Kỷ niệm 30 năm Bức tường Berlin sụp đổ Thứ bảy ngày 9/11 đánh dấu kỷ niệm đúng 30 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ và lịch sử châu Âu đã thay đổi mãi mãi từ đó. Chúng tôi đã gặp những cư dân Đức đã được chứng kiến phần cốt lõi của nền lịch sử hiện đại này khi họ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra với sự kiện sau ba thập kỷ.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250