Hàng triệu người Đức gặp khó khăn trong việc đọc và viết chữ Theo nghiên cứu xóa mù chữ tại Đức mới đây, hơn 6 triệu người trưởng thành ở Đức không thể đọc và viết các văn bản đơn giản bằng tiếng Đức. Chính phủ đã cố gắng trong việc phổ cập mặt chữ, nhưng tỷ lệ người biết đọc và viết vẫn còn rất thấp, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250