1 1 Cac Vat Dung Trong Nha Bang Tieng Duc

Các vật dụng trong nhà bằng Tiếng Đức

Học từ vựng theo chủ đề là cách học từ hiệu quả, giúp ta có vốn từ phong phú và vận dụng những từ đã học một cách hiệu quả. Sau đây là một số từ vựng về các vật dụng phổ biến trong nhà mà chúng ta cần biết
1 1 So Sanh Trong Tieng Duc

So sánh trong tiếng Đức

Sau đây là cách sử dụng cấu trúc so sánh bằng tiếng Đức, giúp bạn nắm vững cách sử dụng khi bạn muốn so sánh vật này với vật nào đó
1 1 Ngoi Va Dai Tu Nhan Xung Trong Tieng Duc

Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức

Những điều cần biết và phân biệt sử dụng Ngôi và đại từ nhân xưng trong tiếng Đức - Bài học cho trình độ A1
1 1 Gioi Tu Chi Thoi Gian Trong Tieng Duc

Giới từ chỉ thời gian trong tiếng Đức

Có 2 loại giới từ chỉ thời gian trong tiếng Đức là: chỉ mốc thời gian (Zeitpunkt) và chỉ khoảng thời gian (Zeitdauer)
1 1 Mao Tu Trong Tieng Duc

Mạo từ trong tiếng Đức

Trong câu phủ định, người ta dùng một mạo từ không xác định khác, đó là kein. Loại mạo từ này là một đặc điểm riêng trong ngữ pháp tiếng Đức