bolognaSinh viên quốc tế muốn học tập tại Đức sẽ ít phải lo lắng hơn khi học tập tại đây so với thập kỷ qua nhờ sự cải cách thay đổi việc cấp bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Năm 1999, Đức đã ký quyết định cải cách Bologna, kêu gọi các quốc gia châu Âu cùng tham gia để tạo nên một hệ thống giáo dục đồng đều hơn. Đến năm 2020, tất cả các nước đã đồng ý chuyển sang hệ Cử nhân và thạc sĩ thống nhất.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới