Những câu nói bất hủ của Hitler Từ năm 1939 đến năm 1945 cả thế giới chìm sâu trong sự thống trị của phát xít Đức do Hitler đứng đầu. Cho đến nay, Hitler vẫn là một chủ đề tránh được nói đến tại nước Đức.

Nữ điều dưỡng người Việt tại Đức chia sẻ “bí quyết” tự tin khi làm việc Huyền Trang là một trong số những bạn học sinh các khóa đầu chương trình nghề điều dưỡng của viện IVES (Viện nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp). Đến nay, cô đã thực sự tự tin bước những bước đi đầu tiên trên nước Đức.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới