Tổng thống liên bang

ttTổng thống liên bang đại diện cho Cộng hòa liên bang Đức với tư cách là nguyên thủ quốc gia. Tổng thống đại diện đất nước đối với quốc tế và bổ nhiệm các thành viên chính phủ, thẩm phán và quan chức cao cấp.

Quốc hội Liên bang

qhQuốc hội liên bang là cơ quan được bầu đại diện cho nhân dân. Về mặt kỹ thuật thì một nửa trong tổng số 598 nghị sĩ được bầu theo danh sách ứng cử viên của các đảng tại các bang và nửa còn lại được bầu trực tiếp cho ứng cử viên tại 299 khu vực bầu cử. 

Hệ thống bầu cử

bcHệ thống bầu cử của Đức làm cho từng đảng riêng rẽ rất khó một mình đứng ra thành lập chính phủ. Trong 56 năm qua chỉ có một lần khả năng đó xảy ra. Thông thường thì các đảng phải liên minh với nhau.

Các đảng phái chính trị ở Đức

Theo Luật cơ bản, các đảng phái chính trị có nhiệm vụ tham gia tạo lập ý nguyện chính trị của nhân dân. Qua đó việc các đảng cử ứng cử viên của mình vào các chức vụ chính trị và tổ chức tranh cử, vận động cử tri trở thành một nhiệm vụ lập pháp.

Hệ thống chính trị

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Luật cơ bản, được coi là một mẫu hình của thành công và một sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng, đã đem lại tự do và ổn định – lúc đầu chỉ giành cho người Đức sống ở phía Tây của đất nước bị chia cắt đến năm 1990.