Ở thành phố DUSSELDORF của Đức có trường đại học không? Nếu có, đại học đó tên gì? Gồm những ngành nào? Muốn nhận được học bổng phải thỏa mãn điều kiện nào?Xin cảm ơn.

Nếu có ý định du học tại Đức thì bạn nên bắt đầu chuẩn bị hành trang cho mình một năm trước đó, bởi tổ chức hành chính tại Đức rất chặt chẽ và đòi hỏi phải có khoảng thời gian nhất định để hoàn tất mọi thủ tục.

Học tập tại ĐứcTại Đức hiện có 88 trường ĐH tổng hợp, 138 trường ĐH chuyên ngành, 46 trường ĐH nghệ thuật, 30 trường ĐH hành chính, 6 trường Sư phạm và 1 trường ĐH KHXH&NV. Học sinh Đức nếu muốn theo học ĐH cần phải có bằng Tú tài. Các trường ĐH không thi tuyển, ứng viên tự lựa chọn.

Hỏi Đáp xem nhiều

Các trường đáng quan tâm

280911_vh_ly-nha-ky_250