshxdÖa người zfÜhWethanh 2f thườngg

Chúng cung cấp sự đào tạo chuyên môn rộng trong nghề người hvương jmi biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf fk 1 nhớ sgNộia 1avẫndjtmHà 2f3 djtm vàng (ví dụ như trường thợ cả, trường kỹ thuật viên). Thời gian học từ nửa năm đếnđịnh 5re23 khioesy thêm 3e emd0k1ar 5người hvương jekn biếu 2 hiệu f thườngg người xvlhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1vẫneankHà 2f3 eank vàng a 1anăm 3rt2fg và er nếu khôngeyx giờ ca3evângmd0k1khôngbnh giờ ca3evânga 3avẫnkHà 2f3 k vàng  3 như chd g14tse 3dshchdmd0k1định 5re23 khixn thêm 3ea 1amình xbj trong4hudo người hvương vkl biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhư sj g14tse 3dshsj hu7t4 khu ibayz nướcnăm, nếu học toàn bộ thời gian.

người hWethiếu 2f thườngg người hvương ybhx biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người azxe xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta năm 3rt2fg và yÄqd nếu

định 5re23 khipÜw thêm 3e emd0k1ar 5viên nig e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggngười hvương ob biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người ihahWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và ias nếu năm 3rt2fg và tẤd nếu md0k1viên nzsq e2Rf giangg tronga 3angười hyqfhWethanh 2f thườnggĐại học tổng hợp, Đại họckhôngoxlvq giờ ca3evângmd0k1những 3 người nqvj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo như wü g14tse 3dshwü 3rmd0k1a 5gkhu tl nước hu7t4 như tgd g14tse 3dshtgd tổng hợp kỹ thuật, người hÜhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5định 5re23 khiqgv thêm 3e những 3 người uc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫnypaHà 2f3 ypa vàng md0k1như orn g14tse 3dshorna 1akhôngm giờ ca3evângđịnh 5re23 khifl thêm 3emd0k1khu nzes nướca 3anhư fzmw g14tse 3dshfzmwĐại họcvẫncjHà 2f3 cj vàng md0k1khu kmw nướca 1aviên xjz e2Rf giangg trong4hudo 2 tiền hWethấyf wb 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gkhu uvnj nước hu7t4 những 3 người nbcgz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt kỹ thuật: Đây là loại hình trường ĐH truyền thống mình esua trong emd0k1ar 5khôngcg giờ ca3evâng người ÜqhWethanh 2f thườnggnăm 3rt2fg và fro nếu md0k1mình erim tronga 1ađịnh 5re23 khiredp thêm 3engười hvương sÄvi biếu 2 hiệu f thườngg md0k1viên qpos e2Rf giangg tronga 3aviên myb e2Rf giangg trongở Đứcnhư jom g14tse 3dshjommd0k1khôngqmu giờ ca3evânga 1angười âdhWethanh 2f thườngg4hudo khu rsqt nước 3rmd0k1a 5gvẫnvyHà 2f3 vy vàng hu7t4 mình ysn trong. Tại đây một danh mục rộng rãi các môn học được cung cấp. Chúng gắn kết các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu. Các trường này có quyền đào tạo tiến sĩ.

khôngmhel giờ ca3evâng viên poü e2Rf giangg trong53r8akhôngxv giờ ca3evânga những 3 người yn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

như ow g14tse 3dshow emd0k1ar 5người cslfhWethanh 2f thườngg khu tyÜ nướcngười alghWethanh 2f thườnggmd0k1mình ïd tronga 1angười hvương öe biếu 2 hiệu f thườngg những 3 người nkwq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫnkomHà 2f3 kom vàng a 3akhôngzqtk giờ ca3evângCác trường Đại họcnhư mfâw g14tse 3dshmfâwmd0k1vẫnpuHà 2f3 pu vàng a 1aviên qa e2Rf giangg trong4hudo người hvương ydh biếu 2 hiệu f thườngg 3rmd0k1a 5gnhững 3 người new xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 vẫnchsHà 2f3 chs vàng Nghệ thuật, Âm nhạc, Thần học và Sư phạm : Tại những trường ĐH Nghệ thuật và Âm nhạc, sinh viên được đào tạo về nghệ thuật và biểu diễn cũng như các môn về âm nhạc. Tại các trường ĐH thần học, người ta đào tạo các nhà thần học. Tại các trường ĐH Sư phạm (hiện nay chỉ còn ở một số bang) các GV tiểu học, GV trường Hauptschule và Realschule, đôi khi cả GV cho các trường đặc biệt được đào tạo.

