Kapito

Thông tin học bổng cho Sinh Viên Việt Nam

Thông tin học bổng cho Sinh Viên Việt NamHàng năm cộng hòa Liên bang Đức (CHLBĐ) cùng cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DADA) thường cấp một số học bổng thuộc các loại hình khác nhau.

Các Tổ chức Đức phát Học bổng

Các Tổ chức Đức phát Học bổngNgoài DAAD, tại Đức còn có nhiều Tổ chức khác có cấp Học bổng cho các Sinh viên, nhà Nghiên cứu Quốc tế.

Tin học bổng

Tin học bổng250 xuất Học bổng dành cho các Khóa học Cao học có đề tài liên quan đến các nước đang phát triển năm học 2006/2007

Học bổng thạc sĩ Viện Hàn lâm Đức và Viện Công nghệ Châu Á 2010

Học bổng thạc sĩ Viện Hàn lâm Đức và Viện Công nghệ Châu Á 2010Viện Hàn lâm Đức - DAAD và Viện Công nghệ Châu Á - AIT vừa công bố học bổng thạc sĩ năm 2010.