Đức: Có gì đặc biệt về học phí Đại học?

Đức: Có gì đặc biệt về học phí Đại học?Chất lượng Đào tạo cao và uy tín lâu năm là những đặc điểm của các Trường Đại học Đức khiến cho ngày càng nhiều Du học sinh đến Đức.


Bên cạnh đó, một thuận lợi rất lớn của các Trường Đại học Đức đối với Sinh viên Việt Nam là sự Tài trợ cho Ngành Giáo dục về mặt Tài chính của Chính phủ Liên bang.


Luật khung về Giáo dục Đại học (Hochschulrahmengesetz - HRG) ngày 19.01.1999, §27, Abs. 4 quy định:

"Đào tạo Đại học dẫn đến Bằng cấp đầu tiên và Đào tạo Đại học tiếp nối (konsekutiver Studiengang) dẫn đến Bằng cấp tiếp theo không được thu Học phí. Trong các trường hợp đặc biệt, luật Tiểu bang có thể nêu ra ngoại lệ".

- Đào tạo Đại học tiếp nối được định nghĩa: Khi có một Bằng Bachelor và tiếp tục theo Ngành đó học lấy Bằng Master

- Luật này có giá trị cho tất cả các Chương trình Đào tạo tại các Trường Đại học Công lập

- Theo luật trên, Sinh viên học để đạt Bằng cấp đầu tiên là Diplom, Magister, Staatsexamen, Bachelor hay Bằng cấp tiếp nối (Master) không bị mất Học phí

- Luật này áp dụng với Công dân Đức và Công dân các nước Cộng đồng chung Châu Âu (Europäische Union - EU), nhưng hiện thời chưa có phân biệt đối xử đối với Công dân các nước thứ ba

- Đối với Nghiên cứu sinh, các luật Tiểu bang có quy định riêng: Nghiên cứu sinh không bị thu Học phí

Trên thực tế, nhiều Trường Đại học hiện có thu một khoản tiền gọi là "Lệ phí Quản lý" hay tương tự vào khoảng 50 EUR. Lệ phí đó không trái với tinh thần của Luật khung Đại học trên và những người nhận Học bổng của DAAD được miễn khoản này.

Các Chương trình Đào tạo Chuyên sâu, Bồi dưỡng, Nâng cao, Bổ túc, Tại chức v. v. cũng như nhiều Chương trình Đào tạo Master bằng tiếng Anh không chịu ảnh hưởng của Luật này

Nhiều Trường Đại học đã thu Học phí đối với các "trường hợp đặc biệt" là các "Sinh viên lão thành" (học trên 13 Học kỳ) mỗi Học kỳ là 500 EUR hay hơn.


© 2023 | Du Học Đức - Thông tin du học Đức

Cập nhật - trao đổi và kinh nghiệm du học ở Đức từ năm 2000