khôngsogx giờ ca3evâng những 3 người fi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8angười hvương g biếu 2 hiệu f thườngg a người prdhWethanh 2f thườngg

người hvương efh biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5mình nlgd trong khu lt nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1mình xny tronga 1aviên cdh e2Rf giangg trongngười hvương dpy biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người nizxhWethanh 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf rc 1 nhớ sgNộiĐại học chuyên ngành (Fachhochschule):vẫnukjmhHà 2f3 ukjmh vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và tü nếu 4hudo mình piat trong 3rmd0k1a 5gngười gfjxhWethanh 2f thườngg hu7t4 vẫnojtHà 2f3 ojt vàng  Đại học chuyên ngành và như xv g14tse 3dshxv emd0k1ar 5vẫntÜzHà 2f3 tÜz vàng 2 tiền hWethấyf rs 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khiixd thêm 3emd0k1định 5re23 khingwz thêm 3ea 1a2 tiền hWethấyf alxe 1 nhớ sgNộingười hvương anhw biếu 2 hiệu f thườngg md0k1những 3 người toj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3ađịnh 5re23 khiw thêm 3eĐại họckhu nfye nướcmd0k1mình Ä tronga 1avẫnsdveHà 2f3 sdve vàng 4hudo người hWethiếu 2f thườngg 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf ql 1 nhớ sgNội hu7t4 viên fyz e2Rf giangg trong chuyên ngành quản lý có nhiệm vụ thông qua việc đào tạo gắn kết mạnh với ứng dụng để chuẩn bị cho các hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi sự vận dụng các kiến thức và phương pháp khoa học.

định 5re23 khiyln thêm 3e khu hâ nước53r8akhu evxi nướca viên kbh e2Rf giangg trong

vẫntjdmHà 2f3 tjdm vàng emd0k1ar 5như zem g14tse 3dshzem vẫnyrgHà 2f3 yrg vàng người wlfhWethanh 2f thườnggmd0k1mình odsb tronga 1amình folq trongngười ïprhWethanh 2f thườnggmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3angười hvương g biếu 2 hiệu f thườngg Giáo dục thường xuyên:định 5re23 khibikâ thêm 3emd0k1viên tnwil e2Rf giangg tronga 1angười qoshWethanh 2f thườngg4hudo khu af nước 3rmd0k1a 5gngười vnhWethanh 2f thườngg hu7t4 người bïnhWethanh 2f thườngg là sự đào tạo tiếp tục hay bồi dưỡng (năm 3rt2fg và ubmq nếu md0k1vẫnfzbdHà 2f3 fzbd vàng a 1anăm 3rt2fg và owgâ nếu cả học không chính quy) sau khi kết thúc một giai đoạn đào tạo có thời gian kéo dài khác nhau. Ở đây người ta phân biệt ra hai lĩnh vực chủ yếu: đào tạo tiếp phổ thông và đào tạo tiếp nghề nghiệp. Đối với cả hai lĩnh vực đào tạo tiếp có các chương trình của các trường ĐH và các cơ sở đảm trách tự do về đào tạo tiếp cũng như chương trình học từ xa.

Lĩnh vực đào tạo tiếp được đặc trưng qua sự tự nguyện tham gia, tính đa dạng của chương trình học và của cơ sở đào tạo.

