Muốn sang Đức học hệ Gymnasium

Muốn sang Đức học hệ Gymnasium

tai_sao_nen_chon_duhocducHỏi: Tôi tên

...
Những việc nên chuẩn bị cho việc lên đường du học Đức

Những việc nên chuẩn bị cho việc lên đường du học Đức

Cuộc sống bên nước ngoài không phải là thiên đường, du học có thể mang lại rất nhiều điều mới mẻ, nhưng không có nghĩa là bạn cứ sang đó và sẽ có được tất cả, mà nó đòi hỏi một sự quyết tâm và nỗ

...
Điều kiện về học lực để du học Đức

Điều kiện về học lực để du học Đức

Tôi đang là sinh viên năm thứ nhất của Trường ĐH Thuỷ lợi và có nguyện vọng sang Đức du học. Tôi được biết để du học ở Đức thì một

...
Thắc mắc về du học tại CHLB Đức

Thắc mắc về du học tại CHLB Đức

Sinh viên muốn qua Đức du học thường có vài điểm mắc sau đây:

Du học Đức, không cần thông qua tổ chức môi giới du học

Du học Đức, không cần thông qua tổ chức môi giới du học

Một số thông tin hỏi đáp về Du học tại CHLB Đức do các Cán Bộ Trung tâm thông tin giáo dục Đức DAAD, TP.HCM trà lời.
- Tôi

...