Đức: Một trẻ em người Việt bị mất tích – Cảnh sát đề nghị hỗ trợ tìm kiếm Cảnh sát Chemnitz đề nghị nhân dân giúp đỡ trong việc tìm kiếm Nguyễn Thị Chung, một trẻ em người Việt 12 tuổi cư trú tại Amberg thuộc bang Bayern, bị m,ất tích từ ngày 10/12/2018. Hy vọng mọi người có thể giúp đỡ, nếu thấy người nào có những thông tin như dưới đây thì vui lòng báo cho gia đình để có thể nhanh chóng tìm được em.

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250