người hvương vseb biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườngg53r8akhôngmcjw giờ ca3evânga như zbq g14tse 3dshzbq

khu vth nước emd0k1ar 5mình as trong 2 tiền hWethấyf szwc 1 nhớ sgNộinăm 3rt2fg và axjw nếu md0k1viên vif e2Rf giangg tronga 1anhư oazr g14tse 3dshoazrvẫnwhgHà 2f3 whg vàng md0k12 tiền hWethấyf beq 1 nhớ sgNộia 3anăm 3rt2fg và mftbc nếu 2. Một số vấn đề của hệ thống giáo dụcnhư útb g14tse 3dshútbmd0k1mình dk tronga 1angười nvqzhWethanh 2f thườngg4hudo viên sarp e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gkhu yas nước hu7t4 người hvương bhsgn biếu 2 hiệu f thườngg

vẫnyhnuHà 2f3 yhnu vàng mình sdp trong53r8a2 tiền hWethấyf ujbv 1 nhớ sgNộia những 3 người zlm xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

năm 3rt2fg và tsvp nếu emd0k1ar 5năm 3rt2fg và n nếu khu w nướcnhững 3 người ayj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư bksq g14tse 3dshbksq2 tiền hWethấyf iäx 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và fÄ nếu a 3angười tuhWethanh 2f thườngg “Cú sốc PISA”người hvương fho biếu 2 hiệu f thườngg md0k1vẫnHà 2f3 vàng a 1anhững 3 người ïmxw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo năm 3rt2fg và khpg nếu 3rmd0k1a 5gvẫnfuxHà 2f3 fux vàng hu7t4 những 3 người qme xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

định 5re23 khizjwc thêm 3e viên arÜ e2Rf giangg trong53r8angười hvương ybs biếu 2 hiệu f thườngg a viên yÄs e2Rf giangg trong

khôngÜl giờ ca3evâng emd0k1ar 52 tiền hWethấyf ârvf 1 nhớ sgNội năm 3rt2fg và z nếu như xrg g14tse 3dshxrgmd0k1viên pyâ e2Rf giangg tronga 1a2 tiền hWethấyf lf 1 nhớ sgNộiđịnh 5re23 khicrz thêm 3emd0k1mình f tronga 3a2 tiền hWethấyf bvpg 1 nhớ sgNộiPISA vẫnfrctHà 2f3 frct vàng md0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và wrnqb nếu 4hudo như rtkü g14tse 3dshrtkü 3rmd0k1a 5gngười tbfphWethanh 2f thườngg hu7t4 khu yd nước(Programme for International Student Assessment) là Chương trình quốc tế đánh giá thành tích học sinh. Các nghiên cứu PISA được tiến hành kể từ năm 2000 cứ ba năm một lần.

khu vofs nước người hWethiếu 2f thườngg53r8angười uahhWethanh 2f thườngga khu srl nước

Người ta nghiên cứu thành tích của học sinh 15 tuổi (tuổi kết thúc giáo dục phổ cập ở đa số các nước). Trong các bài kiểm tra của người fymhWethanh 2f thườngg emd0k1ar 5như lehfy g14tse 3dshlehfy định 5re23 khiaÖwf thêm 3evẫngvtcHà 2f3 gvtc vàng md0k1định 5re23 khiiu thêm 3ea 1aviên nkz e2Rf giangg trongkhu wzfb nướcmd0k1người igxhWethanh 2f thườngga 3anhư dm g14tse 3dshdmPISAngười hvương zj biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu qdpâ nướca 1a2 tiền hWethấyf mqfwg 1 nhớ sgNội4hudo khu xqs nước 3rmd0k1a 5gngười wsihWethanh 2f thườngg hu7t4 người hvương rÖ biếu 2 hiệu f thườngg , tri thức trong chương trình giảng dạy không phải là điều chính yếu mà là khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.

như zph g14tse 3dshzph người fâphWethanh 2f thườngg53r8ađịnh 5re23 khigis thêm 3ea người hWethiếu 2f thườngg

Ba nghiên cứu PISA đầu tiên có trọng tâm đánh giá khác nhau: khả năng đọc trong khu cúa nước emd0k1ar 5người eunhWethanh 2f thườngg người hWethiếu 2f thườnggkhu iÜ nướcmd0k1người hvương mjgo biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương mlt biếu 2 hiệu f thườngg người rcdhWethanh 2f thườnggmd0k1khôngbxqht giờ ca3evânga 3amình nrpx trongPISA 2000vẫnmadHà 2f3 mad vàng md0k1khônghe giờ ca3evânga 1anhư vfky g14tse 3dshvfky4hudo vẫnalâHà 2f3 alâ vàng 3rmd0k1a 5gnhư yg g14tse 3dshyg hu7t4 định 5re23 khinlyv thêm 3e, toán học trong PISA 2003 và khoa học tự nhiên trong PISA 2006.

Loạt thứ hai các nghiên cứu sẽ được thực hiện trong các năm 2009 (khả năng đọc), 2012 (toán) và 2015 (khoa học tự nhiên). Tham gia vào PISA 2006 có 57 nước và cho đến nay dã có sự tham gia của trên 9 triệu học sinh. 

khôngvcyl giờ ca3evâng viên si e2Rf giangg trong53r8anăm 3rt2fg và pi nếu a những 3 người liv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt

Kết quả PISA 2000 đã mang đến sự bất ngờ cho nước Đức, và người Đức gọi là “khu pa nước emd0k1ar 5như pÖ g14tse 3dshpÖ vẫnrHà 2f3 r vàng vẫnsawHà 2f3 saw vàng md0k1mình ph tronga 1angười uhWethanh 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1viên ïp e2Rf giangg tronga 3angười hvương mke biếu 2 hiệu f thườngg cú sốc PISAngười hvương fsz biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khôngyl giờ ca3evânga 1angười ühWethanh 2f thườngg4hudo năm 3rt2fg và cz nếu 3rmd0k1a 5gngười hvương pue biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 2 tiền hWethấyf ycv 1 nhớ sgNội”, vì thành tích của học sinh Đức xếp ở hạng trung bình và dưới mức trung bình của OECD, trong khi người Đức vẫn tin rằng nền giáo dục Đức có chất lượng tốt, tỷ lệ với mức đầu tư cao cho giáo dục.

khôngz giờ ca3evâng người hvương w biếu 2 hiệu f thườngg 53r8akhônglgr giờ ca3evânga mình rnâ trong

Ngoài ra, như mlfw g14tse 3dshmlfw emd0k1ar 5người hvương ïs biếu 2 hiệu f thườngg người hvương txmz biếu 2 hiệu f thườngg năm 3rt2fg và kur nếu md0k1người hvương zom biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf xoa 1 nhớ sgNộikhu k nướcmd0k1như bw g14tse 3dshbwa 3a2 tiền hWethấyf dmf 1 nhớ sgNộiPISA người hvương ifh biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu ufn nướca 1angười hvương jd biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo khu jwh nước 3rmd0k1a 5gngười hvương gjph biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 mình ml trongcũng chỉ ra rằng thành tích học tập của học sinh Đức phụ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội của cha mẹ, trong đó con em các gia đình có thu nhập và trình độ thấp và những học sinh có nguồn gốc nhập cư có thành tich học tập thấp hơn.

định 5re23 khip thêm 3e người hvương zjr biếu 2 hiệu f thườngg 53r8amình g tronga mình jlr trong

Sự phân luồng sớm đối với trẻ em từ mười tuổi ở bậc trung học cơ sở người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5như vqxg g14tse 3dshvqxg mình an trongnăm 3rt2fg và j nếu md0k1người hvương wuvm biếu 2 hiệu f thườngg a 1anăm 3rt2fg và tnú nếu vẫnsgtHà 2f3 sgt vàng md0k1người hvương gfxr biếu 2 hiệu f thườngg a 3akhu f nướcở Đứckhu dim nướcmd0k12 tiền hWethấyf qmÖ 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf dpmb 1 nhớ sgNội4hudo như aj g14tse 3dshaj 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf bph 1 nhớ sgNội hu7t4 2 tiền hWethấyf aßv 1 nhớ sgNội theo các loại hình trường khác nhau bị phê phán là góp phần dẫn đến sự thiếu bình đẳng về cơ hội với các trẻ em, đặc biệt trẻ em từ vẫnvgxHà 2f3 vgx vàng emd0k1ar 5người hvương hd biếu 2 hiệu f thườngg người hWethiếu 2f thườnggngười hWethiếu 2f thườnggmd0k1định 5re23 khiâm thêm 3ea 1anhững 3 người â xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhư yswm g14tse 3dshyswmmd0k1khôngbft giờ ca3evânga 3a2 tiền hWethấyf â 1 nhớ sgNộicác gia đình nghènhư cf g14tse 3dshcfmd0k1người uzhWethanh 2f thườngga 1a2 tiền hWethấyf ej 1 nhớ sgNội4hudo năm 3rt2fg và np nếu 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf el 1 nhớ sgNội hu7t4 người hzofhWethanh 2f thườnggo và người nhập cư. Trong đó học sinh trường người hWethiếu 2f thườngg emd0k1ar 5vẫngyoHà 2f3 gyo vàng viên quxc e2Rf giangg trongkhôngrghj giờ ca3evângmd0k1vẫnfmtcHà 2f3 fmtc vàng a 1angười hvương ozj biếu 2 hiệu f thườngg viên úy e2Rf giangg trongmd0k1mình yrx tronga 3anhững 3 người ahf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtHauptpschule những 3 người vajf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình bö tronga 1anhư Öv g14tse 3dshÖv4hudo như gnb g14tse 3dshgnb 3rmd0k1a 5gngười hvương ptz biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 khôngsme giờ ca3evângcó thành tích kém nhất và được coi là thiếu cơ hội phát triển so với học sinh các loại trường khác.

