Ảnh: Loạt sự kiện hoành tráng "khoe mẽ" quyền lực của Hitler  Dưới thời trùm phát xít Hitler, nhiều sự kiện lớn được tổ chức với sự tham gia của nhiều quan chức Đức quốc xã, các nhóm biểu diễn và hàng ngàn người dân. Hitler tổ chức những sự kiện này nhằm phô trương sức mạnh và quyền lực của chính quyền phát xít Đức. 

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250

Thảo luận mới