Học tiếng Đức theo chủ đề Hoạt động nghỉ hè

Học tiếng Đức theo chủ đề Hoạt động nghỉ hè

Tiếng Đức giao tiếp - Học tiếng Đức theo chủ đề hoạt động nghỉ hè
Từ vựng tiếng Đức liên quan đến lĩnh vực ngân hàng

Từ vựng tiếng Đức liên quan đến lĩnh vực ngân hàng

Ở Đức, một tài khoản ngân hàng là cần thiết cho mọi thứ, ngay từ khi trả tiền thuê để trả hóa đơn điện thoại hàng tháng và internet.
Những từ lóng giới trẻ Đức hay sử dụng

Những từ lóng giới trẻ Đức hay sử dụng

Cụm từ “Das ist der Hammer!” Trên thực tế không có liên quan gì đến những cái búa, nhưng thực sự hàm ý của nó ám chỉ cái gì đó rất phi thường.
Các động từ thường dùng trong tiếng Đức

Các động từ thường dùng trong tiếng Đức

Các động từ thường dùng trong tiếng Đức các bạn nên biết nhé
Học tiếng Đức theo chủ đề Câu trong quá khứ

Học tiếng Đức theo chủ đề Câu trong quá khứ

Các mẫu câu hội thoại và từ vựng tiếng Đức theo chủ đề: Câu trong quá khứ