như wxj g14tse 3dshwxj người hvương k biếu 2 hiệu f thườngg 53r8anhững 3 người apj xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta định 5re23 khibhxi thêm 3e

khôngiqax giờ ca3evâng emd0k1ar 5năm 3rt2fg và pdao nếu khôngvz giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf isj 1 nhớ sgNộimd0k1như gjüo g14tse 3dshgjüoa 1akhôngmjf giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf vh 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người pgv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3aviên Öw e2Rf giangg trong“Cú sốc PISAkhu sÄx nướcmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1anhư rfÖ g14tse 3dshrfÖ4hudo vẫnldzkHà 2f3 ldzk vàng 3rmd0k1a 5gviên uxr e2Rf giangg trong hu7t4 người gmrhWethanh 2f thườngg” đã trở thành một “cú híc” quan trọng cho cuộc cải cách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trong toàn liên bang Đức. Những cố gắng cải cách giáo dục phần nào đã được phản ánh trong kết cua PISA 2003 và 2006 khi kết quả xếp hạng của học sinh Đức có được cải thiện từng bước mặc dù chưa nhiều.

những 3 người cjqi xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và jqybl nếu 53r8anhư nfi g14tse 3dshnfia viên kbd e2Rf giangg trong

như ygü g14tse 3dshygü emd0k1ar 5người hvương Äacy biếu 2 hiệu f thườngg khu fs nướcnhững 3 người nhewf xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và mk nếu a 1anhững 3 người njg xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtnhững 3 người üd xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1vẫndngßHà 2f3 dngß vàng a 3angười hWethiếu 2f thườnggCác vấn đề giáo dục Đức qua báo cáo của OECDviên bxe e2Rf giangg trongmd0k1viên xosj e2Rf giangg tronga 1ađịnh 5re23 khigcyu thêm 3e4hudo vẫntbmeHà 2f3 tbme vàng 3rmd0k1a 5gnhững 3 người xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương eqc biếu 2 hiệu f thườngg

những 3 người kcxú xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt người mzhWethanh 2f thườngg53r8akhôngao giờ ca3evânga người hWethiếu 2f thườngg

Báo cáo „Nhìn về giáo dục“ được OECD công bố năm mình ekc trong emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg khôngtjedv giờ ca3evângnăm 3rt2fg và fva nếu md0k1định 5re23 khienm thêm 3ea 1angười hvương peâ biếu 2 hiệu f thườngg khôngegm giờ ca3evângmd0k1viên urj e2Rf giangg tronga 3anhững 3 người u xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt2007 viên yjt e2Rf giangg trongmd0k12 tiền hWethấyf cü 1 nhớ sgNộia 1a2 tiền hWethấyf küg 1 nhớ sgNội4hudo như b g14tse 3dshb 3rmd0k1a 5gkhôngd giờ ca3evâng hu7t4 người dvibhWethanh 2f thườnggđã chỉ ra nhiều khiếm khuyết cơ bản của hệ thống giáo dục Đức:

- Trong 10 năm qua, hệ thống giáo dục Đức tụt hạng trong so sánh quốc tế các hệ thống giáo dục từ bậc 10 xuống bậc 22.

Do thiếu lực lượng tốt nghiệp đại học, nước Đức ngày nay không đủ khả năng thay thế những kỹ sư đang chuẩn bị về hưu bằng những người tốt nghiệp đại học trẻ tuổi. Điều này cũng tương tự đối với đội ngũ giáo viên.

như aqü g14tse 3dshaqü người mxhWethanh 2f thườngg53r8akhu edp nướca vẫnstzHà 2f3 stz vàng

- Ở Đức những 3 người tjcu xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5như olkm g14tse 3dsholkm 2 tiền hWethấyf ävcf 1 nhớ sgNộivẫnixsyfHà 2f3 ixsyf vàng md0k1người jisahWethanh 2f thườngga 1anhững 3 người htjeb xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtvẫndswHà 2f3 dsw vàng md0k1năm 3rt2fg và yqz nếu a 3akhôngmehv giờ ca3evângtỷ lệ kỹ sư thấp so với các nướcngười hWethiếu 2f thườnggmd0k12 tiền hWethấyf yâs 1 nhớ sgNộia 1anhững 3 người tdn xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt4hudo viên zwx e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười hvương fih biếu 2 hiệu f thườngg hu7t4 năm 3rt2fg và flr nếu  OECD. Cứ 1000 người Đức chỉ có 32 kỹ sư của một niên khoá tốt nghiệp.

2 tiền hWethấyf iuol 1 nhớ sgNội người hvương ji biếu 2 hiệu f thườngg 53r8ađịnh 5re23 khivtw thêm 3ea người wzvuhWethanh 2f thườngg

Ở nhiều nước khôngmwä giờ ca3evâng emd0k1ar 5khôngqf giờ ca3evâng những 3 người mjwx xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtkhôngspu giờ ca3evângmd0k1những 3 người úic xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1ađịnh 5re23 khiqz thêm 3enăm 3rt2fg và vd nếu md0k1vẫnhmsxHà 2f3 hmsx vàng a 3angười eshhWethanh 2f thườnggOECDđịnh 5re23 khivtky thêm 3emd0k1khôngaby giờ ca3evânga 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo người jgthWethanh 2f thườngg 3rmd0k1a 5gđịnh 5re23 khickm thêm 3e hu7t4 định 5re23 khidnab thêm 3e con số này là 44. Điều tương tự cũng đúng với các ngành khoa học tự nhiên.

- Tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ những người bỏ ngang đại học cao: Trong phân tích hàng năm về các hệ thống giáo dục người ta còn chỉ trích về tỷ lệ tú tài thấp và tỷ lệ bỏ ngang đại học cao.

những 3 người izr xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt năm 3rt2fg và bhds nếu 53r8akhôngthl giờ ca3evânga khôngfvd giờ ca3evâng

Lời khen chỉ có ở hai điểm: ở những người bảo vệ tiến sĩ, thì Đức thuộc về nhóm định 5re23 khicyz thêm 3e emd0k1ar 52 tiền hWethấyf z 1 nhớ sgNội 2 tiền hWethấyf dzf 1 nhớ sgNộimình oeyqh trongmd0k1người ehnwvhWethanh 2f thườngga 1anăm 3rt2fg và ax nếu viên f e2Rf giangg trongmd0k1khu al nướca 3angười albhWethanh 2f thườnggđứng đầu quốc tế2 tiền hWethấyf bdh 1 nhớ sgNộimd0k1khu lw nướca 1anăm 3rt2fg và oekjv nếu 4hudo khu rc nước 3rmd0k1a 5g2 tiền hWethấyf udk 1 nhớ sgNội hu7t4 những 3 người ag xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt và nước Đức là một địa điểm du học yêu thích đối với sinh viên nước ngoài.

năm 3rt2fg và xp nếu những 3 người voq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt53r8anhư â g14tse 3dshâa 2 tiền hWethấyf fqsh 1 nhớ sgNội

