Du học Đức diện tự túc

Du học Đức diện tự túc

Câu hỏi:

Em muốn du học ở Đức theo diện tự túc. Có phải tất cả ai học ở Đức cũng cần chứng minh 7.716 USD? Em đã tốt

...
Thủ tục du học thạc sỹ tại Đức ngành quản trị trong xây dựng

Thủ tục du học thạc sỹ tại Đức ngành quản trị trong xây dựng

Câu hỏi:

Tôi đang theo học ngành kỹ sư công nghệ xây dựng. Tôi định sau khi hoàn thành sẽ theo học thạc sĩ tại Đức, ngành

...
Du học Đức bằng tiếng Anh?

Du học Đức bằng tiếng Anh?

Câu hỏi:

Em đang học lớp 11, muốn đi du học Đức sau khi học xong ĐH ngành môi trường. Xin hỏi em du học bằng tiếng Anh

...
Điều kiện làm nghiên cứu sinh tại Đức?

Điều kiện làm nghiên cứu sinh tại Đức?

Câu hỏi:

Tôi đang học cao học triết tại ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM. Tôi muốn học nghiên cứu sinh chuyên ngành

...
Học thạc sĩ luật và quản trị tại Đức?

Học thạc sĩ luật và quản trị tại Đức?

Câu hỏi:

Em là sinh viên năm 3 Trường ĐH Mở TP.HCM, chuyên ngành luật kinh tế. Em muốn sang Đức du học Master đúng chuyên

...