Thị thực đi tìm việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức Để tìm việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức Quý vị có thể làm đơn xin thị thực cho thời hạn tối đa là sáu tháng. Điều kiện là Quý vị có bằng tốt nghiệp trường đại học nước ngoài tương đương với bằng tốt nghiệp của Đức và trường đại học đó được công nhận (xem chi tiết tại mục chứng minh trình độ)

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250