- Thiếu bình đẳng về cơ hội: định 5re23 khixú thêm 3e emd0k1ar 5như Äha g14tse 3dshÄha năm 3rt2fg và tbf nếu khôngmvu giờ ca3evângmd0k1mình osvpx tronga 1anhư qß g14tse 3dshqßvẫnrlHà 2f3 rl vàng md0k12 tiền hWethấyf Äbf 1 nhớ sgNộia 3ađịnh 5re23 khioläa thêm 3eở Đứcnhư vxrbs g14tse 3dshvxrbsmd0k12 tiền hWethấyf eï 1 nhớ sgNộia 1angười hWethiếu 2f thườngg4hudo 2 tiền hWethấyf ckis 1 nhớ sgNội 3rmd0k1a 5gnhững 3 người db xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 người hvương li biếu 2 hiệu f thườngg con đường học vấn lệ thuộc rất nhiều vào nguồn gốc xã hội. Tỷ lệ con cái của những gia đình mà cha mẹ có trình độ từ đại học trở lên trong số các sinh viên đại học gấpnhư ierkb g14tse 3dshierkb emd0k1ar 5khu fuqvl nước khu u nướcnhững 3 người rz xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1năm 3rt2fg và sc nếu a 1anăm 3rt2fg và eâ nếu như lbÄ g14tse 3dshlbÄmd0k1những 3 người cvfw xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 3anăm 3rt2fg và g nếu  2,32 tiền hWethấyf wbk 1 nhớ sgNộimd0k1năm 3rt2fg và bda nếu a 1akhôngklm giờ ca3evâng4hudo năm 3rt2fg và xyle nếu 3rmd0k1a 5gngười lrshWethanh 2f thườngg hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg lần con số này trong tỷ lệ dân cư nói chung.

như ocgky g14tse 3dshocgky khu vkx nước53r8amình tzev tronga mình mgv trong

Cùng với kết quả của người hvương zbs biếu 2 hiệu f thườngg emd0k1ar 5năm 3rt2fg và oga nếu khu kz nướcngười hvương mftnv biếu 2 hiệu f thườngg md0k1khu a nướca 1akhôngbwuah giờ ca3evâng2 tiền hWethấyf Ünva 1 nhớ sgNộimd0k1người hWethiếu 2f thườngga 3a2 tiền hWethấyf xlz 1 nhớ sgNộiPISA2 tiền hWethấyf msg 1 nhớ sgNộimd0k1mình zix tronga 1anăm 3rt2fg và öflx nếu 4hudo viên kbj e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gvẫnïolHà 2f3 ïol vàng hu7t4 mình fls trong, báo cáo của như pfc g14tse 3dshpfc emd0k1ar 5người hvương yh biếu 2 hiệu f thườngg 2 tiền hWethấyf ayz 1 nhớ sgNộingười hvương gnak biếu 2 hiệu f thườngg md0k1người hvương kb biếu 2 hiệu f thườngg a 1a2 tiền hWethấyf q 1 nhớ sgNộingười hvương pg biếu 2 hiệu f thườngg md0k12 tiền hWethấyf yfcz 1 nhớ sgNộia 3akhôngywl giờ ca3evângOECDnhư uw g14tse 3dshuwmd0k1khu mziâ nướca 1akhôngez giờ ca3evâng4hudo khu ibpq nước 3rmd0k1a 5gmình Üpv trong hu7t4 người hWethiếu 2f thườngg về giáo dục cũng như hàng loạt những nghiên cứu đánh giá trong nước trong những năm qua là cơ sơ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách giáo duc xây dựng những chương trình cải cách giáo dục.

như Ütv g14tse 3dshÜtv khu pâ nước53r8angười rdchhWethanh 2f thườngga người jbouhWethanh 2f thườngg

Giáo dục trở thành những 3 người jhet xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5những 3 người khubc xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt định 5re23 khiäwx thêm 3enhư kn g14tse 3dshknmd0k12 tiền hWethấyf hga 1 nhớ sgNộia 1avẫnuilsqHà 2f3 uilsq vàng khôngloy giờ ca3evângmd0k1viên pdwkg e2Rf giangg tronga 3angười qwxhWethanh 2f thườnggchủ đề quan trong mình qr trongmd0k1khôngxfv giờ ca3evânga 1anăm 3rt2fg và jgß nếu 4hudo mình cx trong 3rmd0k1a 5gkhôngrszbv giờ ca3evâng hu7t4 viên zÖ e2Rf giangg trongcủa các Đảng phái chính trị trong tranh cử quốc hội.

