Những việc quan trọng phải làmGhi danh nhập học Đại Học tại trường mà mình đã đăng ký, đóng các lệ phí cho trường và tái ghi danh cho kỳ học tới... là những việc tối quan trọng mà bạn phải cần làm trước khi xắn tay bắt đầu học tại Đức.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250