Học tiếng Đức theo chủ đề Con người và Gia đình

Học tiếng Đức theo chủ đề Con người và Gia đình

Cùng học tiếng Đức theo chủ đề Con người.
Học bảng chữ cái tiếng Đức và cách phát âm tốt nhất

Học bảng chữ cái tiếng Đức và cách phát âm tốt nhất

Học bảng chữ cái tiếng Đức là điều cần thiết nhất cho những người muốn học tiếng Đức. Học bảng chữ cái tiếng Đức cũng giống như các loại ngôn ngữ khác, học bảng chữ cái để phát âm chuẩn nhất.
Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức

Bảng động từ bất quy tắc tiếng Đức

Có hơn 200 động từ bất quy tắc tiếng Đức. Động từ bất tắc trong tiếng Đức là một loại động từ có các sử dụng không theo một quy tắc nào.
Cách dùng sở hữu trong tiếng Đức

Cách dùng sở hữu trong tiếng Đức

Hy vọng với những ví dụ về cách nói sở hữu trong tiếng Đức dưới đây, sẽ giúp nguồn từ vựng và ngữ pháp của bạn phong phú hơn.
Học tiếng Đức với chủ đề nghề nghiệp

Học tiếng Đức với chủ đề nghề nghiệp

Để giúp bạn cảm thấy thú vị trong quá trình học ngoại ngữ chúng tôi sưu tầm một số từ vựng theo chủ đề hấp dẫn.