Một số ứng dụng học tiếng đức online Để học tiếng đức bạn cần có một người bạn đồng hành cùng mình để học những để kiếm được một người bạn đồng hành đặc biệt là người bản xứ trực tiếp hơi khó.

Các trường đáng quan tâm