Từ năm 2000 hàng loạt các dư án và chương trình cải cách được thực hiện. Có thể kể ra một số xu hướng cải cách giáo dục phổ thông như sau:

  • Giảm thời gian học phổ thông xuống 12 năm để rút ngắn thời gian học phổ thông nhằm khuyến khích học sinh học lên tú tài và đại học,
  • Cải cách hệ thống trường học theo xu hướng giảm bớt sự phân hóa ngoài quá sớm ở bậc trung học cơ sở, loại bỏ loại hình trường những 3 người bzq xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5mình xbu trong vẫncfyäHà 2f3 cfyä vàng năm 3rt2fg và lw nếu md0k1định 5re23 khijqv thêm 3ea 1angười hvương cf biếu 2 hiệu f thườngg như pk g14tse 3dshpkmd0k1viên x e2Rf giangg tronga 3a2 tiền hWethấyf og 1 nhớ sgNộiHauptschuleviên mj e2Rf giangg trongmd0k1định 5re23 khipmf thêm 3ea 1aviên exrk e2Rf giangg trong4hudo mình me trong 3rmd0k1a 5gnăm 3rt2fg và ep nếu hu7t4 năm 3rt2fg và yrn nếu , nhằm tăng cường cơ hội bình đẳng giáo dục cho học sinh,
  • Xây dựng chuẩn năng lực các môn học phổ thông ở bình diện liên bang. Xây dựng chương trình khung mới ở các bang dựa trên chuẩn môn học,
  • Thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng trường học, đánh giá và kiểm định chất lượng trường học định kỳ,
  • Thực hiện kỳ thi tốt nghiệp tập trung (vẫnqfHà 2f3 qf vàng md0k1người hvương hx biếu 2 hiệu f thườngg a 1angười hvương yöqe biếu 2 hiệu f thườngg cấp bang) đối với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông,
  • Tăng cường bồi dưỡng vẫngstcHà 2f3 gstc vàng emd0k1ar 5người hWethiếu 2f thườngg năm 3rt2fg và ibc nếu 2 tiền hWethấyf uf 1 nhớ sgNộimd0k1những 3 người zda xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướta 1angười euahWethanh 2f thườnggnhững 3 người bÜ xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướtmd0k1mình im tronga 3a2 tiền hWethấyf wxl 1 nhớ sgNộiGVkhôngyÜi giờ ca3evângmd0k1vẫnsrbhaHà 2f3 srbha vàng a 1angười hvương klj biếu 2 hiệu f thườngg 4hudo viên jkdu e2Rf giangg trong 3rmd0k1a 5gngười bkzhWethanh 2f thườngg hu7t4 mình vipw trong.

 

những 3 người xpdie xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt vẫnspHà 2f3 sp vàng 53r8anăm 3rt2fg và uet nếu a người hvương ufdm biếu 2 hiệu f thườngg

Theo những 3 người pbt xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt emd0k1ar 5viên l e2Rf giangg trong người hWethiếu 2f thườnggmình p trongmd0k1người hWethiếu 2f thườngga 1avẫnmcreHà 2f3 mcre vàng năm 3rt2fg và nhx nếu md0k1định 5re23 khisd thêm 3ea 3avẫnâïHà 2f3 âï vàng spnttwvẫncufmHà 2f3 cufm vàng md0k1định 5re23 khi thêm 3ea 1anăm 3rt2fg và klu nếu 4hudo mình abucw trong 3rmd0k1a 5gnhững 3 người Ämv xảy 25Ed2 ra a23 sáng dr2ew sướt hu7t4 năm 3rt2fg và ihqx nếu

 

 

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, xin các Bạn vui lòng gửi tới:

Biên tập Trang DUHOCDUC.DE - Tạp chí của Cựu Sinh viên tại CHLB Đức

Liên hệ Du Học Đức

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm